Sint Annaland in oude ansichten

Sint Annaland in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3305-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint Annaland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

18. Op deze, in 1913 genomen foto van het personeel van de operibare lagere school, aangevuld met twee hulponderwijzers, zien we, staande van links naar rechts: hulponderwijzer J. Rijnberg, mejuffrouw H.Ph. van Gorsel (afkomstig uit Oud-Vossemeer), J. van Luijk (eveneens afkomstig uit OudVossemeer), hulponderwijzer J. Koene (zoon van postmeester P.J. Koene, die zijn postkantoor destijds op de Ring had) en A.P. Bil. Zittend: ChI. Odink, diens broer H.W. Odink (hoofd der school), mejuffrouw J. van Dijke (de latere echtgenote van Abr. Bruijnzeel) en C.L. Kabbedijk. Laatstgenoemde was een meester in het orgel- en pianospe!. Hij is later getrouwd met mejuffrouw Van Gorse!. Hij was in de kost in een woning aan de Voorstraat, tegenover het grote huis van de kleine gemeentesecretaris Johs. Polderman. Meester Kabbedijk, die nu niet bepaald een vriend van Polderman was, speelde in zijn kosthuis voor het open raam een melodie die betrekking had op diens kleine gestalte!

Uitg. L. lootrnaker.

3650.

St. A

ALA D, - Achterweg

19. Hierboven staat de Achterweg afgebeeld met de houten en ijzeren hekjes voor de woningen. Links zien we het huis van J.M. Geluk en rechts de houten schuur van de gebroeders J. en M. Ketting. Duidelijk is nog het zogenaamde voorportaaltje zichtbaar, waarin de garelen en het andere paardetuig werden bewaard. De boerenwagen, bespannen met twee paarden, wordt bestuurd door de knecht van B. Kodde, die buiten het dorp op een boerderij woonde. De houten schuur rechts is later door een stenen vervangen.

20. Op deze schoolfoto, genomen op 19 juli 1920 aan de voorzijde van de openbare lagere school, zien we, op de bovenste rij, van links naar rechts: Piet de Jonge, Jan Ilmer, Jacob Slootmaker, Kees de Wit, Marien Elenbaas, Bram Goedegebuure en Jaapje en Johannes Slager. Op de tweede rij: Johanna Uijl, Nel Slager, Maatje Uijl, Maatje Ilmer, Jannetje de Jonge, Lee en Dien Odink, Betje Elenbaas en Pietje Burgers. Op de derde rij: hoofdonderwijzer H.W. Odink, Saartje Rijnberg, Neeltje Zandee, Lena Slager, Jannetje Moerland, Lena Slootmaker, Keetje Overbeeke, Bet Slager, Dingena en Betje Burgers, Geertje Westdorp en Rachel Goedegebuure. Op de vierde rij, zittend: Wilhelm Odink, Kees Uijl, Lee, Anna en Mina Theunisse, Jaantje de Jonge, Coba Slager, Saar en Izak Overbeeke, Jacob Heijboer en Bram Slager. Op de voorste rij: Bram Theunisse, Hendrik Slager, Piet Goedegebuure (met lei), Jacob Slager en Adriaan Polderman.

21. Hier zien we het begin van de nieuwbouw aan de Julianastraat. Op de stelling poseren: A. Kurvink Thszn., Jacs. van Vossen, J. Polderman, Abr. Kurvink Jzn. en J.Th. Kurvink Thszn. Beneden zien we I. Overbeeke en C.F. Dijke.

22. Hiernaast kijkt de bekende Nicolaas BruijnzeeI Wzn., die leefde van 1855 tot 1925, ons aan. Hij had op de Voorstraat (toen nog Langestraat geheten) een winkel in klokken en gouden en zilveren sieraden en was ook werkzaam als horlogemaker. Ook wanneer men een portret wilde Iaten maken kon men ook bij hem terecht. Van verschillende punten van Sint Annaland zijn door hem "portretten" gemaakt. Hij maakte, samen met zijn overbuurman E. Gunst, deel uit van het bestuur van de wezen en armen in Sint Annaland ter behartiging van de belangen van in het Weeshuis vertoevende weeskinderen. Het Weeshuis, dat aan de Dorpsweg stond en waarvan de heer Bruijnzeel rentmeester was, dateert van 1887. Deze foto werd in september 1923 genomen, toen de heer Bruijnzeel achtenzestig jaar was.

?

23. De Julianastraat is een van de weinige straten waarvan nagenoeg geen kaarten of foto's bestaan. Hier zien we er een opname van. Links staan G. Boogert en C. Boogert-Bierens met hun dochter Geertje. Het vrouwtje met haakmuts is de weduwe J. van Vessem. Rechts is Jo van de Repe zichtbaar. In de deuropening staat mevrouw J. van Vossen met haar kind op de arm. Rechts zien we een klamp stenen voor de in deze straat nog te bouwen huizen. Het middengedeelte bestond to en nog uit klinkers, met aan weerszijden een grindpaadje. Ook de houten hekjes voor de huizen zijn duidelijk zichtbaar, evenals de houten palen voor de elektrische verlichting, die toen nog bovengronds was. Deze kaart dateert van de jaren dertig.

24. Een opname van het feestcornite uit 1921. Op het nog onverharde schoolplein poseren, van links naar rechts: C. Elenbaas, M.P. Duijzer, D. Zandee, M. Rijnberg, C. Slager Hzn., A. Bierens, C. Lindhout, W. Dormaar, H. Elenbaas, C. van der Weele, A.C. Geluk en H.W. Odink. Links is nog juist een gedeelte zichtbaar van de hervormde kerk. Tussen deze kerk en de open bare lagere school zien we de toegangsdeur tot het voormalige catechisatielokaal, waarin de activiteiten van de hervormde verenigingen plaatsvonden.

25. Hier zien we het begin van de Molendijk, waarvan thans vrijwel niets meer over is. Links, op de voorgrond, staat de woning van P.A. Goedegebuure, waarin hij een winkel had. Later verhuisde hij naar het pand aan de Voorstraat waarin thans J. de Goffau woont en waarin hij zijn winkel voortzette. Geheel rechts ontwaren we de houten schuur, die grensde aan het cafe van C. Scherpenisse. Het hoge huis was van Adr. Heijboer, die kleermaker was en tevens kostgangers hield. Zo is onder anderen meester J. van Luijk, onderwijzer aan de openbare lagere school, nog bij de familie Heijboer-Elenbaas in de kost geweest. Ter onderscheiding van andere person en, die dezelfde voor- en achternaam hadden, sprak men in Sint Annaland altijd van "Keesje van Dimrne".

26. Dit is een opname van de Vrijwillige Landstorrn, afdeling Sint Annaland. Was men hiervan actief lid, dan hoefde men maar zes weken in militaire dienst. Op de bovenste rij ziet men, van links naar rechts: C. Slager Jzn., Jb. Goedegebuure, sergeant J. Moerland, Jacs. Steketee en P. Mol. Op de middelste rij: Johs. Moerland, D. Moerland, Lt. van der Jagt, Abr. Quist en Johs. Goedegebuure. Op de voorste rij: A. Steketee, S. Everaers, Johs. Kurvink Thszn. en J. Elenbaas. Deze foto werd gemaakt op 22 mei 1922.

Molendijk St. Annaland.

27. Deze oude standaardmolen op de Molendijk was oorspronkelijk een zogenaamde dwangmolen. Per jaar moest aan de ambachtsheer een erfpacht van f 90,- worden betaald. Dit koopcontract dateert van 1760. De molen, die werd gebouwd in de zeventiende eeuw, is tot 1960 in bedrijf geweest; de laatste molenaar was J. Kodde Czn. Deze gesloten standaardmolen is in 1966 gerestaureerd. De man met de stok, aan het begin van het Suzannawegje, is dijkgraaf J. Moerland.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek