Sint-Philipsland in oude ansichten deel 2

Sint-Philipsland in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4457-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint-Philipsland in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

37. Ook in Sint Philipsland was er destijds een algemene mersjesvererugmg, die we hier tijdens cen reisje naar Rhenen op de foto zien. Op de bovenste rij poseren: Janna Verwijs-Verwijs, Cornelia Breeman-Vaders, Ria Meijer, Lena Neele, Mientje van de Reest, Jannie Quist, Jannie Verkerke en Janna Wagemaker. Op de tweede rij: (in het midden) Jannie Noorthoek, Betsie den Hooglander, Corrie van der Male, Corrie Reijngoudt en Marie Kempeneers. Op de derde rij zien we: Jannetje ReijngoudtGeluk, Mien Labruyere-de Ruijter, Met de Ruijter, Truus Bosman, Adrie Wagemaker, Mathe Wagcmaker, (ijsbeer van het Ouwehands Dierenpark), Mieneke de Jonge, Sien Stouten en Jo Meijer. Vooraan kijken ons aan, gehurkt: A. van Poortvliet, chauffeur van de firma Van de Klundert uit Oud-Vosserneer, Jannetje Verwijs, Corrie Reijngoudt, juffrouw Den Engelsman (onderwijzeres aan de School met den Bijbel), Mientje van de Reest, Riet den Braber, Nelly Bosman en Riet den Braber. Deze foto werd in de zomer van 1956 genom en.

38. Omstreeks augustus 1938 werd van de zangvereniging "Nieuw Leven" deze foto gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: A. Labruyere met het vaandel, Jacob Wagemaker, Huib van Noort, Gerrit van der Dussen, Johannes Reijngoudt, Rien Allewijn, Piet Reijngoudt, Wim Vermeulen, Adrie Everaers, Toon Moerland en Kees Labruyere. Op de tweede rij kijken ons aan: Rienus Everaers, Mina Quist, mevrouw Clarisse, Door van der Dussen, Antoinette Stols, Met Reijngoudt, Betsie van Bendegom, Kaatje Labruyere, Gre van Elsacker, juffrouw Versluijs (onderwijzeres aan de openbare lagere school), Marie Kramer en Neeltje Smits. Op de derde rij zitten: Johannes Mol, Willem Beurkens, Mien Reijngoudt, dirigent L.C. Clarisse, juffrouw De Bruine (onderwijzeres aan de openbare lagere school), Hendrik Geelhoed en Marie van Nieuwenhuijzen. Op de voorgrond zitten: Koos Beurkens, Nel Beurkens, Dingetje Kunst, Adriana van Elsacker, Jane (Adriana) de Ruijter, Adriana Reijngoudt, Mien de Ruijter, Corrie van der Dussen en Neeltje van der Dussen.

39. De afdeling Sint Philipsland van het Rode Kruis is vanaf haar bestaan steeds zeer actief geweest. In 1954 ging men van start en verwierf landelijke bekendheid door de steeds jaarlijkse hoge opbrengst van de eollecten, terwijl er vele Fliplanders als donor fungeerden. Rechts zien we het vaandal met de drie jaartallen 1954, 1955 en 1956. In de jaren vijftig werd van het eerste bestuur deze opname gemaakt. Van links naar rechts kijken ons aan: dominee Kr. Srnit, die van 21 november 1954 tot 1958 de Gereformeerde Kerk van Anna Jacobapoider diende en toen naar Voorschoten vertrok, dan Jan Ligtendag (aannemer), dokter H. Menger, arts in Sint Philipsland, vervolgens Adriaan Labruyere, onderwijzer aan de christelijke school en ten slotte Cornelis Stols, landbouwer op de hoeve "Vredenburg". Dokter Menger toont de erewimpel en tevens zien we de twee platelen borden, die men verwierf omdat Sint Philips land de hoogste opbrengst van de collecte voor het Rode Kruis in Zeeland had. Een pIuimpje voor de Fliplanders, die steeds jaarlijks deze Rode Kruiscollecte gul bedenken!

40. Evenals op de meeste plaatsen in Zeeland bezit ook Sint Philipsland een muziekgezelschap en weI de harrnonie "Concordia", waarvan we hier een opname zien. Deze foto werd gemaakt in de jaren dertig, toen men in De Lier (Westland) aan een eoncours had deelgenomen. Op de bovenste rij kijken ons aan: C. Feleus. A.M. Everaers, P.F. Feleus met het vaandel, Abr. Quist, H. van Nieuwenhuijzen en M.A. Stols. Op de tweede rij poseren: L. Beurkens, G. van der Dussen (zoon van de lijkdienaar uit Sint Philipsland), D. Everaers, M.L. Everaers, K. Quist en G. van der Dussen (zoon van de postdireeteur). Vooraan zitten: A.I. Clarisse, C. van Bendegom (oud-gemeentesecretaris), dirigent L.C. Clarisse, Anth. Everaers, F.P. Everaers en schilder c.J. Vermeulen. Vooraan zien we Huib van Noort, die trommelslager was. Men leze de namen steeds van links naar reehts!

41. De tijd waarin de boeren op hun boerderijen paarden hielden en paardenknechts hadden is thans voorgoed voorbij. Een aardige herinnering aan deze tijd vormt dit plaatje, waarop het paard staat afgebeeld van C.H. Stols, die landbouwer was op de boerderij "Vredenburg" in de Henriettepolder, even buiten Sint Philipsland. Naast het paard zien we twee paardenknechts van wie de linker uit Limburg afkomstig was. Naast het paard staat Martien Ligtendag, thans woonachtig in Sint Annaland, die een aantal jaren op deze boerderij heeft gewerkt. Tijdens de trekpaardententoonstelling in 's-Hertogenbosch werd deze foto gemaakt. Het paard van landbouwer Stols had het nummer 20, zoals duidelijk op de foto is te zien. Helaas zijn de paarden door de trekker vervangen!

42. De tijd waarin vele Fliplanders tijdens de zilveruiencampagne werk vonden is helaas voorgoed voorbij. Ten gevolge van de mechanisatie in de landbouw worden deze uitjes machinaal gerooid, zodat er steeds minder werkkrachten voor deze oogst nodig zijn. Hier zien we op de rug de in Sint Philipsland bekende P.I. de Ruijter, die in de Achterstraat woonde. Op het land zien we de zogenaamde horren, waarop deze uitjes werden gedroogd. Wie er verder op deze foto staan kon men ons helaas niet meedelen.

43. In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 is ook Sint Philipsland door de grote watersnoodramp getroffen. Deze ramp heeft niet aIleen aan negen inwoners het leven gekost, maar er is ook grote materiele schade aangericht. Hier zien we de Voorstraat onder water. De elektriciteitspalen alsmede de boom links op de foto, komen niet meer in het huidige straatbeeld voor, Op de achtergrond zien we de hervormde kerk en rechts daarvan de kerk van de Gereformeerde Gemeente.

44. In Sint Philipsland zijn in de loop der jaren verschillende brei- en naaischooltjes geweest, waar de meisjes konden leren naaien en breien. We zien hier het naaischooltje uit 1935. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Suze van Dijke, Abra van Nieuwenhuijze, Mies van Dijke, Dien van Nieuwenhuijze, Jannetje van de Reest, Anna Verstrate en Koos Beurkens. Op de middelste rij kijken ons aan: Mina Westbroek, Mina Quist, Suze van Dijke, Mina Aarnoudse (een schippersmeisje), Jo Verstrate en Bep Mol. Vooraan zitten: Dina Reijngoudt, juffrouw Schippers (was onderwijzeres aan de open bare lagere school), Lena Reijngoudt, mevrouw A. Stols-Zandee (afkomstig uit Sint Annaland), leidster mejuffrouw Spelt (afkomstig uit Den Haag, die hier les kwam geven), Leintje van Dommele en Maatje Verwijs. Deze foto werd gemaakt achter bij de ingang van hotel "De Druiventros",

45. Ter gelegenheid van de wederopbouw van Sint Philipsland, dat in de stormnacht van 31 januari op 1 februari 1953 zeer zwaar werd getroffen, bracht koningin Juliana een bezoek aan dit dorp. We zien haar hier met burgemeester L. de Jonge. In haar toespraak zei de hoge bezoekster onder andere: "Hier moet een gigantische arbeid worden verricht." De tweede persoon, links van de Koningin, is het hoofd van de christelijke school, de heer Adr. Boone. Dit koninklijk bezoek had plaats in de zomer van 1954. Het was niet mogelijk om aile namen van de op deze foto staande personen te geven in verband met de voor de tekst toegestane ruimte.

46. Tegen het eind van de jaren veertig werd in Sint Philipsland een christelijke school opgericht, die in de beginperiode dric leerkrachten had. Van links naar rechts kijken ons aan de onderwijzers D. van Vliet en Adr. Labruyere en het hoofd der school Adr, Boone. De heer Van Vliet is thans hoofd van de christelijke school in Scherpenzeel en de heer Boone is momenteel hoofd van de school van de Gereformeerde Gemeente in Wolphaartsdijk. De christelijke school in Sint Philipsland telt momenteel vijf leerkrachten onder wie de heer Labruyere, die nog steeds aan deze school werkzaam is. Deze opname werd gemaakt in een lokaal van de oude school in de Schoolstraat,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek