Sint-Philipsland in oude ansichten deel 2

Sint-Philipsland in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4457-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint-Philipsland in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

57. Omstreeks 1906 werd van de middengroep (klas 3 en 4) van de openbare lagere school in Anna Jacobapolder deze foto gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Jan Verstrate, Jan Boudeling, Pie Vogelaar, Jane (Adriana) van de Reest, Johanna Quist, onbekend en Janna Padmos. Op de tweede rij kijken ons aan: juffrouw Flohil, Geertje Vogelaar, Bet Boudeling, Janneke Verstrate, Krijn Goudswaard, Hendrik van Strien, Cor van Strien, Johannes Quist en een onbekende. Op de derde rij zien we: Bram Wesdorp, Marie Goudswaard, Pie Padmos, Marie den Engelsman (is later naar Sint Annaland vertrokken), Mina Stouten, Briene (Gebrina) Stouten, Wantje Burgers, Jane (Adriana) van de Reest, Kaatje de Graaf en Keetje de Graaf. Vooraan kijken ons aan, geknield: Arend van Beek, Johannes van der Male, Adriaan Goudswaard (die later naar Canada is vertrokken), Nemina van de Reest, Kees Quist en Leen Quist. Het ijzeren hek is in de loop der jaren verdwenen. Het hoofd van de toenmalige openbare lagere school was de heer Minderhoud.

Langeweg

Anna Jacobapolder

58. We kijken hier nog een keer in de Langeweg in Anna Jacobapolder. In het midden kijkt mevrouw Hebrien Verhage-van de Rhee (met haakmuts) ons aan. Links ontwaren we de schuur van bakker Domus Everaers, die later werd afgebroken. Verder woonden daar achtereenvolgens Leen Verstrate, mevrouw de weduwe Jannetje Verstrate-Koets, Kees Verwijs, Adriaan van den Berg, Karel Lindhout, in het grote huis Andries van Beek, die smid was, dan metselaar Jan van der Welle en in het laatste huis links hebben diverse slagers gewoond, onder anderen Joos van Dijke, J. Kievit en Jacob Verstrate. Rechts woonden Jan Verhage, Jan van de Reest, Marien Giljam, die schaapherder was, de weduwe Padmos, Abraham Verstrate, Frans Quist, Abraham Wagemaker en mejuffrouw Leuntje Quist. De fiets had zijn intrede gedaan. Op de achtergrond zien we nog een oude boerenwagen en rechts voor een kruiwagentje, dat als speelgoed werd gebruikt. Ook dit zien we in de huidige tijd niet meer!

Anna Jacobapolder aId Noordweg.

59. Een oud plaatje uit Anna Jacobapolder toont ons de bakkerij en de daarnaast staande schuur van bakker Everaers. Deze schuur is in de loop der jaren afgebroken. Duidelijk is het tentje zichtbaar waarin de t.b.c.-patient Cornelis Verkerke lag. Hier zien we nog de bovengrondse elektrische leidingen, die thans niet meer in het huidige straatbeeld voorkomen, omdat de elektrische kabel ondergronds is aangelegd. Wie er op de foto staan, kon men ons niet meedelen. De op de achtergrond staande bomen zijn gerooid. Thans heeft men, na de riolering, weer nieuwe boompjes aangeplant!

De O. L. School te Anna Jacobapolder

60. Tot de nog steeds zelfstandige gemeente Sint Philipsland behoort ook Anna Jacobapolder. Van de op de foto staande personen herkennen we: met witte schort (vierde van links) Janna Geuze, de heer Johannes Vermaas in zijn invalidenwagentje, naast hem (met haakmuts) mevrouw J. GeuzeKempeneers, vierde van rechts is Marie Bolier en de laatste twee zijn Mietje Quist en mevrouw Hebrien Verhage-van de Rhee (met bezem). Links staat de openbare lagere school. In het huis met de twee dakruiters woonde het eerste hoofd, P. Minderhoud. Vervolgens woonden daarin Joos Noordhoek, Leen den Engelsman en Jan Geluk. Rechts woonden de boerenknecht Padmos, bakker Domus Everaers, kantoorhouder van de p.t.t., Johannes van Driel en veldwachter Van den Hoven, terwijl we op de achtergrond de gereformeerde kerk met pastorie nog zien. Helaas konden we niet aIle namen te weten komen! Op deze oude foto zien we zowaar al een motorfiets. Men sprak in die tijd van een zogenaamde "stoomfiets".

Noordllleg, ]{nna Jacoba polder

-~ :--

61. We gaan thans eens een kijkje nemen in de Langeweg van Anna Jacobapolder. Links zien we de pastorie met de gereformeerde kerk. Vervolgens woonden daar Jacob en Pieter Aarnoudse, Willem Rotschiet, die de scepter zwaaide in de zogenaamde tramhaven en Pieter van de Rhee, die landarbeider was. Rechts zien we het station van de R.T.M. Dit stoomtrammetje onderhield de verbinding tussen Anna Jacobapolder en Steenbergen. Vooraan, rechts, zien wehet wachthokje en daarachter bevond zich het cafe van P. Aarnoudse. De bomen en de bruggetjes over de inmiddels gedempte sloten komen in Anna Jacobapolder dan ook niet meer voor. Helaas kon men ons de namen van de op deze foto staande personen niet meedelen. Het opschrift op de kaart moet niet zijn de Noordweg, maar de Langeweg. De Noordweg is namelijk een zijweg van de Langeweg. De opname dateert van 1913.

62. We zien hier een opname van het gebouwencomplex van de gereformeerde kerk met links de pastorie. Deze kaart is in 1935 gestempeld. Links zien we nog de serre, die inmiddels is afgebroken. Wie de predikant is kon men ons niet precies meedelen, maar wanneer we op het stempel afgaan, kan het dominee H. Veldkamp zijn, die van 5 maart 1922 tot 8 februari 1925 de Gereforrneerde Kerk van Anna Jacobapolder heeft gediend. Het kan ook zijn opvolger zijn, namelijk dominee Joh. Spoelstra, die hier van 20 okto ber 1929 tot 27 juli 1947 gereformeerd predikant was. De gereformeerde kerk was een eenvoudig gebouw, een zogenaamde zaalkerk met gotische ramen en een eenvoudig torentje met uurwerk. Onder dit torentje beyond zich de klok. Thans doet deze kerk dienst als pakhuis. De huidige eigenaar van dit pakhuis is C. Kosten. Het torentje is inmiddels ook verwijderd. Ongeveer tegenover deze voormalige oude kerk werd de nieuwe gereformeerde kerk met pastorie gebouwd.

63. Evenals op vele andere plaatsen heeft ook de Gereformeerde Kerk in Anna Jacobapolder een meisjesvereniging gehad, die de naam "Jonge Kracht" droeg. Op de bovenste rij poseren: Koos Wesdorp, Sien van de Reest, Lies Wesdorp en Dina Wesdorp. Op de tweede rij kijken ons aan: Jo Verwijs, Trui van den Berg, leidster mevrouw E.F. Vogelaar-Francoijs, Koba van Beek en Jo Geuze. In het midden zien we Tona van der Meer en Leentje Joppe. Vooraan zitten: Maatje Quist, Rachel Wesdorp, Jo van de Velde, Cato de Later, Teuni Koster en Koos Aarnoudse. Wegens gebrek aan belangstelling is deze meisjesvereniging destijds opgeheven.

64. We kijken hier in de Langeweg van Anna Jacobapolder. Deze was toen, in 1917, nog onverhard, zodat het er, vooral bij regenachtig weer, soms een ware modderpoel kon zijn. Vanuit zijn invalidenwagentje kijkt Johannes Vermaas ons aan. Wie er verder op deze foto staan, kon men ons helaas niet meedelen. Rechts op de achtergrond zien we de oude gereformeerde kerk. De op de achtergrond staande bomen zijn in de loop der jaren gerooid.

65. Zoals op het bordje duidelijk staat te lezen, werd in 1911 van leerlingen van de openbare lagere school in Anna Jacobapolder deze prachtige foto gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Marien Verstrate, Willem Wesdorp, Johannes van der Male, Adriaan Aamoudse, Willem Verwijs, Leen Bolier en Kees van der Klooster. Op de tweede rij kijken ons aan: Joos Wesdorp, onbekend, Liza Padmos, Johanna Verwijs, Adriana den Engelsman, Laurien Quist, Keetje Koolaard, Marien Lindhout en onderwijzer Rozemond. Vooraan zitten: onbekend, Pie Padmos, Marie den Engelsman (woont in Sint Annaland en is later getrouwd met Jan Ligtendag), Leendrien Koolaard, Trui Koolaard (met lei), Tannetje Verstrate, Janna Geuze en Mina Lindhout.

Anna }acobapo!der aid Noordweg.

66. Nog een oud leuk plaatje van de Noordweg in Anna Jaeobapolder. In het pand reehts woonde smid Gradus Roozemond. In het hoge huis met de gebroken kap woonde timmerman Rikus Padmos, die voor de ingang van zijn timmermanswinkel poseert. Vooraan zien we wat hout en golfplaten. Vervolgens zien we de woningen van meelhandelaar Comelis van der Vate, Cornelis den Braber en Krijn Neele. De bomen op de aehtergrond zijn inmiddels gerooid. Hier is de Noordweg nog niet bestraat, zodat het er in de regentijd erg slikkerig kon zijn. Dit behoort gelukkig, ook in Anna Jaeobapolder, tot het verieden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek