Sint Maartensdijk in oude ansichten deel 1

Sint Maartensdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P. Jasperse
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4455-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint Maartensdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. De leerlingen van de openbare lagere school omstreeks 1935. Eerste rij: Jacob Zwagemaker, Adriaan van de Rhee, Willern Hoek, Piet Geluk, Jo Polderman, Dirk Duinhouwer, Dies Bentschap Knook, Adrie Franke, Jac. Noom en onderwijzer A. Scherpenisse. Tweede rij: Keetje Hartog, Bep Hoek, Jo Wielaard, Mina Kloet, Mina Nelisse, Jo Rijnberg, Jaantje op den Brouw, Lina Nelisse, Mina Geluk, Johanna Geluk, Lena Priem, Jobje Knook, Bee Lindhout en Griet Franke. Derde rij: Marien van Beveren, Koos Noom, Koos Bazen, M. Noom, S. Nelisse, Tona van Gorsel, Neeltje Bazen, Rachel van Hemert, Wan van den Hoek, Dien de Graaf, Martina Hoek, Pie Scherpenisse en Cor Hoek. Vierde rij: Willem Bevelander, Izak Scherpenisse, Cent Quist, Bertus Boogaard, onbekend, Jo Kaashoek, K. de Fouw en Ko Stoutjesdijk.

60. De woning met de aangebouwde houten schuur van de boerderij "Het Groenewoud" in de Uiterst Nieuwlandpolder, omstreeks 1900. Op de foto komen de volgende personen voor: Scherpenisse, mevrouw G. Scherpenissc-Hage, mejuffrouw P. Scherpenisse, mejuffrouw C. Scherpenisse en mejuffrouw M. Scherpenisse. De ovale, met een witte band afgezette toegangsopening in de stenen zijgevel kon door kippen via "de kippentrap" worden bereikt. De opening kon, desgewenst, met een passend luikje worden gedicht om roofdieren te weren. In de woning komen oudhollandse tegeltableaus voor, een houten kamerwand met bedstededeuren en een spinnedeur, versierd met houtsnijwerk. Eigenaar van de boerderij is thans A.W. Kloet die behalve Iandbouwer ook een bekend genealoog is.

61. Suikerbieten rooien "met de hand" in de Noordpolder door A. Oudesluijs, A. Knulst en A.M. de Graaf, omstreeks 1955. Links liggen de van de kop ontdane suikerbieten en de genoemde personen zijn bezig met het "peeen kappen".

62. Een foto van de muziekvereniging M.V.K. ("Met Vereen de Krachten") bij het twintigjarig bestaan (1919-1939). Hiervoor was een festival georganiseerd, waara an wcrd deelgenomen door de volgende muziekverenigingen: M.V.K. uit Sint Maartensdijk, O.B.K. uit Stavenisse, "Accelerando" uit Sint Annaland, "Oud-Vossemeers Muziekvereniging", "Concordia" uit Tholen en "Kunst Naar Kracht" uit Poortvliet. Op de foto, .die werd genom en op het erf van hotel "De Gouden Leeuw", komen de volgende personen voor: Dubois, directeur "Oud-Vossemeer", A. Gunst, vertegenwoordiger voor "Accelerando", P.M. Koopman, bestuurslid M.V.K., commissaris 1. van Poortvliet, J. Ouist, bestuurslid "Concordia", A. Verswijveren, directeur "Concordia", 1. Overbeeke, bestuurslid "Accelerando", cornrnissaris C. Bentschap Knook, C.J. Geluk, bestuurslid M.V.K., Ambt, bestuurslid "Oud-Vossemeer", De Wit, bestuurslid "Oud-Vossemeer" en Anth. Heyboer, directeur "Kunst Naar Kracht". Tweede rij: de wethouders A.P. Bout en A.L. Hage, burgemeester rur. H.H. Schuller, e.G. Hage, voorzitter M.V.K., De Graaf, voorzitter "Oud-Vossemeer", J.C. Geluk, directeur M.V.K. en de bestuursleden van M.V.K.: A. Knulst, M.A. van Gorsel en P,M. Btl. Derde rij: M.P. Lanooy, directeur "Accelerando", A.A. Goedegebuure, bestuurslid "Accelerando", M. Goudzwaard, bestuurslid K.N.K., W. Gunter, voorzitter K.N.K., M.F. v.d, Hal, bestuurslid "Accelerando", C. van Beveren, voorzitter O.B.K. en een onbekende.

63. De smederij van J. Guequierre met de hoefsta1 aan de Noordpoort, omstreeks 1939. Op het linker gedeelte, onderaan, ligt de hardsteen waarop de wielen van een ijzeren band werden voorzien. Op deze steen staan J.J. Guequierre en C.G. Guequierre. Voor de hoefstal staat C. van Gorsel, op het paard zit J.J. Guequierre en naast hem staat J.W. van GorseL

64. De graansnijders "met de hand" in de Zuidhoekpolder. Op de foto, die omstreeks 1939 werd genornen, komen onder anderen de volgende personen voor: C. Zwagemaker, L. op den Brouw en J. op den Brouw.

65. Het "tarwe snijden met de hand" werd geleidelijkaan verdrongen door de maaimachine, getrokken door paarden, zoals hierboven in het Bos (omstreeks 1940). De afgebeelde maaimachine is tevens een "zelfbinder", waarbij de afgesneden graanhalmen, door middel van een op maat gesneden touwtje, tot een graanschoof werden gebundeld. Deze graanschoven werden dan op hopen gezet tot voldoende droging was ingetreden en verder vervoer kon plaatsvinden.

?

66. Nadat het afgesneden graan voldoende was gedroogd werd het meestal naar de dorsmachine, "de doskasse", gebracht. De dorsmachine van Abr. Hage en J. Polderman stond hiervoor bij de Rondom opgesteld. Links staat een lege wagen voor het vervoer van het gedorste graan en vlak daarachter staan de machine voor aandrijving, de gevulde zakken met graan, een gedeeltelijk geloste wagen, de dorsmachine, het uitgekomen kaf, waarboven de kafblazerpijp, en een gedeelte van de strooklamp. De herkenbare personen zijn, vanaf even voorbij de linker wagen, Joz. Bijl, M. Hartog, mejuffrouw G. Hage, S. Polderman en Johs. Franke. Op de dorsmachine (vermoedelijk): A. Hage, J. Koopman Pzn., Jan Koopman Pzn. en A. Polderman Jaczn.

67. De torenklokken werden in 1943 door de bezetter gevorderd. De foto toont het laten zakken van de grootste carillonklok op 3 maart 1943. Voor het gieten en "maecken" van het carillon, bestaande uit zeventien "speelc1ocxkens", werd in november 1614 een overeenkomst gesloten met Pieter III van de Ghein te Mechelen. Deze leefde van 1553 tot 1618. Het is de enige nog bestaande beiaard die door Pieter III van de Ghein werd gegoten. Buitendien waren er twee in 1477 gegoten luidklokken bij, Marthyn en Maria genaamd, waarvan de gieter niet bekend is. Het opschrift van de Marthyn klok luidt als voIgt:

Marthyn- es minen naem Myn geluyt lye goede bequaem alzo verre alzmen myn horen zal God bewaren boven all

In t' jaar u cccc L xx V II

68. De torenklokken staan en liggen hier gereed voor verdere afvoer, eerst naar Zierikzee en daarna naar Duitsland. Het schip waarmede zij werden vervoerd zonk in het IJsselmeer. Na de oorlog werden de klokken, overwegend bruikbaar, naar Sint Maartensdijk teruggebracht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek