Sint Jansteen in oude ansichten

Sint Jansteen in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3252-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint Jansteen in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

35. Ben opname van het openluchttheater, waar door de toneelvereniging uit Sint Jansteen menig openluchtspel werd opgevoerd. Ret decor was van Adriaan Vylain en het ontwerp voor de bouw van het decor was van Frans de Potter. Ben en ander werd reeds in 1903 ontworpen. WeI een prestatie voor deze Steense toneelgroep om het zo lang vol te houden! De Vylainlaan in het naburige Heikant houdt de herinnering aan de heer Adriaan Vylain levend!

36. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig dienstverband van gemeentesecretaris F.E. Francken bij de toen nog zelfstandige gemeente Sint Jansteen, werden diverse personen op de gevoelige plaat vastgelegd. Dat was op 17 juli 1963. Links poseert het jongste raadslid G.L. Engels, procuratiehouder op Slavenburgs Bank N.V. in het naburige Hulst. Rechts kijkt het oudste raadslid C.L. Martinet ons aan.

37. Vooral de ouderen zullen dit plaatje zich nog weI kunnen herinneren. We kijken hier op de Clingedijk in Sint Jansteen met de toen nog aanwezige bomen. Links tussen de bomen door ontwaren we het klompenmakersbedrijf van Van Boven. In het midden staat de woning van Bleijenbergh. Tussen de bomen is verder de woning te zien van de heer B.H.J. Holla, leraar aan het lyceum in het naburige Hulst. Rechts zijn duidelijk de vlasschoven op het land te zien. Ze stonden een hele tijd te velde. Ten gevolge van de zogenaamde "dauwroot" liet de barst los. Dit zien we tegenwoordig niet meer. De nieuwe methode om vlas te roten geschiedt door het vIas in grote bakken met water te deponeren, waardoor men hetzelfde effect verkrijgt. Later zijn de bomen verdwenen en he eft men de dijk gedeeltelijk geslecht. Thans staan daar bungalows. Aan de uiteinden wonen thans de heer P.L.A. Polspoel en de familie Waelput, aan de Verdunlaan in Sint Jansteen.

38. Er is een tijd geweest dat er in de Brouwerijstraat van Sint Jansteen een korenmolen heeft gestaan. Ret zullen vooral de ouderen uit dit Zeeuwsvlaamse dorp zijn, die zich dat nog wel zullen herinneren. In de loop van de jaren twintig is deze stellingmolen gesloopt. We zien op dit plaatje het onderstel van deze Steense molen. Op de voorgrond zien we, van links naar rechts: een douane, de oude molenaarsknecht Frans Aerts, die oud-toneelspeler in Sint Jansteen was bij de toneelgroep "Sint Jan", mejuffrouw Dubois en nog een douane. Wie de man op de stelling is kon men ons niet meedelen!

39. Indertijd heeft de in Sint Jansteen bekende hoofdonderwijzer W. Blommaert van de roomskatholieke Sint-Aloysiusschool aan de Wilhelminastraat een foto gemaakt van een schilderij van Frans de Potter. Hierop domineert de rooms-katholieke kerk van Sint Jansteen, gewijd aan Johannes de Doper, met daaromheen een aantal woningen. Op de voorgrond zien we een hooimijt. Een en ander is in de loop der jaren wel wat veranderd!

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek