Sint Pieter in oude ansichten deel 1

Sint Pieter in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Lem
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5178-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint Pieter in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. De volledige laadinstallatie van de N.V. Kalkmergel Maatschappij "St-Pietersberg" waarmee de in het Jekerdal gewonnen mergel direct in schepen werd geladen. De installatie is inmiddels op enkele betonresten na verdwenen. De volgeladen ENCI-wagens moesten deze smalle onderdoorgang in de weg passeren, waarbi j regelmatig de ondersteuning geraakt werd. Dit bespoedigde de afbraak. Geheel links drie van de vier karakteristieke schoorstenen van de ENCI, die in 1979 zijn gesloopt. Rechts de opgang naar de kerk, de huidige UrsuJinenweg.

20. Nogmaals de laadkade van de N. V. Kalkmergel Maatschappij "St-Pietersberg". Dit bedrijf had haar groeve aan de andere zijde van de Sint Pietersberg, aan de huidige Mergelweg, tot 1920 Cannerstraat geheten. Voor het transport van de mergel werd door ir. D.C. van Schalk een nu nog bestaande tunnel dwars door de berg aangelegd. IT. Van Schalk raakte zo gefascineerd door de ondergrondse gangenstelsels dat hij er een uitgebreide studie van heeft gemaakt.

21. De nag onverharde Lage Kanaaldijk ter hoogte van "De Torentjes" met op de achtergrond de huidige kerk van Sint Pieter Boven. De oorsprong van het halverwege de helling gelegen buitengoed ,.De Torentjes" gaat terug tot 1526. Het uit mergelsteen opgetrokken gebouw heeft in de vorige eeuw nag gefungeerd als boerderij en herberg. Hier de situatie van voor de verbouwing van 1904. Rechts op de voorgrond langs de Lage Kanaaldijk is een opslagplaats van zowel losse mergel als gezaagde blokken zichtbaar. Dit net ten zuiden van de huidige U rsulinenweg gelegen mergeldepol was eigendorn van de loenmalige burgemeester Ceulen van Sint Pieter, die destijds verschillende mergelgroeven in de Sint Pietersberg exploiteerde.

Geaicht op St. Pieter. JIA.A.STRICHT.

22. De Lage Kanaaldijk tel' hoogte van de huidige nummers 70 tot 80. Links naast de kerktoren het voormalige gemeentehuis van Sint Pieter, waarin oak de gemeenteschool was gevestigd. In latere jaren bevond zich hier een schippersschool. De toren is van de in 1875 ingewijde nieuwe kerk van Sint Pieter. Boven de bomen is het huis De Torentjes zichtbaar, nu echter na de verbouwing van 1904.

23. Het landelijke Sint Pieter strekte zich voor een belangrijk deel uit langs het kanaal van Maastricht naar Luik. Hier de bocht in het kanaal ter hoogte van de nummers 70 tot 80 van de Lage Kanaaldijk eind vorige eeuw. In de verte een al voor 1904 verdwenen voetbrug over het kanaal. Uit de helling van de brug blijkt duidelijk het hoogteverschil tussen de Hoge en Lage Kanaaldijk.

Groet nit t. Pieter.

Gezieht op de omgeving vall Slavante,

24. De Lage Kanaaldijk, net voorbij de bocht ter hoogte van het huidige nummer 81. Het kanaal is nag volop in gebruik. In de verte is een van de pittoreske draaibruggen te zien die met het dempen van het kanaal zijn verdwenen. Rechts tegen de helling villa Maaszicht. In het midden, met de hoge gevel, het van 1829 daterende huis " Wi jngaard". Van het genoemde Slavante is slechts heel in de verte op de berg het Casino zichtbaar.

St-Pieter

25. Gezicht op Maastricht vanaf de Hoge Kanaaldijk. Links het in 1967 gedempte kanaal van Maastricht naar Luik. Rechts de nog niet gekanaliseerde Maas. Tussen Maas en kanaal lag op de Hoge Kanaaldijk een jaagpad waarover paarden de schepen voorttrokken.

26, De nog onverharde Lage Kanaaldijk ter hoogre van Slavante. Voor de annexatie in 1920 heette deze weg nog Kanaalweg, Met uitzondering van het kanaal dat gedempt is, is deze situatie nog nauwelijks veranderd.

27. Dit rand 1962 verdwenen huis fangs de Lage Kanaaldijk stond destijds bekend als cafe Ogg. De toenmalige eigenaar Frans Ogg was naast cafehouder tevens berggids in het gangenstelsel van de Sint Pietersberg, getuige de reclametekst op de zijgevel van het huis: "Gids van de wereld beroemde grot St-Pietersberg. Societe des Amis des Sciences, Lettres et Arts. Deze groel'e werd bezocht door H. M. Koningin Wilhelmina en Z. K. H. Prins der Nederlanden. Kaarten hier verkrijgbaar. O[ficieele gids Frans Ogg. Cafe vergunning". Op de plaats van het cafe bevindt zich nu de parkeerplaats naast de slingerweg die naar Slavante leidt. Linksboven is tussen het struikgewas nog net de torenrume Lichtenberg zichtbaar.

Ajgraving aan ruine Lic~tenberg St. Pietet, MaastrIcht

28. De stei!e oostflank van de Sint Pietersberg waar vanaf 1922 merge! werd afgegraven om plaats te maken voor de ENCl. lnjanuari 1927 werd hiermet de bouwvan de fabriek begonnen. Geheel rechtsis nog een dee! zichtbaar van het eerste ENCI-kantoor dat in 1924 aan de Lage Kanaaldijk werd gebouwd. Boven op de berg. aan de rand van de atgraving. de torenruine Lichtenberg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek