Sint Maartensdijk in oude ansichten deel 1

Sint Maartensdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P. Jasperse
Gemeente
:   Tholen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4455-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint Maartensdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Het plaatsen van de vloedplanken v66r de Kaaistraat. Zeekustbewoners zijn reeds, van het begin der vestiging af, gewend aan het verschijnsel van eb en vloed. Twee keer per etmaal eb, twee keer per etmaal vloed, verspringende met nog geen uur. Het was even gewoon als de wisseling van dag en nacht. Wanneer bij stormvloed het opgestuwde buitenwater het haventerrein onder water zette, waren tegen het verder stromen van het zeewater maatregelen getroffen. Bij de straatdoorgangen (coupures) waren daarvoor natuurstenen of bet onnen palen met sleuven geplaatst, waarin de zogenaamdc vloedplanken konden worden aangebracht. leder najaar werd deze waterkering tijdig beproefd, zoals hierboven is te zien, De naad tussen de onderste vloedplank en de bestrating werd met vette klei gedicht. Over het bovengedeelte kon nog een zeil worden aangebracht VOOI het afdichten van de naden. Deze foto werd rond 1947 gernaakt.

70. Als regel moesten de vloedplanken iedere winter een of meerdere malen worden geplaatst, zeals hierboven voor de Kaaistraat en de Molenstraat is te zien. Ret opgestuwde water bleef altijd beneden de bovenkant van de hier geplaatste vloedplanken.

71. De Kaaistraat na de stormvloedramp in de nacht van 31 januari op 1 februari ] 953. De stand van het opgestuwde water kwam toen ongeveer veertig centimeter hoger dan de vloedplanken. De uitwerking hiervan toont de ravage in de Kaaistraat. Het diepste punt, links van het voorrangsbord, lag twee meter en twintig centimeter bene den de voormalige trottoirhoogte.

72. Toen de stormvloed in 1953 kwam, verkeerde de gemeentetoren in het restauratiestadium. Voor het klokluiden was daarom, op het terrein aan de zuidzijde van de hervormde kerk, een houten kJokkestoel geplaatst, waarin een van de luidklokken uit de toren was opgehangen. In de rampnacht werd de bevoJking via deze installatie gewaarschuwd voor het komende gevaar.

73. De klapbank, met de vaste bezoekers, voor het kunstmestgebouw van Koopman & Co op de haven. Omstreeks 1945 zitten daar: Jan van Zetten, M. Cornelisse, Ellie de Looff', Izak Moerland, Kees Priem, Jan Hage, Johannes Fluijt, Adriaan Vermeulen, Adriaan Heijboer, Johannes Carol, Adriaan op den Brouw, Jac. Pot, schipper Van Leeuwen en L. Bolier,

74. Een blik vanaf de gemeentetoren op de kruising van de Hazestraat en de Korte Vest. Reehts onderaan ligt de ontmoeting van de Hazestraat met de Sehoolstraat. De bebouwing, reehts van de Hazestraat en de Korte Vest, is bekend als ,,'t Kroiewiek", Voorheen stond hier een boerderij van Oudesluis. Het grote gebouw op de aehtergrond, links van de Korte Vest en de West Vest, is de kerk van de Gereformeerde Gemeente.

75. De leerlingen van de openbare lagere school omstreeks 1932. Eerste rij: onderwijzer A. van Nieuwenhuijze, M. Bazen Wzn., M. Poot, J. Stoutjesdijk, M. Bazen Pzn., J. Hcngstmengel, A. Polderman, A. van de Rhee Azn., P. Westdorp, M. Scherpenisse, S. van den Berg, P. Lindhout Bzn. en 1. Koopman. Tweede rij: S. van Damme, M. Hoek, E. Deurloo, R. Pijlernan, J. Hage, Anet Koopman, E. Knulst, C. Nelisse, L. Polderman, J. Hartog, N. van Driel, L. Poot Wdr. en J. de Graaf. Derde rij: P. van den Hoek, W. Kwaak, C. Priem, P. Hout, S. van Popering, L. Poot, A. Mulder, S. de Smet, Getr. Koopman Jdr., J. van der Slikke en Bep van den Hoek. Vierde Rij: C. op den Brouw, W. de Wit, M. Koopman Pzn., A. van de Rhee, C. Hout, W. de Haan en Joh. Hartog.

76. De rnarkt, ornstreeks 1948, op een donderdagrnorgen bij aanvang van de landbouwbeurs. Links, wat op de achtergrond, komt het onderwijzend personeel van de opcnbare lagere school aangestapt. Het zijn achtereenvolgens: A. van Nieuwenhuijze, rnejuffrouw M. van den Berg, W. Bastiaanse en hoofdonderwijzer Arendse. Uit de spelende kinder en blijkt dat de foto tijdens het speelkwartier werd genomen. De kinderen waren de oorlog en de evacuatie het snelst vergeten en ook hadden zij elkaar bij de terugkeer spoedig gevonden. Zij zingen bij hun spel op de voorgrond heel toepasselijk "In Holland staat een huis".

JEVGD

van heden het (vlakbije) hoe gekeerd Of uitgebeeld

wordt V

al naar Uwe gaven veran twoord 'lijk toebedeeld,

J.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek