Sint Jansteen in oude ansichten

Sint Jansteen in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3252-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint Jansteen in oude ansichten'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

40. In 1919 werd van de rooms-katholieke voetbalvereniging "Juliana" te Sin t J ansteen deze opname gemaakt. Op de bovenste rij kijken ons, van links naar rechts, aan: kape1aan Lievegoed, Piet Boussen, Honore Stevens, Albert Pluym en Fons Boussen. Fons had later het idee om bij een drukkerij te gaan werken. Hij kwam tereeht in het drukkersvak in Vlissingen en overleed daar in het voorjaar van 1977. Gehurkt poseren: Fons Swinne (die in 1923 naar Amerika vertrok), Johannes de Smit en Piet Boussen (een neefvan eerstgenoemde van dezelfde naam). Op de grond zitten: Jan Zwartelee (werd later zade1- en gareelmaker), Joseph Everaard, Frans d'Hooghe (met ba1; hij was midvoor), Honore de Coek en Honore Aerts.

41. Zoa1s in ve1e p1aatsen het geva1 is, heeft ook Sint Jansteen een uitstekende voetba1club. We zien hier een oude opnarne van deze club uit dit Zeeuwsv1aarnse dorp. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Frans Bleijenbergh, A1phons Vinck, Cerie1 de Cock, Alphons Verschueren en Theofie1 Dobbelaer. Gehurkt kijken ons op de tweede rij aan: Charles Rottier, Henry Aerts en Basiel Verschueren. Vooraan zien we: Petrus Rottier, Joseph Vinck en Ernie1 Swinne, die keeper was. Ongetwijfeld zullen het voora1 de ouderen uit Sint Jansteen zijn, die zich deze club nog zullen herinneren en tevens de wedstrijden, die ze destijds hebben gespee1d. Deze foto werd in 1930 genornen.

42. In december 1931 werd van de eerste k1as van de rooms-katholieke meisjesschool in Sint Jansteen deze foto gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: onderwiizeres mejuffrouw Lucie de Potter, Ria van Acker, Silvya Weemaes, Mieke Blommaert, Maria van Engelen, Maria Mortier, Emmy Waelput, Elna de Block, Hubertina Bomfer, Paula van Avermaete, Maria d'Hooghe en Philomien Samano Zittend kijken ons aan: Maria Cock, een onbekende, Maria van Dorsselaer, Irene van den Broek, Eis Cockheijt, Eis van Houten, Maria Rechter, Agnes Scheuman, Angeli Remortel en Juliet de Wit.

43. Gedurende de mobilisatie tijdens de Eerste Were1doorlog (1914-1918) zijn vee1 Fransen naar Nederland gev1ucht. De Franse persoonsnamen zijn hieraan nog een herinnering. Zo arriveerde in dit tijdperk een Frans echtpaar in Sint Jansteen, die dit cafe liet bouwen. Op dit in de winter genomen plaatje zien we het cafe "Verdun", waar destijds Nelis Pieters de scepter zwaaide. Op de achtergrond is duidelijk de dijk te zien, die in de loop der jaren gedeeltelijk is ges1echt. Thans is daar het begin van de Verdunlaan. Dit cafe is in de loop der jaren gesloopt.

44. Hier zien we weer een optocht, naar alle waarschijnlijkheid bij een processie in Sint Jansteen. Rechts zien we het oude cafe van Eugen van Hooije, dat de naam "De Koophandel" droeg. De palen van het elektrisch licht zijn inmiddels uit het straatbeeld verdwenen. Het was onmogelijk alle namen van de op dit plaatje voorkomende personen te achterhalen. In het huis aan de linkerzijde woonde De Kerf. Als bijzonderheid kan worden gemeld, dat achter het cafe-restaurant "Sport" twee staande wippen stonden.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek