Sint-Oedenrode in oude ansichten

Sint-Oedenrode in oude ansichten

Auteur
:   A. van Breugel
Gemeente
:   Sint-Oedenrode
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6326-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint-Oedenrode in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Hulst. De Hulst is een oud buitenverbJijf, dat vroeger verschillende rechten bezat en waarop belangrijke geslachten hebben gewoond, o.a. de Huygens. Het schijnt meermalen verbouwd te zijn geweest en had v66r 1800 meer het karakter van een kasteeltje. Het ligt aan de Dommel in de noord-westhoek van de Boskant en is nog zeer onlangs gerestaureerd.

73

<;roelen uit JYijnsel {jY. ]3r.} Tramstation - Provincialeweg

74

Nijnsel. Nijnsel is thans een kerkdorp van Sint-Oedenrode, gelegen tussen deze plaats en Son. Het tramstation aan de weg, welke deze dorpen verbond, was een cafe met de naam .Jiet Leeuwke". Het is onlangs bij de reconstructie van de weg gesloopt.

Lieshoutse Hut. De Lieshoutse Hut is een van de mooie boerderijen die verdwenen zijn. Het gebouw lag aan de weg Lieshout-Sint Oedenrode, juist bij de afbuiging naar Den Bosch, via de Coeveringse molen. Vermoedelijk behoorde deze weg tot een der tertiaire wegen, door de Romeinen aangelegd, van Maastricht naar Den Bosch.

75

76

Haags Koffiehuis. Eveneens aan de weg naar Den Bosch, waarover in het voorgaande is gesproken, lag het Haags Koffiehuis, een pleisterplaats voor voerlui en reizigers. Achter dit koffiehuis lagen de uitgestrekte heidevelden en de bossen.

R. K. Kerk en Patronaaf te Olland N-B.

OIland. Een kerkdorp aan de andere zijde van Sint-Oedenrode draagt de naam OIland. De kerk is gebouwd in 1865 maar met de oorlog 1944-45 geheel verwoest en vervangen door een nieuwe. De pastorie en het patronaat bestaan nog in deze vorm. Aan de kerk is destijds een fonds geschonken uit de "bodem van Elde" een erfrechtsschenking van de hertog van Brabant aan de opwonende.

77

St.-Oedenrode - Heidehutje

78

Het Heidehutje. Ze waren niet talriik, maar ze kwamen voor, de armelijk gebouwde hutjes, temidden van bossen en heide. Dit huisje werd bewoond door Bert van Kol en stond ergens in de buurt van de Zandhoef.

De Schapen. Als aanvuUing op de altijd schaarse mest, nodig voor deze schrale zandgronden, hielden sommige boeren een kudde schapen. Ze zochten hun voedsellangs wegen en op de heide, waardoor wel steeds een man verplicht was met de kudde mee te gaan.

79

80

"Nos Jungit Apollo". Als een van onze plaatselijke verenigingen recht zou doen gelden op plaatsing in dit boek, dan zou dat buiten aIle twijfel de fanfare moeten zijn. Niet aIleen omdat ze de oudste vereniging is die nog be staat, maar meer nog omdat ze steeds klaar staat bij blijde en droeve gebeurtenissen. Zij is het ook waarop diverse verenigingen nooit tevergeefs een beroep doen. AI is het de laatste plaats die haar in dit boek wordt toegekend, het is zeker niet misplaatst. Deze foto zal vermoedelijk gemaakt zijn bij het 50jarig bestaan in 1914.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek