Sint Jansteen in oude ansichten

Sint Jansteen in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3252-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint Jansteen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Dorpstraat.

ST. JANSTEEN.

IO. Het zal zo'n zeventig jaar geleden zijn, dat er van de leerlingen van de rooms-katholieke kleuterschool van het gesticht van het Heilig Hart in Sint Jansteen deze foto werd gemaakt. Het is dus volkomen te begrijpen, dat men wel eens een enkele naam niet meer wist. Maar de meeste namen kunnen we u toch noemen. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: mejuffrouw Plasschaert, de zusjes Vriendt, Leothine Nachtegaal, de zusjes Rottier (dochtertjes van de gemeentesecretaris), een onbekende en S. Fikwar. Op de tweede rij kijken ons aan: een onbekende zuster, de zusjes Van Helsland, een onbekende, Van de Vijver, P. Nachtegaal, Vriendt, Augusta Dert, een onbekende, Boussens en De Mayer. Op de derde rij zien we: Anselien van de Vijver, Van Goethem, drie kinderen De Mayer, Wilhelmina Dobbelaer, Theofiel Dobbelaer, de zusjes Mayens, een onbekende, de zusjes Nachtegaal, een onbekende, De Mayer en Marja Inghel. Vooraan zien we: de zusjes Van Harsen, een onbekende, Anna Pieters, de zusjes Vergouwen, De Mey, Nachtegaal en Martha Boone. Het zal u zijn opgevallen dat de zusjes in de meeste gevallen gelijke kleding droegen. Dit is op de foto duidelijk te zien.

11. Indertijd werd van de jongensk1as van meester A. Waelput van de Sint-Aloysiusschool aan de Wi1helminastraat in Sint Jansteen deze opname gemaakt. Op de bovenste rij kijken ons, van links naar rechts, aan: Rob de Maat, Johan van Dorsselaer, een onbekende, Gabriel van Hooije, Arthur Vermandel, Bernhard van Acker, Jo Weemaes, een onbekende, Isidoor van der Wiele, Joseph Janssens en G. de Maayer. Op de tweede rij poseren: meester A. Waelput, Piet Smet (tijdens het samenstellen van dit boekje directeur van de Steense Rabobank), Frans Srret, Alois de Vlieger, Robert Adam, Joseph de Witte, Jan Francken, Broer Vergouwen, Gabriel Savooij, Wies Peeters en Joseph Rottier. Deze foto werd genomen voor het inmiddels afgebroken oude schoolgebouw in de Wilhelminastraat.

12. We zien hier nog een oude opname van het personeel van de rooms-katho1ieke Sint-A1oysiusschool aan de Wilhelminastraat in Sint Jansteen. Van links naar rechts poseren, staande met pijp: de onderwijzers Stikkers (voornaam onbekend) en E. (Everardus) Bartz. Zittend kijken ons van links naar rechts aan: onderwijzer A. (Adriaan) Roelofs, eveneens met pijp, dan het hoofd der school J.W. Goldschmitz en onderwijzer W. Blommaert, die later hoofd werd. Let op de ouderwetse stoelen.

13. Hoewel geen inwoner van Sint Jansteen, meende de samensteller van dit boekje deze foto toch te moeten opnemen. Velen, onder wie zeer zeker de ouderen uit "Steen", zullen hem nog wel kennen. We bedoelen de heer J. Adriaanse (1863-1935), die de eerste bibliothecaris was van de oudheidkundige kring "De Vier Ambachten". De historische arbeid van de heer Adriaanse heeft ertoe bijgedragen dat de stichting van de kring "De Vier Ambachten" kon worden gerealiseerd. Samen met de heer J.A. Everaard uit Sint Jansteen, van wie elders in dit boekje een opname voorkomt, heeft hij een werkje geschreven, getiteld: "De Heerlijkheid van Sint Jan ten Steene en Inghelosenberghe", in 1936 uitgegeven door het gerneentebestuur van Sint Jansteen. Wijlen de heer J. Adriaanse verschafte met de heren J.A. Everaard en L. Lockefeer de stof voor de spelen, die als openluchtopvoeringen zo'n groot succes oogstten, zowel in het naburige Hulst als in Sint J ansteen.

14. Van het personeel van de rooms-katholieke Sint-Aloysiusschool aan de Wilhelminastraat in Sint Jansteen zijn diverse opnamen gemaakt, waarvan we er hier weer een zien. Staande kijken ons, van links naar rechts, aan: A. Waelput en P. Eggermont. Zittend poseren: A. Roelofs, het hoofd der school W. Blommaert en W. Bartz. Let vooral op de ouderwetse kleding. Zo te zien was het schoolplein hier nog niet verhard! Onderwijzer Eggermont, die niet minder dan drie lagere akten behaalde (Nederlands, Duits en wiskunde), is later naar Beverwijk vertrokken, waar hij in 1955 is overleden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek