Sint Maarten in oude ansichten

Sint Maarten in oude ansichten

Auteur
:   J. de Vet en H. Kuiper
Gemeente
:   Harenkarspel
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4501-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint Maarten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Een plaatje van v66r 1900 dat voor zichzelf spreekt. Men praat weI over de goede oude tijd, maar aan het onderschrift bespeurt men dat het toen ook geen rozegeur en maneschijn was. Ret was buiten wel rustig en gezond, maar aIs men binnenshuis kwam, dan werd soms zware armoe geIeden en de huizen waren vaak donker en ongezond. Wat denkt u bijvoorbeeld van het huisje van Antje Klinkhamer, dat toentertijd op de Kroft stond? Ret lOU natuurlijk mooi zijn als we daar nog een dagje zouden kunnen kijken, echter niet langer.

26. Het hoekje bij het bejaardentehuis en de Wiel. Slager Freek Dekker van de Stroet heeft in Sint Maarten wat klan ten bediend en hij is nu weer op weg naar huis. Van links naar rechts zien we de huizen van veld wachter Heneweer, postbode Schut en Willem Roos sr., de vader van Adriaan. Veel buurtbewoners hebben op de straat post gevat am op de kiek te komen.

Valkkoog

27. We verlaten Sint Maarten en gaan via de dijk naar Valkkoog met zijn ruim honderd inwoners. Dit is cafe "De Driehoek" van Jan van Schoorl en zijn vrouw Grietje. Op de driehoek stonden in die jaren steeds woonwagens. Piet v.d. Kooy, de vader van de bekende slijpers, heeft er jaren achtereen gestaan. Nico de Graaf (clown), zijn vrouw Jo (koorddanseres), Joop Ootes en zijn vrouw Dien, zij allen hoorden erbij en dansten met kermis in cafe "De Driehoek". Links op de foto zitten de woonwagenvrouwen met hun kinderen. Rechts ziet u Beppie Machielse en Henny Bloemen en op de achtergrond zitten Trijnie en Luitje Kuiper en Gerda Bronder.

28. Honderd mensen in Valkkoog, maar wel twee cafes! Hier zien we cafe "De Valk" van Arie Buik met de hele dorpsjeugd erbij. Van links naar rechts zien we: Coba Buik, Jannetje Stins, Gre Bijpost, Anne Stins, Nel Tesselaar, Guurtje Zijdenwind, de knecht van Niek van de Gragt, Trien Wit, Ma Buik en Dieuw Buik staat bij het hek. Vooraan de schrijver dezes en achter hem staan Corrie Bijpost en Nel Wit. Dan Dick en Arie Buik met achter hen Arie Buik Sf. en zijn vrouw. Verder Jan Boontjes, Arie Wit, Klaas Buik, Cor Boonties Kzn. en Klaas Kistenmaker.

29. Een beeld van de winter 1927/1928, dus een jaar voor de strenge winter. Als het vroor was vrijwel geheel Valkkoog op de sehaats, op een paar oude vrouwen na. Het was dan gezellig in de ijstent van Jan en Grietje. Het is natuurlijk onmogelijk al deze namen te noteren en we volstaan dus met het voorste rijtje. Van links naar reehts: Henk Kuiper, Martien Kiezeling, Corrie en Chiel Bijpost, Klaas Boontjes, Thijs Bijpost, Gre Bijpost met Nel op het sleetje, Jan Bijpost, Adriaan Buik, Kees van Arie en Herman Tesselaar. De man links, met snor, is Cor Wit, de timmerman, die zomers de maaimessen en's winters onze schaatsen sleep.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek