Sint Jansteen in oude ansichten

Sint Jansteen in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3252-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint Jansteen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

15. Ret is a1 meer dan veertig jaar ge1eden dat het personee1 van de Sint-Aloysiusschool aan de Wi1he1minastraat uit Sint Jansteen weer op de foto ging. Van links naar rechts poseren: onderwijzer A. Wae1put, onderwijzeres De Belie, onderwijzer W. Bartz en het hoofd der school W. Blommaert. Deze foto werd op 17 ju1i 1936 genomen.

16. Een opname van het bruidspaar Josephus Antonius Everaard en Zu1ma Maria EveraardVerschueren in Sint Jansteen. Rechts zien we koster F. Weemaes. De auto is zo te zien wel van een wat verouderd type. Wie er verder uit dit Zeeuwsv1aamse dorp op deze foto staan, kon men ons helaas niet meedelen. Wijlen de heer Everaard schreef onder meer een historisch tonee1stuk in 1933, "Adriaan Vylden", dat werd opgevoerd door de tonee1club "Sint Jan" uit Sint Jansteen. Deze opvoering was de aan1eiding tot de bouw van de kapel van Onze Lieve Vrouw Ter Eecken te Kapellebrug, waarvan elders in dit boekje een opname voorkomt. De vorige kapel was namelijk in 1645 verwoest. In 1967 vierde die toneelclub haar vijftigjarig bestaan. De heer G.K.L. F10s hield to en een lezing over de heer Everaard. Die 1ezing had tot gevolg dat in mei 1969 het grote gebrandschi1derde raam in de kapel, ter ere van Everaard, werd aangebracht. Dit raam en de naar hem genoemde straat in Sint Jansteen houden de herinnering aan deze nobele dorpsfiguur levend! Het raam in deze kapel is een werkstuk van de Vlaamse schilder Roeland Massa en van de V1aamse glazenier Albert Mestdagh.

17. Een opname van de Hoofdstraat in Sint Jansteen, waarop een gedeelte van de roomskatholieke kerk domineert. Deze kerk is gewijd aan Johannes de Doper. Achter de toren ontwaren we de pastorie. Links is nog juist het torentje te zien van het voormalige gemeentehuis, dat momenteel (tijdens het samenstellen van dit boekje, 1977) keg staat. Evenals dat op andere plaatsen het geval is, werd het ijzeren hek voor de kerk in de loop der jaren verwijderd. Ook de palen van het elektrisch lichtnet komen in het straatbeeld van Sint Jansteen niet meer voor, daar de kabel indertijd ondergronds is aangelegd. De huidige pastoor is P. van Leeuwe, die sinds augustus 1969 deze parochie dient. De diensten in deze kerk zijn zaterdagavond om zeven UUf en 's zondagsmorgens om acht en tien UUf. Om hen UUf is dat de hoogmis. Ret aantal zitplaatsen bedraagt zeshonderd. Ret kerkbezoek is, in tegenstelling tot andere parochies, goed te noemen. Ja, het neemt zelfs enigermate toe. Als bijzonderheid kan worden vermeld dat deze kerk geen koster heeft!

18. De heer W. Blommaert uit Sint Jansteen was niet alleen hoofd van de rooms-katholieke Sint-Aloysiusschool aan de Wilhelminastraat, maar hij gaf bovendien ook nog les aan de landbouwschool, waarvan de lessen in genoemde school werden gegeven. Van links naar rechts poseren: Leon Baert, Charles Ringoot, Theofiel Dobbelaer, Frans Baert (die later naar Canada is vertrokken), Peet van Duyse, Charles Schout, Camiel Verstraeten, Prudent IJsebaert, Ferdinand Dobbelaer en de leraar, meester W. Blommaert.

19. Op geregelde tijden bezocht de schoolfotograaf ook de rooms-katholieke school in Sint Jansteen. Zo werd op 30 november 1948 van het personeel van de Sint-Aloysiusschool aan de Wilhelminastraat deze foto gemaakt. Van links naar rechts poseren: de onderwijzers A. (August) Zwartelee, A. Waelput en P. (Prudent) Zwartelee en het hoofd der school W. Blommaert.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek