Sint Jansteen in oude ansichten

Sint Jansteen in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3252-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint Jansteen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

20. Een zeer bekende en geliefde inwoner van Sint Jansteen was destijds de heer Josephus Antonius Everaard, in leven gemeente-ontvanger van Sint J ansteen en ontvanger en secretarispenningmeester van het burgerlijk armbestuur. Hij heeft niet alleen in Nederland, maar vooral in het hem dierbare Zeeuws- Vlaanderen grote bekendheid verworven door zijn diepgaande studies omtrent de streek waarin hij leefde. De kerkelijke geschiedenis, in het bijzonder die van Sint Jansteen, had zijn grote belangstelling, Grote verdiensten verwierf hij voor de heroprichting van de kapel van Onze Lieve Vrouw Ter Eecken in Kapellebrug. Van zijn hand verschenen de boekjes "De geschiedenis van O.L. Vrouw Ter Eecken" en "De kerkelijke geschiedenis van Sint J ansteen", dat in 1943 verscheen. In dit laatste werkje gaf hij een uitvoerige uiteenzetting van de oude historie van dit grensdorp en behandelde daarin tevens het ontstaan van de parochie. Voorts was de heer Everaard lid van de Bond van het Heilig Hart en van de Broederschap der Zeven Smarten van Maria. Als toneelschrijver is hij onder andere bekend geworden door zijn werken "De Zwarte Dood", "Adriaan Vylain" en "Klokke Roeland". Hij werd op 13 januari 1904 te Sint J ansteen geboren en over1eed in zijn geboorteplaats op 17 april 1944, nog voorzien van het Heilig Oliesel.

21. Voorheen nam het gemeentehuis in de Hoofdstraat van Sint J ansteen een centrale plaats in. Daar vergaderden de vroede vaderen van het dorp en namen ze hun besluiten. Met de herindeling op 1 april 1970 is hieraan helaas een einde gekomen. De laatste burgemeester was de heer mr. J.I.M. Reuser. Gemeentesecretaris was F.E. Francken en het oudste raadslid was de heer F. Dobbelaer, die tijdens het samenstellen van dit boekje in de Brouwerijstraat woonde. Boven was de raadzaal en beneden was vroeger een cafe. Na de herindeling werd dit gebouw aan de oorspronkelijke bestemming onttrokken. De heer Reuser is thans burgemeester van de Limburgse plaats Sevenum. Tijdens zijn ambtsperiode in Sint Jansteen woonde hij in de ambtswoning die we op dit plaatje naast het gemeentehuis zien. Thans is daar de horloger-juwelier firma C.A. van Deijk gevestigd.

22. De leden van de Rooms-Katholieke Bond van het Heilig Hart uit Sint Jansteen hebben in de jaren dertig een uitstapje gemaakt naar Brussel, waar het gezelschap voor een van de vele kerken, die deze stad rijk is, op de foto ging. Helaas was het ons niet mogelijk om alle namen van de op dit plaatje voorkomende person en te achterhalen. Maar enkele kon men ons toch meedelen. We herkennen onder anderen de volgende personen: B. de Potter, A. Roelofs, L. Verschueren, A. van de Bergen, J. Dobbelaer, J. van Rumste, B. Verschueren, P. de Kerf en J. Vinck. Mogelijk kunnen de ouderen uit Sint Jansteen de rest van de namen nog wel te weten komen!

23. Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan de Bond van de Heilige Familie in Sint Jansteen werd voor het oude verenigingsgebouw deze opname gemaakt. Om de veertien dagen hield de pastoor des middags om twee uur een vergadering in de kerk, waar werd gebeden en gezongen met een korte predikatie. Daarna volgde de zegen met het Heilig Sacrament. Deze korte dienst, die op zondagmiddag plaatshad, mocht zich meestal in een grate belangstelling verheugen. Het is ondoenlijk om aIle namen te vermelden. Voor de dames zien we onder anderen, van links naar rechts (ongeveer in het midden): kapelaan Kock, kapelaan Claessens, pastoor J. Preijers, A. Roelofs en kapelaan De Leeuw. Ongetwijfeld zullen het vooral de ouderen uit Sint Jansteen zijn, die er nog wat namen aan toe kunnen voegen!

24. Ook op cultureel gebied mag Sint Jansteen er zijn. Zo zien we hier een opname van het rooms-katholiek mannenkoor "Cecilia" uit dit Zeeuwsvlaamse dorp. Staande poseren, van links naar rechts: L. Lockefeer, E. Weemaes, F.J. de Rechter, J. Eggermont, E. van Daelen, Adr. Waelput, L. Coman, F. Bauwens en B. de Potter. Zittend kijken ons aan: E. Baert, C. van Helsland, L. Lockefeer, pastoor J. Preijers, A. Roelofs (de heer Roelofs was in het dagelijks leven onderwijzer en tevens dirigent van het Ceciliakoor) en meester Andr. Eggermont uit het naburige Heikant.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek