Sint-Philipsland in oude ansichten deel 1

Sint-Philipsland in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.P. Kunst-Verwijs
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4456-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint-Philipsland in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

.-

Ned. Her v . Kerk, St.

59. De fraaie hervormde kerk uit het jaar 1668 van de noordzijde gezien. De sloten zijn begin 1930 gedempt. Rondom de kerk zijn ijzeren hekken. De oude consistorie en hekken zijn inmiddels weer verdwenen. Thans staat er een nieuw jeugdgebouw met consistorie aan de kerk vastgebouwd.

Anna Jacobapolder De Sluis,

~.

60. Rechts het veerhuis van A. Westbroek met boven de deur een uithangbord. Links de zogenaamde "rijke buurt". Dit alles is nu verdwenen.

61. De Schoolstraat. Aan de 1inkerkant verdwenen bij de ramp 1953 het huis van Preina van Bendegom, de oude secretarie, de oude school en rechts de (toen) nieuwe school. Rechts staan nu allemaa1 huizen en links de Raiffeisenbank met de noordkant van het nieuwe gemeentehuis.

62. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923 vierden de Fliplanders feest. J. Kempeneers mende de paarden. Op de wagen onder anderen de dames A. Stols (links van de voerman) en G. v.d. Dussen. Rechts: C. Faasse met N. Faasse, M. Verwijs, N. Faasse en K. Everaers. Voor de wagen staan Joh. Reijngoudt, Jacob den Braber, Marien Noorthoek, Adr. Kunst en Jan Verwijs.

63. Dat ze feest konden vieren bewijst ook deze mooie versierde wagen. We zien op de wagen onder anderen Willem Mol, Adriaan Feleus en W. Kunst. Voor de molen staat mejuffrouw M. Reijngoudt. Ervoor, van links af, onder anderen J. Hooglander, M. Verwijs, J. Ligtendag, P. Wagemaker en P. Ligtendag.

64. 1953. De ramp vemielde veel in Sint Philipsland, getuige deze kaart. Ook verdronken er negen mensen. Van dit plekje is totaal niets meer terug te vinden.

65. 1953. Ook van deze straat veranderde het beeld na de ramp. Thans staan de huizen reehts er nog, links en aehter is alles verdwenen.

66. Links: het 1even gaat verder: kort na de ramp werd op de "HenrHittehoeve" van J. Sto1s nieuw 1even geboren. Rechts: op dinsdag 22 juni 1954 bezocht de koningin Sint Philips1and. Bij dit bezoek opende zij de Koningin Julianaschoo1 en bezocht zij enke1e woningen die na de ramp van 1953 weer herbouwd waren.

67. Deze foto toont een naai- en breischoo1 van omstreeks 1910. Op de stoof zit Jans Westbroek. Tweede rij: Jo Schoo, Neeltje Westbroek, Miet Faasse en Laurien Boone. Derde rij: Riek Stols, Betje Boone, Lena van Oeveren en Gommerina Boone. Vierde rij:

Marina Westbroek, Janna Verwijs en Cornelia Westbroek.

Langeweg

Anna Jacobapolder

68. Nog een mooie kaart van omstreeks 1928 uit Anna Jacoba-polder, De jeugd was altijd vertegenwoordigd als er een fotograaf kwam. Links de nu niet meer bestaande schuur van bakker Everaers. Rechts staat mevrouw Briena Verhage met dochter Antje.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek