Sint Jansteen in oude ansichten

Sint Jansteen in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3252-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint Jansteen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

5. Nog een oud plaatje uit Sint Jansteen en wel van de Dorpsstraat. Links woonde Camiel Bleyenbergh, die aannemer en timmerman was in dit dorp. Daarnaast stond het cafe "De Oude Arend" van de gebroeders Weemaes. Het gebouw met het kleine torentje was het gemeentehuis, waarin beneden een cafe was, terwijl boven de raadzaal was gelegen. Verder is men juist bezig met de bouw van de woning van de heer Honoree Rottier, vermoedelijk omstreeks 1910. Nadat Sint Jansteen bij de herindeling bij Groot-Hulst werd gevoegd, kreeg ook het gemeentehuis een andere bestemming enheeft het tijdelijk nog als woning voor de familie van Cornelis Everaard gediend. Rechts zien we nog juist een gedeelte van de roorns-katholieke kerk. Het ijzeren hek voor de in gang is in de loop der jaren verwijderd. Verderop het oude gebouw van de familie P.O. Polspoel met cafe, bakkerij, winkel en wagenmakerij. In de jaren dertig zijn deze huizen afgebroken. Thans staat daar de pastorie. In het hoge huis met de twee schoorstenen woonde landbouwer Werijtaeckt. Op de plaats van deze boerderij is momenteel de slagerij van P. de Moor. Verder zien we op de achtergrond de travalje (hoefstal) van de smederij van de gebroeders Van de Velde. Het grote huis op de achtergrond werd bewoond door de familie Pluym, die daar een grossierderij had. Wie de koeien drijft, is ons niet bekend.

Ontvang rnrjne groete uit St. Jansteen

6. In vroeger jaren werden in Sint Jansteen op geregelde tijden missieoptochten gehouden. Het zogenaamde "rijke roomse leven" zorgde dan op die dag voor een respectabele opbrengst, die de missie ten goede kwam. Op dit plaatje poseert een aantal personen uit Sint Jansteen, dat destijds aan zo'n processie deelnam. Men kon ons helaas de namen van deze person en niet meedelen. Mogelijk zullen de ouderen uit Sint Jansteen hen nog wel herkennen. We waren genoodzaakt een plaatje in dit boekje op te nemen als zogenaamd "zoekplaatje".

7. Het is altijd weer leuk om een foto uit je kinderjaren te bezitten. In 1928 werd in Sint J ansteen een foto gemaakt van de heer E.H.F. Francken, die van 1919 tot 1951 gemeentesecretaris was en die ons op dit plaatje zittend aankijkt. In het midden poseert zijn zoontje F.E. Francken, die van 1951 tot 1970 zijn vader als gemeenteontvanger opvolgde. Naast hem staat zijn broertje, E.F. Francken. Waar is de tijd gebleven?

8. Van het personeel van de roorns-katholieke Sint-Aloysiusschool aan de Wilhelminastraat in Sint Jansteen werd destijds deze opname gemaakt. Staande personen, van links naar rechts: de onderwijzers G. (Gabriel) Lockefeer en P. (Piet) Eggermont. Zittend kijken ons aan: onderwijzer E. (Everardus) Bartz, het hoofd der school W. Blommaert en onderwijzer A. (Andre) Waelput. Deze foto werd genomen op het schoolplein, voor de ingang van de school.

9. Links: een oude opname van de Dorpsstraat in Sint Jansteen. (Let op de ouderwetse schrijfwiize van het woord "Dorpstraat", met een s! ) Deze kerk, waarvan we slechts de toren zien, is gewijd aan Johannes de Doper. Links is nog juist het torentje van het toenmalige gemeentehuis te zien, waarvan elders in dit boekje een opname voorkomt. In de witte huisjes, rechts op de achtergrond, achter de toren woonden destijds achtereenvolgens de familie Polspoel, de familie Benie IJsebaert en kleermaker Karelke van Hooije, Middenin ontwaren we naar alle waarschijnlijkheid een karretje met een ezel ervoor van de to en zeer bekende dorpsfiguur Nolleke van Houten. De Dorpsstraat was toen nog niet bestraat, zoals op de foto duidelijk is te zien. Het kon er, vooral in de winter en in het najaar tijdens de regenperiode, erg slikkerig zijn, Maar ook dit euvel behoort gelukkig in Sint Jansteen tot het verleden!

Rechts: het zullen vooral de ouderen in Sint Jansteen zijn, die zich de korenmolen nog zullen kunnen herinneren. Van deze stellingmolen zien we hier een opname. Hij stond aan de Brouwerijstraat. Nadat de standerdmolen op 3 december 1863 door de storm onherstelbaar was beschadigd, werd in 1684 de stenen stellingmolen gebouwd door molenmaker Hippolite Vlaeminck van Kapellebrug, in opdracht van de heren Seijdlitz en Vogelvanger uit Hulst. Zij verkochten de molen later aan de familie Van den Broeck uit Sint Niklaas. Deze familie verkocht de molen in 1920 voor afbraak, hetgeen kort daama is gebeurd. Huurders van deze rnolen waren tot 1893 de gebroeders Van Helsland. Daama, tot 1900, Alphons de Moor. Van 1900 tot 1920 was P. Dubois huurder. Nadat de rnolen in 1920 van de wieken was ontdaan (in molenaarsterrnen noemt men dat "onttakeld"), bleef de romp nog enkele jaren staan, maar werd later gesloopt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek