Sint Maartensdijk in oude ansichten deel 1

Sint Maartensdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P. Jasperse
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4455-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint Maartensdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Een van de oudste schoolfoto's van Sint Maartensdijk, daterend van 1896. Aan de linkerzijde staat het hoofd van de openbare lagere school, Van Rooijen. De onderwijzer rechts is verrnoedelijk G. Hoek. Op de onderste rij, derde van links, zit Piet Koopman en nummer vier is Marien Koopman.

10. Gezieht op Sint Maartensdijk, vanaf de Pluimpotdijk nabij de aansluiting op het Galgewegje, omstreeks 1930. Links, in het midden op de foto, ligt de Groenendijk. Het driehoekige stuk bouwland, met de op ruiters geplaatste erwtenstruiken, heet het stoofhof, hetgeen duidt op de standplaats van een vroegere meestoof. Het langwerpige gebouw, reehts daarboven, is de kerk van de Nederduits Oud-Gereformeerde Gemeente. Geheel reehts is het begin te zien van het voetpad "Aehter de Walle". Daarbeneden, iets naar links, staat de gemetselde opstand met het sehuifwindwerk van het zeesluisje voor de lozing van het water uit de Muijepolder. De toren met de hervormde kerk komt voor op het reehter gedeelte van deze foto.

11. Het stadhuis werd in 1628 gebouwd, zoals uit de stichtingssteen blijkt. De in verkort Latijn gesteide tekst luidt als voIgt: "Onder het Bestuur der Republiek door Frederik Hendrik, Prins van Oranje, Heer (van Sint Maartensdijk) en Cornelis Liens, rentmeester (en) Cornelis Elants en Adriaan Michiels, burgemeesters, is dit huis gebouwd in het jaar 1628 ", In de gevel komen de wapenstenen voor van Sint Maartensdijk en Zeeland. Het middelste wapen werd bij de laatste restauratie vervangen door - voor zover bekend - het familiewapen van Frederik Hendrik. Bij de begrenzingen van de voorgevel zijn twee maskarons, een "stenen rnannen- en vrouwenhoofd", aangebracht.

12. De stenen mensenhoofden in de voorgevel van het stadhuis waren de stomme getuigen van veellief en leed. Geboorteaangiften, huwelijken, begrafenissen, marktdagen, ontmoetingen, opstootjes, kinderspel, vreemde soldaten, Spanjaarden, Staatse troepen, Sansculotten (Franse soldaten), Duitsers, evacuatie, geallieerden en, voor velen, blijde terugkeer!

13. Het onderwijzend personee1 en de 1eerlingen van de bewaarschool aan de Markt op 25 juni 1913. Eerste rij: juffrouw D. Coomans en juffrouw C. Engelvaart. Tweede rij: niet bekend, C. Noom, J. v.d. Rhee, niet bekend, juffrouw Slier, T. Priem, niet bekend en G. v.d. Rhee. Derde rij: niet bekend, Geertje Ponse, Betje Ponse, Ploon Scherpenisse, Rachel Pet Johdr., Rachel Pot Jnsdr. en Rachel Dane. Vierde rij: Frans dc Rijke en David Noom.

St. Maartensdijk

Markt met Schoclstraat

14. Een gedeelte van de westzijde van de Markt omstreeks 1920. Links staat de borstwering (puie) voor het stadhuis, daarachter de winkelwoning van Willern van IJsseldijk en op het eind van de Schoolstraat staat het weeshuis, Rechts, naast de Schoolstraat, staat de slagerij van M. van As en daarnaast de waning met de timmermanswerkplaats van A. v.d, Hoek. De bovenlichten van de toegangsdeuren van de woningen zijn allemaal versierd en er zijn twee levensbomen bij. Rechts op de voorgrond, tussen de vier paaltjes, ligt een gemeentelijke welput ter verkrijging van water. De kruiwagen is een geliefd voertuig, zoals links onder op de foto is te zien,

15. Ret bij de voorgaande foto aansluitend gedeelte van de westelijke Marktzijde. Ret tweede pand, vanaf de linkerzijde, werd bewoond door de familie M. Groenewege. Daarop volgt het kerkpad en daarna zien we het hotel van G. Polderman. Ook op deze Ioto zijn de bovenlichten van de voordeuren versierd. De bebouwing vormt een harmonieus geheel.

16. Engelandvaarders op een foto van 7 juli 1912. Zij waren werkzaam te Budhan-Norfolk. De opstelling is a1s volgt: Adriaan op den Brouw, Kees van Splunter, Marien Ponse, A. Boogert, onbekend, Johannes Blok, Beeke, Hubrecht Hoek, Beeke, Dimme Bazen en Johannes Polderman. Zittend: Gerard de Rijke ("duimpje").

17. Marktoverzicht te Sint Maartensdijk, op donderdag, tijdens de landbouwbeurs. Aan de rechterkant staat het koetsje met D. Dorst en aan de linkerkant, meer terziide, zijn de auto's- thans old-timers van de beursbezoekers geparkeerd. Naast de pomp - met de bekroning waarop gietijzeren dolfijnen voorkomen - staat het parkeerbord. Bovenaan, bijna in het midden van de foto, staat de muziektent. De middenstukken van de Markt hebben nog grindverharding, het overige gedeelte heeft de oorspronkelijke midden bestrating met aan de rechterzijde eerst de toegangsstraatjes naar de woningen en daarna bijgestrate middenstukken.

St. Maartensdijk Mark.~

WAARSCHOUWING

Daar wii van tijd tot tijd ondervinden dat eenige kwaadwillige kinderen het plazier hebben, van aile vuyligheden in de pomp te werpen en daardoor de pomp welke onmisbaar is voor de ingezetene telkens onbruykbaar maken.

Zoo ist dat tot voorkoming van verdere baldadigheden het van heden af verboden word dat kinderen beneden de veertien jaren oud aan of omstreeks de Pomp zicb voortaan zuIlen mogen begeven. Zullende zii die aan de Pomp omstreeks gevonden worden, dadelijk bij den Schout worden overgebracht en verbeuren eene boete van Drie Gulden ten behoeve van de Armen en als dan bevonden wordende eenige schade aande Pomp te zijn toegebragt dezelve op zijnen ouderen of voogden worden verhaald.

Opdat niemand onwetenheid zoude voorwenden zal deze worden gepubliceerd en aangeplakt volgens gewoonte.

Sint Maartensdijk den 7 Sept. 1823

De Schout,

W.g. S. O. de Casembroot. Ter ordonnantie van dezelve, De secretaris,

W.g. I. Vermaat.

18. Op de voorgrond - links - staat de pomp voor het verkrijgen van grondwater, waarvan de eerste steen, blijkens de op de pomp voorkomende inscriptie, werd geIegd door jonkheer Ms. de lange van Ellemeet, op 25 juli 1791. Viak achter de pomp, links, ligt een hardstenen plaat met schepgat, waardoor rechtstreeks water uit de wel put kon worden verkregen. Dat destijds hier allerlei kattekwaad werd uitgevoerd is begrijpelijk. Strenge straffen hiertegen werden voorgespiegeld, zoals uit de hieronder volgende publikatie blijkt. De topgevel van het tweede huis van de rechter Marktwand is versierd met een stenen Ieeuw als windvaanhouder. In het midden staat het .witte huis met den balkon" en op de achtergrond zien we de grote bomen van de algemene begraafplaats,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek