Sint-Philipsland in oude ansichten deel 2

Sint-Philipsland in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4457-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint-Philipsland in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

7. We kijken hier in de Schoolstraat van voor 1953. Links zien we het ijzeren hek, dat de afscheiding vormde tussen het schoolplein en de straat. In het eerste huis links woonde het hoofd van de openbare lagere school, 1oJ. van der Ende. Op de achtergrond zien we de woningen, die op de Oostdijk stonden, maar die ten gevolge van de sanering aile zijn gesloopt. Ook de bovengrondse elektrische leidingen komen in het huidige straatbeeld niet meer VOOL

8. Hier zien we een hele oude opname van groep ,1 van de open bare lagere school uit Sint Philipsland. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Jan Faasse, Marien Faasse, Marien Westbroek, Kees Westbroek, Cent Faasse, Marinus Noorthoek, Arend de Wilde, Marien Verwijs, Dingeman Verwijs, Bram Verwijs, Marien Verwijs en Jan Verwijs. Op de middelste rij: Jane (Adriana) Westbroek, Jane (Adriana) de Wilde, Aaltje Wagemaker, Miet Wagemaker, Lena Wagemaker, Kee Verrneij, de tweeling Koos en Janna Verwijs, Mina Verwijs, Maatje Verwijs en Maatje Wagemaker. Vooraan staan: Jane (Adriana) Verwijs, Jans Westbroek, Neel Westbroek, Dien Faasse, Willemien Wagemaker, Willemien Wagemaker (deze twee meisjes waren nichten), de twee broers Johannes en Jan Verwijs en ten slotte nog twee broers namelijk Leen en Marinus Vermeij. Marinus Vermeij is later schipper geworden en heeft zijn laatste levensjaren in het naburige Sint Annaland doorgebracht. Na aldaar op de Voorstraat te hebben gewoond, nam hij later zijn in trek in het bejaardencentrum "De Schutse". De laatste jaren reed hij in een invalidenwagentje.

/

9. Wanneer we de Schoolstraat uit Sint Philipsland op dit plaatje vergelijken met de huidige Schoolstraat, dan zien we weI een heel groot verschil. In het eerste huisje links woonde mejuffrouw Preina van Bendegotn, afkomstig uit Sint Annaland. Haar broer, Cornelis van Bendegom, die op de Oostdijk woonde, was gemeentesecretaris. Hij was gehuwd met Mietje Everaers. Op de achtergrond ontwaren we de oude school. Rechts, aan het einde van deze straat, zien we de nieuwe school, waarvan twee lokalen waren bestemd voor de openbare lagere school en twee voor de christelijke school, waarvan respectievelijk hoofd waren 1oJ. van der Ende en A. Boone. Van der Ende was tevens ouderling in de hervormde kerk tijdens de ambtsperiode van dominee F. van Dieren, die van 19 juni 1955 tot 6 augustus 1961 de Hervormde Gemeente van Sint Philipsland heeft gediend. De rechter woningen werden bewoond door Maarten Steijn, weduwe J. Gunter, mevrouw A. Rijstenbil-Everaers en Nel Westbroek. In het grote huis woonde de familie Van Oeveren-Verwijs.

10. In 1931 werd van de leerlingen van de openbare lagere school deze opname gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: het hoofd der school J.P. Waage, Martien Moerland, Louw Kempeneers, Jan Kaashoek, Jo Plandsoen, Aarnoud Beurkens, Johannes Faasse, Toon Moerland, Jo Verwijs, Krijn Verhage, Gerrit den Braber (was later politieagent in Eindhoven en is tijdens de bevrijding van deze stad in 1944 omgekomen), Jan Verwijs, Gerrit van der Dussen, Gerard Faasse en onderwijzer August de Ruijter (met bolhoed). Op de tweede rij: Abel Klippel, Jo Faasse, Mien de Ruijter, Neel Verwijs, Pie Klippel, Lena den Braber, Adrie van Iwaarden, Marie van Nieuwenhuijzen, Riek Faasse, Saar Kempeneers, Kaatje Moerland, Corrie Wagemaker, Neeltje Smits en Huib van Noort. Op de derde rij: Metje de Ruijter, Kecs van Nieuwenhuijzen (later werd hij bedrijfsarts bij de p.t.t.), Marie Kempeneers, Coba van der Dussen en Corrie van der Dussen. Op de vierde rij: Louw Kempeneers, Kees Faasse, Adrie van der Dussen, Cent den Braber en Joost Moerland.

11. Voor de hervormde kerk werd in de jaren dertig een foto gemaakt van de leerlingen van de openbare lagere school. Op de bovenste rij posercn, van links naar rechts: Willem van Dijke, Leen Smits, Louw Kernpeneers, Huib van Noort, Frans den Hooglander, Johannes Reijngoudt en Jan Kaashoek, Op de tweede rij: Adrie van Iwaarden, Lena den Braber, Neeltje Smits, Mientje de Ruijter, Mina Geense, Rien Geense (Rien werd later ambtenaar ter gemeentesecretarie en overleed op 16 april 1976) en Jannie Geense. Op de derde rij: Kees den Braber (later kantonnier), Cent Mol, Jo Mol, Metje de Ruijter, schoolhoofd J.P. Waage, Eric Waage, Sjaan Nieuwelink, Bram Geense en Adrie Geense. Op de vierde rij: Jo Faasse, Corrie van der Dussen, Gerrit van der Dussen, Corrie Wagemaker, Bosman den Braber en Krijn Verhage. Op de voorgrond zitten: Gerard Roozemond, Kees Roozemond (kinderen van onderwijzer Roozemond), Adrie van der Dussen, Koba van der Dussen, Mina Mol, Keetje den Braber, Lena den Braber, Lena Verhage, Pie Verwijs en Ko Moerland.

12. In 1944 werd van de leerlingen en het person eel van de openbare lagere school deze opname gemaakt. Van links naar rechts kijken ons aan, op de bovenste rij: Janna Wagemaker, Bram Kot, Adriaan den Braber, Piet Westbroek, Piet Quist, Jan Everaers, Jacob van Oeveren, Piet van Hekken, Marien Verwijs, Bep Knulst en Marie van der Dussen. Op de tweede rij: onderwijzer C. Leune, Corrie Verlinde, Antje de Kok, Saar Kempeneers, Jopie van Dongen, Metje Roozemond, Rina Hage, Mientje Verkerke, Geertje Verwijs, Jo Vermeij, Leentje Neele, Keetje van der Male, Jannie Noorthoek, Lena den Braber en schoolhoofd L.J. van der Ende. Zittend kijken ons aan: Jaantje Filius, Marina Mol, Brien Ligtendag, Sientje Walpot, Truus van Dijke, Neeltje Bierings, Lena den Braber, Gretha Filius, Krina Bakker, Ineke Kunst en Jannetje Meijer. Vooraan zittend: Jacob Kempeneers, Jacob den Braber, Johannes van den Bos, Krijn van den Berg, Adrie Joppe, Bram Verwijs, Leen Vroegop, Adriaan Mol en Marien Verwijs.

13. Nog een herinnering aan de vreselijke storm ramp die plaatsvond in de naeht van 31 januari op zondag 1 februari 1953. Hier zien we wat er van de Sehoolstraat over bleef. Ten gevolge van de enorme kraeht van het water bleef er van de in deze straat staande huizen sleehts deze puinhoop over. De bovengrondse elektrisehe leidingen, waarvan we reehts op deze foto de palen nog zien, zijn inmiddels uit het straatbeeld verdwenen, daar de elektrisehe kabel ook in dit Zeeuwse dorp inmiddels ondergronds is aangelegd. Het mag wel een wonder worden genoemd dat er niet meer mensen door het alles verzwolgende water zijn omgekomen.

5t Philipsland, Voor5traat

._.~ .?. -

14. We kijken hier in de Voorstraat van Sint Philipsland. Links ontwaren we tussen de inmiddels gerooide bomen "Arjaantje", die in de deuropening poseert. In dit huis heeft Marien Neele gewoond. Daarnaast woonden in het grote huis de gezusters Stols (Antenette en Catho, van wie laatstgenoemde inmiddels is overleden). In de woning van M. Neele is thans de horlogerie van Corns. Stouten gevestigd. In het witte huis reehts woonde postbode Andries Faasse. Vervolgens zien we de woning waarin achtereenvolgens de artsen Schreuder en De Groot hebben gewoond. Daarnaast woonde wijlen M. Geense. Op de achtergrond, achter de met paard bespannen boerenwagen, zien we de hervormde kerk. De namen van de op de nog onverharde Voorstraat voorkomende personen kon men ons niet meedelen. In het inmiddels verbouwde doktershuis woont thans dokter H. Menger. Bij regenachtig weer kon het toen in de Voorstraat erg slikkerig zijn!

15. Bij wijlen C. Nieuwelink werden destijds veel ansichtkaarten van Sint Philipsland uitgegeven. We zien hem hier met de uitgever van deze kaarten, S. Ochtman uit Zierikzee, een wandelingetje maken in de Voorstraat, die toen nog niet was verhard, zoals op de foto duidelijk is te zien. Op de achtergrond ontwaren we de hervormde kerk.

16. Nog een oud plaatje van de Voorstraat met op de voorgrond en op de achtergrond een groepje bornen, die evenals de in deze straat staande elektriciteitspalen niet meer in het huidige straatbeeld voorkomen. Rechts zien we hotel "De Druiventros" nog in zijn oude toe stand. Achter de eerste elektriciteitspaal zien we het dak van de kerk van de Gereformeerde Gemeente, die deel uitmaakt van de classis Tholen. Deze vacante gemeente telt een kleine honderd lidmaten. Vele in deze straat staande woningen zijn verbouwd en gemoderniseerd! De Gereformeerde Gemeente, die op 2 mei 1939 werd geinstrtueerd, is het kleinste kerkgenootschap in Sint Philipsland. Men kocht destijds cafe "De Kroon" in de Voorstraat, dat tot kerk werd verbouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek