Sint Pancras in oude ansichten deel 2

Sint Pancras in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Vermeer en G. Tol
Gemeente
:   Langedijk
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4043-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint Pancras in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Toen in 1971 het boekje "Sint-Pancras in oude ansichten" verscheen, schreef mijn ambtsvoorganger, burgemeester C.K. Kroonenburg, onder meer dat het in "een rumoerige tijd" tot stand kwam en hij wees daarbij op de in gang gezette ruilverkavelingswerken en het annexatieverzoek van het gemeentebestuur van Alkmaar.

Nu, in 1981, verschijnt een nieuwe uitgave; de ruilverkaveling is afgerond en ons dorp heeft een ander aanzien gekregen. Enerzijds ging van het oude, vertrouwde vee1 verloren, maar anderzijds werden er nieuwe ontwikke1ingsmogelijkheden gecreeerd voor een eigentijdse bedrijfsvoering. Daarbij mogen wij zeker niet uit het oog verliezen dat, hoe zeer we ook getroffen worden door de oude foto's, het leven vaak hard was en vee1 mensen in - of aan de rand van grote armoede leefden.

Sint-Pancras bestaat ruim 600 jaar en als we het oude "Vrone" bij de geschiedenis betrekken zelfs meer dan 1200 jaar. Een geschiedenis waarin verwoesting en

platbranden voorkomen, maar ook een annexatieverzoek van Alkmaar; uit de as verrees Sint-Pancras en b1eef zelfstandig in 1972!

Opnieuw is onze bloeiende, moderne plattelandsgemeente betrokken bij een gemeentelijke herinde1ing en staat een zelfstandig voortbestaan ter discussie; opnieuw "een rumoerige tijd " dus.

Laten we onderweg naar de toekomst het goede uit het verleden met ons meenemen, onder andere in de vorm van dit boekje dat op zo bekwame wijze werd samengesteld door de heer G. Tol en mevrouw J. Vermeer-Verkuil. Wij danken de samenstellers en al degenen die foto's ter beschikking stelden of op andere wijze aan deze uitgave hun medewerking verleenden.

Najaar 1981

J.J. Bulte burgemeester

1. Wij willen deze reeks oude foto's beginnen met burgemeester P. Nobel, die vee1 voor SintPancras heeft betekend. Hij stond hier van 1869 tot 1891, het jaar van zijn overlijden. Uit waardering werd een groep bejaardenwoningen naar hem genoemd (Nobelhof).

2. Na hem kwam burgemeester V.d. Vijzel, Hij bestuurde Sint-Pancras van 1891 tot 1903. De V.d. Vijzellaan herinnert nog steeds aan deze burgemeester. Hij he eft gewoond in het huis Bovenweg 6. Hij wandelt hier van het raadhuis naar zijn huis om een "koppie" te halen.

3. Toen kwam een van ons aan de macht: burgemeester J. Kroonenburg. Hij heeft een moeilijke tijd meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog, maar hij heeft ons er fantastisch doorheen geholpen. Veel jongelui heeft hij uit de handen van de Duitsers weten te redden. Twee jaar na de oorlog gaf hij zijn ambtsketen aan zijn zoon Klaas.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

=-:

-

-

-

-~

-

-

-

4. Toen burgemeester J. Kroonenburg in 1911 als jongeman werd ge installeerd, werd hij bijgestaan door de volgende raads1eden. Van links naar reehts: P. Bakker, M. Kalis, J. Schuit (wethouder), J. Kroonenburg, J. Wagenaar (wethouder), H. Nol, D. Kloosterboer en M. Duif.

5. Als er iemand is waaraan Sint-Pancras veel te danken heeft, dan is het weI dominee P. Versteeg. Hij was de enige in Sint-Pancras die toen al fotografeerde. VeeI foto's in dit boek zijn door hem genomen. Hij stand hier van 1876 tot 1913, het jaar waarin hij overIeed.

6. Hier is een staaltje van z'n kunnen. Simon Duif voert z'n schapen, een tafereeltje dat werd vastgelegd door dominee Versteeg.

7. Jan en Simon Duif en (rechts) hun vader zijn het land am de kerk aan het bemesten.

8. Kees Koeman woonde aan de Huygendijk. Hij is hier gekleed in tuinderstenue, blauwe kiel en pilose broek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek