Sint-Philipsland in oude ansichten deel 2

Sint-Philipsland in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4457-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint-Philipsland in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

47. Hier zien we een oude opname van de boerderij "De Hooge Boomen" uit Sint PhiIipsland. Deze lag in de Dude Polder en werd destijds bewoond door landbouwer A.P.K. van Dijke. Voorheen was deze boerderij eigendom van M.e. Mol. Het grote boerenhuis is in 1956 afgebroken. Thans is daar een nieuw huis gebouwd en wordt deze hoeve bewoond door B. Vermue, afkomstig uit Zuid-Beveland (Heinkenszand).

48. Omstreeks 1950 gingcn ook de leerlingen van de hoogste klassen van de christelijke school op de foto. Op de bovenste rij kijken ons aan, van links naar rechts: Ko de Ronde, Ina Geense, Jannie Bosman, Adriana Kempeneers, Jannie Verwijs, Jannie Verwijs (deze meisjes met dezelfde namen waren nichtjes), Dien van Duuren, Marie Neele en Marie Neele. Op de tweede rij poseren: Rinus Meijer, Johannes Butijn, Leen Boudeling, Piet de Ruijter, het hoofd der school Adr. Boone, Leen Joppe, Jo den Engelsrnan en Glijn Walpot. Op de derde rij zien we: Wim Noorthoek, Wim Ligtendag, Betsie Hooglander, Corrie van der Mele, Corrie Reijngoudt, Jozien Steijn, Jaantje Mol, Jannie Kaashoek, Kees van Oudenaarde en Bram Hooglander. Vooraan zitten: Wim Quist, Kees Neele, Jan Ligtendag, Jo Mol, Rinus van der Male (in 1953/1954 verdronken) en Jo Kunst.

49. Een leuk plaatje op de boerderij van A.M. van Dijke aan de Zuiddijk in Sint Philipsland. We zien hier twee paarden met berijders. Links kijkt Adriaan van Dijke ons aan. Op het voorste paard zit de Amerikaan Andrew Baun. Vooraan poseren Mies van Dijke, Suze van Dijke en het kindermeisje Toos Geense met de kleine Rinus van Dijke. Op de achtergrond zien we nog de oude schuur met het rieten dak.

50. Omstreeks 1950 werd van de middenklassen van de christelijke school deze opname gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Jan Reijngoudt, Andre Hooglander, Bram Verwijs, Louw Verwijs, Jan van de Reest (is later naar de Noordoostpolder vertrokken), Kees Neele, Cent Wagemaker, onderwijzer Adr. Labruyere en Jacob Neele. Op de tweede rij kijken ons aan: Rinus ten Hove, Saartje Kempeneers, Jannetjc Verwijs, Marie Verwijs, Riet den Braber, Nellie Bosman, Elza van Dijke en Rie van de Reest. Op de derde rij zien we: Adrie Kot, Lena Neele, Corrie Reijngoudt, Nellie Mol, Ria Meijer, Krina ten Hove, Ina van Oudenaarde, Rie den Braber, Mien van de Reest en Nellie Vaders. Vooraan zitten: Wim Faasse, Jacob den Braber, Rinus Kempeneers, Peter Molenveld, Bram Kosten, Fien Kosten en Dim Verwijs.

51. Ten gevolge van de sanering is een aantal woningen aan de Zuiddijk uit het straatbeeld verdwenen. Zo was dat ook het geval met het links gelegen Karreveld. Op de foto zien we een aantal woningen, dat van links naar rechts achtereenvolgens werd bewoond door Krijn Nieuwelink, Janus Walpot, de weduwe Neeltje van Dijke, Gillis Kempeneers, de weduwe L. Neele, Adriaan Filius, die landarbeider was en W. den Braber, die schoenmaker was. Op de achtergrond zien we de korenmolen "De Hoop". Tevens zien we nog het huisje van Betje Kempeneers-de Rooy, dat inmiddels is afgebroken.

52. Hier kijken we in het zogenaamde "Karreveld" van Sint Philipsland, aan de kant van de Zuiddijk. Helemaal rechts op de hoek woonde Jaap den Braber (omdat hij blind was, sprak men in Sint Philipsland altijd van "Blinde Jaap"), Vervolgens zien we de woningen van Kees Reijngoudt, Cent Reijngoudt (die kapper en scheerder was), de weduwe Den Braber-Wagemaker, W. Kempeneers, Cent Wagemaker, Abraham Verwijs (in Flipland bekend als "Bram van Jantje"), terwijl in het hoge huis Cent den Braber woonde. Aileen de woningen van Cent Reijngoudt en van de weduwe Den BraberWagemaker staan er nog, maar ze zijn wei verbouwd. Rechts, met witte jurk, kijkt Keetje Verhage ons aan, die later met Bram Steijn is getrouwd. De rest van deze woningen en oak de elektriciteitspalen zijn in de loop der jaren uit het straatbeeld verdwenen! Van de andere op deze foto staande personen kon men ons de namen helaas niet meedelen.

53. Een prachtige opname van de boerderij "Bouwlust", gelegen aan de Zuiddijk, even buiten de dorpskom van Sint Philipsland. Achter het witte toegangshek zien we de zogenaamde "buggy", een tweewielig rijtuigje voor twee personen, waarmee men in een uur naar Bergen op Zoom reed. In de buggy zitten Suze van Dijke Adr. en Adr.M. van Dijke Abrzn. Rechts poseren A.M. van Dijke en L.W. van Dijke-Mol. Tijdens een verbouwing aan de gevel had men de ankers verwisseld en kwam het jaartal 1917 te voorschijn. Deze boerderij dateert echter van het jaar 1671. De kapitale schuur, die in 1975 ten gevolge van blikseminslag geheel in vlammen opging, heeft hier nog een rieten dak. Een prachtig plaatje dat de oude toe stand levend houdt! Het witte paard droeg de naam van "Juf". Op de beide palen is duidelijk de naam "Bouwlust" te lezen.

54/55. Hier zien we een opname van de Henriettehoeve in Sint Philipsland, gelegen in de Henriettepolder. Links zien we een gedeelte van de inmiddels gedempte waterput, met daarvoor een aantal schapen, dat daar loopt te grazen. Op deze unieke foto poseren, van links naar rechts: Jacobus Anthonie Stols jr., Jacobus Anthonie Stols sr. en Helena Pieternella Stols-Stoutjesdijk. Johannes van Dijke is juist bezig de koeien te melken, Dit had nog plaats met de hand. Men zat eerst gehurkt onder de koe, maar later maakte men gebruik van het zogenaamde "melkblok" of "melkkrukje", waarop

-~ '~'~1

",>11

men dan zat. Het kwam ook weI voor, dat men dit geval met een touw om het middel vastbond om gemakkelijker de koeien te melken. Het rieten dak is in de loop der jaren, bij een verbouwing in 1912, door een pannendak vervangen. Een vijf- a zestal geslachten Stols heeft deze prachtige boerderij bewoond. Thans woont daar landbouwer J.A. Stols. Dit plaatje houdt de oude toestand van deze boerderij levend!

56. We kijken hier in de Lageweg van Anna Jacobapolder. In deze huisjes, waarvan er thans niet een meer staat, woonden vroeger de boerenarbeiders, die bij diverse landbouwers werkten. Op de foto zien we onder anderen mevrouw A. Hage en mevrouw A. Wesdorp. Op de achtergrond ontwaren we de boerderij "De Nicke", waar voorheen landbouwer Abr. van Strien woonde. Thans wordt deze boerderij bewoond door C.J. van Strien. De namen van de op deze foto poserende personen hebben we helaas niet allemaal kunnen achterhalen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek