Sint Pancras in oude ansichten deel 1

Sint Pancras in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. Duif
Gemeente
:   Langedijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4042-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint Pancras in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Dit boekje "Sint-Pancras in oude ansichten" komt - wij schrijven 1971 - in een rumoerige tijd tot stand! Want deze gemeente zal enerzijds door de verkave1ingswerken in de polder Geestmerambacht op allerlei gebied grotelijks worden beinvloed, anderzijds zijn op bestuurlijk gebied grote veranderingen op til door het annexatie-verzoek van het gemeentebestuur van Alkmaar. Thans valt niet te voorspellen hoe de uitslag zal zijn. Maar dat er in de toekomst wat gaat gebeuren, staat wei vast.

Het is bijzonder boeiend zich in die omstandigheden te verdiepen in dit fraaie boekwerkje en te beseffen, dat ook in een dorpje, dat rond 1900 ruim 700 inwoners telde en thans ruim 2400, zeerveel veranderd is. Want de meeste foro's dateren van omstreeks 1900, even ervoor en erna, en daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van foto's onder andere van ds. P. H. Versteeg, hervormd predikant in Sint-Pancras van 1876-1913 en een knap amateur-fotograaf in die tijd. De inwoners die spontaan goede oude foto's beschikbaar hebben gesteld, zijn wij zeer erkentelijk.

Ja, er is veel veranderd! De Bovenweg met rijen iepebomen is verdwenen, het Kerkplein met kastanjeboom en de stal van] an Buys is weg, verdwenen is ook de Twuyverweg, als kronkeligdijkje met wilgen!

Daarbij is een grote wijziging opgetreden in de mannelijke beroepsbevolking. Het aantal zelfstandige tuinders is in de loop der jaren zeker met vijftig procent verminderd. Steeds heeft het gemeentebestuur gepoogd, en dit beleid wordt nog steeds gehandhaafd, van Sint-Pancras een aardige woonplaats te maken. Industrie wordt dus bewust niet aangetrokken, maar overgelaten aan de gemeenten, die over industrieterreinen beschikken. Ongetwijfeld zult u vee! plezier beleven bij het nauwkeurig bekijken van deze oude foto's en zullen nog bij velen herinneringen worden opgeroepen!

Wij zijn de heren C. Duif Sz., C. Visser Czn, en G. Tol dankbaar, dat zij zich de moeite hebben willen getroosten me de te werken aan de totstandkoming van dit boekje. Wij wensen de uitgeverveel succes!

Najaar 1971 De burgemeester van Sint-Pancras

C.K. Kroonenburg

Olib. scllMl en doderstl1onin~. St Paneras

l. Het huis van dokter Melchior met het gemeentehuis en de openbare school. Aan deze kant van de weg liggen de akkers, waar nu het huis staat van C. Duif Sf.

2. Depastorievande hervormde kerk, aanhet begin vande Twuyverweg, werd gebouwd in 1865 en gesloopt in 1960.

3. Gezicht op het Kerkplein, vanaf de Twuyverweg. Links ziet u de herberg van P. Greeuw, in het midden de bakkerij van P. Gutter, daarnaast het huis van Ant. Kroonenburg en rechts een gedeeltevan de pastorie.

ST. PASCRAS.

4. De ingang van het Kerkplein, gezien naar de Hoek. Geheellinks de bakkerij van P. Gutter, daarnaast het huis van Ant. Kroonenburg met kruidenierswinkel en timmerschuur. Op straat loopt P. Dik met het postkarretje. Hij bracht dagelijks lopend de post van Alkmaar naar SintPancras en de Langedijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek