Sint Annaland in oude ansichten

Sint Annaland in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3305-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint Annaland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

48. Hier zien we een opname van het schoolplein. Links is een gedeelte zichtbaar van de hervormde kerk en rechts zien we de open bare lagere school. Op het schoolplein met de daar nog aanwezige born en staat de schooljeugd. Duidelijk zijn twee fietsen te zien, wat voor die tijd - de foto werd gemaakt in de jaren twintig - weI een luxe kon worden genoemd. Het gebeurde nogal eens, dat een van de jongens spelenderwijs in de kerkgracht terechtkwam. Nadat hij er dan met veel moeite was uitgekomen, liep hij zo snel mogelijk naar huis, achtervolgd door zijn klassegenoten, die uit volle borst zongen: "Ie eit er in gezete", Ook het hoofd van de openbare lagere school, H.W. Odink, liep een nat pak op: hij was op een winterdag wat lang in school gebleven en wilde omstreeks half een naar huis gaan. Hij beproefde het ijs, dat echter de zware man niet kon houden ...

49. In een van de separate Iokalen van de School met den Bijbel werd in 1942 deze foto van het personeel van deze school gemaakt. Links staat het hoofd der school, ChI. Kalle, die in 1929 als zodanig werd benoemd. Voorheen was hij werkzaam als onderwijzer aan de christelijke school in Lisse. Verder zien we de onderwijzers M.L. Lindhout en K. Koetsdijk, die beide in 1930 zijn gekomen, en de onderwijzeressen L. Riezebos en J. Hendrikse. De heer Lindhout kwam uit Tholen en fietste elke dag naar Sint Annaland en terug. K. Koetsdijk was toen ouderling in de hervormde kerk bij de predikanten Hendrik Kraay en Warner van Griethuysen. In die tijd zag men het tweetal Kraay en Koetsdijk vaak een wandelingetje maken rand het zogenaamde .Domincesdijkje".

50. Deze kiek toont ons het interieur van de in 1899 gebouwde hervormde kerk. Op de kansel zijn twee koperen kaarshouders te zien. De kansel rust op een omgekeerde wijwaterbak, die momenteel als doopvont dienst doet in de hervormde kerk van Tholen. In de zogenaamde trouwkerk te Tholen staat thans de geheel gerestaureerde kansel van deze kerk. De koperen kroon, die afkomstig is uit de voormalige kruiskerk, hangt hier lager dan in de huidige kerk. Ook ontwaren we nog een verlichtingsarmatuur. De elektrische lampen zijn thans vervangen door moderne plafondverlichting.

n

51. Boven: op deze oude opname van de Ring zien we reehts twee oude sehuren, die eigendom waren van A. Goedegebuure en Johs. Elenbaas. Thans is op die plaats de kantoorboekhandel van G. Heijboer gevestigd, De bestra ting bestond in die tijd nog uit zogenaamde kinderkopjes. Op het kerkplein staan nog bomen, terwijl tevens nog een gedeelte van de kerkgracht is te zien.

Onder: in februari 1943 moesten de bewoners van het eiland Tholen worden geevacueerd, Enkele mensen mochten in de dorpen blijven, maar het grootste gedeelte moest elders een veilig heenkomen zoeken. Het eiland kwam onder water te staan. Hier zien we de Ring en de Achterweg. Bij eb kwam een gedeelte van de Ring droog te staan.

Nieuwstraat St. Annaland.

52. Dit is het begin van de Nieuwstraat (in de volksmond "De Nieuwe Pad" genoemd). Links staat het kleine hoekhuisje, waarin voorheen D. Bruijnzeel en A. Rijnberg woonden. Het kroost van deze kinderrijke gezinnen sliep op het zoldertje. Links herkennen we onder anderen Johs. Goedegebuure, die woonde in de woning waarin later J. van Houdt zijn intrek nam. De twee meisjes met de witte jurken en de hoeden komen uit Tholen. Mejuffrouw M. Pauwelse, die op de Nieuwstraat een cafeetje (logement) had, staat in het midden. De beide vrouwen met haakmuts zijn C. Scherpenisse-Overbeeke en M. Scherpenisse-van der Klooster. Rechts zien we het oude huisje, waarin thans de Centra een supermarkt heeft. Links staat nu het pand van C.J. van Oost,

53. Hierboven staat een opname afgedrukt van het elf tal van "W.H.S." uit Sint Annaland. Deze voetbalclub werd op 1 juni 1931 opgericht en de foto werd omstreeks 1946 gemaakt. Op de bovenste rij poseren: J.C. den Engelsman, G. Heijboer, J. Burgers, A.J. Soeters Jacszn., 1. Vroegop en J.Th. Kurvink Thszn. Geknield: W. Fase Wzn. en J.C. Kooijman. Gehurkt: W. Keur, W. Rijnberg (met bal) en N. Burggraaf.

54. Dit is de Nieuwstraat in feesttooi, in verband met het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. De foto werd genomen op 13 september 1923. We zien onder anderen: mevrouw M. Moerland-Hage met op haar arm Gommert Moerland, mevrouw C. Rijnberg-Leune, M. den Haan, mevrouw M. Heijboer-van Vessem met zoontje Gerard, mevrouw J. Goedegebuure, Jb, den Engelsman, Mart. Ligtendag, L. Jeroense, Jb. Hage, P. den Haan, Jacs. Hage, J.L.J. van Popering, J. Ridderhof en Johs. Hage. Op de voorgrond staan onder anderen: Bella Beeke, Marien Beeke, Kees van Oost, Rook Rijnberg, Martina van Oost (iets wazig), Izak van Oost en Adriaan van der Welle. Achter de petroleumlantaarn kan men juist nog het echtpaar Jacs. Hage en E. Hage-van Dijke zien!

55. Op deze, in 1946 genomen, foto poseren de "Peesehrievers" op de weegbrug aan de Aehterweg, waarvan C. van Dussen beheerder was. We herkennen, van links naar reehts: J.Th. Kurvink Thszn., M. Boogaard (de beheerder van de weegbrug op de haven), C.J. Moerland (afkomstig uit Stavenisse), M.C. Vroegop, W. Slager, Ths. Kurvink (die tevens koster van de hervormde kerk was) en C. van Dussen, die ongeveer tegenover deze weegbrug aan de Aehterweg woonde.

56. Deze omstreeks 1949 gemaakte foto van de hoogste klassen van de openbare lagere school toont, op de bovenste rij: Rien Boot, Adrie den Engelsman, Maatje Elenbaas, Corrie Overbeeke, Maatje Feijtel, Maatje Snoep, Jannie den Haan en het hoofd der school, Chr.J.C. Boot. Op de tweede rij: Rien Hage, Jo van den Boogaard, Johannes van Splunter, Nellie Anthonisse, Jannie van 't Hof, Cor Moerland Ddr., Dina Rijnberg en Jannie Scherpenisse Jdr. Op de derde rij: To Moerland, Jannie Goedegebuure, Ria van Es, Rie Dormaar, Nellie Goudzwaard, Anna Goedegebuure, Tannie Gunter, Coba Goudzwaard en Corrie de Boer. Geknield op de vierde rij: Henk Gaakeer, Anne Meloen, Johannes Elenbaas, Joop Buijs, Cor Vroegop, Rien Kaashoek, Wim Scherpenisse, Piet van 't Hof en Rien Heijboer Lzn. Vooraan, zittend: Frans Goedegebuure, Jacob Ridderhof, Adrie Heijboer Jzn., Gerard Goedegebuure, Ko van Poortvliet, Wim de Boer en Adrie van Driel. Gerard Goedegebuure, Ko van Poortvliet en Adrie van Driel traden in dienst als chauffeur bij de firma Van de Klundert in Oud- Vossemeer.

ST. ANNALAND. Nieuwstraat.

i

57. Dit is de Nieuwstraat of, zoals men in Sint Annaland zei, "De Nieuwe Pad". Op deze foto, die omstreeks 1918 werd gemaakt, zien we, van links naar rechts, onder anderen: mevrouw C. Rijnberg-Leune, Plona Boon, Neeltje Boon, Lena Slootmaker (in het midden), Mattie Goedegebuure, P. Westdorp (bakkersknecht bij K. Slager), D. van der Welle (met witte schort) en mevrouw P. Mosselman-Scherpenisse. In de deuropening staat bakker K. Slager. Voor de woningen staan nog de houten hekjes. Links zien we de winkel van W. Heijboer. In het midden, tussen de kinderkopjes, loopt het zogenaamde "koeienpaadje". Door deze straat kwamen veel koeien van veehouders, die hun weiland even buiten het dorp hadden. Deze dieren liepen dan niet over de hobbelige kinderkopjes, maar bij voorkeur over het middenpaadje, vandaar deze naam.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek