Sint Pieter in oude ansichten deel 1

Sint Pieter in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Lem
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5178-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint Pieter in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Maastricht. - I. Pieter. Douane-Kantoor,

29. Daar waar het kanaal de Jandsgrens passeerde, Jag het Belgisch-NederJandse douanekantoor waar alle schepen moesten aanleggen om hun goederen in te klaren. Aan weerszijden van het grote kantoorgebouw lagen cafes. De imposante, stokoude Jinde geheel rechts was lange tijd een bekend en markant orientatiepunt. Op veel negentiende-eeuwse landkaarten wordt deze boom aangegeven.

5. St-Ptetre-Maestrtcht. ~rrjvte du bateau des voyageurs is fa douaneHollandafse

30. De boot van Bonhomme ligt, terugkomend uit Luik, afgemeerd bij het Belgisch-Nederlandse douanekantoor. Op de achtergrond de met bos begroeide steile Maasdalhelling van de Sint Pietersberg. Getuige de Franse tekst werd deze kaart uitgegeven in Luik.

31. Druk scheepvaartverkeer aan de Belgische zijde van het douanekantoor. Links liggen enkele vrachtschepen te wachten, terwijl het schip rechts zich na het passeren van de grens in beweging heeft gezet richting Luik. Het wordt vanaf het jaagpad op de Hoge Kanaaldijk getrokken door twee paarden. Deze schipper kon zich twee paarden veroorloven. Dikwijls echter moesten de schipper of zijn vrouw en kinderen zelf het schip trekken.

9. Maastricht Kasteel Caesren aan de grens Sr-Pieter

32. lets zuidelijker langs het kanaalligt het Belgische dorp Klein-Ternaaien. Boven de steile Maasdalhelling van de Sint Pietersberg verheft zich het statige kasteel Caestert. Klein-Ternaaien telde in zijn bloeitijd vijftien cafes op 1500 inwoners. Inmiddels zijn vrijwel aile huizen inclusiefhet kasteel verdwenen. In 1982 was de bevolking teruggelopen tot vijftig personen met nog maar een cafe.

50. Maastricht

Kasteel Caestert old Grens Se-Pieeer

33. Kasteel Caestert nog in volle glorie. Rechts het oude achttiende-eeuwse, uit mergelblokken opgetrokken kasteel. In het midden de nieuwbouw uit 1888. Geheellinks de oude vierkante toren waarin later een waterreservoir werd geplaatst. In 1966 is het oudste gedeelte ingestort en in 1972 is het nieuwe gedeelte afgebrand. Rond dit kasteel waar Charles de Brouckere , de latere burgemeester van Brussel. werd geboren, is in 1830 gevochten tussen afscheidingsgezincle Belgen en Nederlanders.

34. Weer op Nederlands gebied ligt ten noorden van Caestert, op de oostrand van het bergplateau, hoeve Lichtenberg. Deze foto is genomen vanaf de eeuwenoude toren, waarvan de geschiedenis mogelijk teruggaat tot de tiende eeuw. Rechts van het monumentale poortgebouw uit 1816 bevindt zich het ten dele nog achttiende-eeuwse woongedeelte van de hoeve. Links van het poortgebouw de stallen. Boven de stallen is de voortschrijdende afgraving van de Sint Pietersberg zichtbaar.

35. De rechthoekige torenruine van waaruit voorgaande foto we I'd genomen, vormt het laatste rest ant van de oude burcht Lichtenberg. Dit is dus niet "Chiilet Maastricht", zoals de kaart vermeldt, maar ruine Lichtenberg. De ruine werd in 1904 als uitzichttoren in gebruik genomen na het aanbrengen van een platform boven in de toren. Na een noodzakelijke restauratie is de toren in september 1987 weer in zijn oude functie hersteld. Geheel rechts een deel van de uit 1870 daterende oostvleugel van de hoeve met op de voorgrond de bij ieder boerenerf horende waterpoel.

t1aastrid7f - St. Pieter

Chalet en Panorama

36. Vanaf hoeve Lichtenberg had en heeft men een schitterend uitzicht over de Sint Pietersberg en het brede Maasdal. Rand 1905 was dit nog een ongerept deel van de Sint Pietersberg met het fraai gelegen cafe-restaurant, .Chalet Lichtenberg". Rechts van het Chalet is nag een deel van de toen net aangelegde Wilhelminaweg zichtbaar. Links tussen het struikgewas bevindt zich een oude ingangspartij tot het gangenstelsel Slavante. Dit deel van de Sint Pietersberg is sinds het begin van de afgraving ten behoeve van de cementindustrie in 1922 ingrijpend gewijzigd.

Rutne Lichtenberg. Groeten uit Maastricht

37. Voor 1920 was een van de meest pittoreske delen van de Sint Pietersberg gelegen tussen Slav ante en Lichtenberg. Vanaf de nog in aanleg zijnde Wilhelminaweg zag men eind vorige eeuw de toren en de hoeve Lichtenberg liggen. Rechts op her plateau, russen het geboomte , het oude bakhuis van de hoeve , dat na een grondige restauratie sinds 1987 weer in gebruik is.

38. Op 16 juli 1903 bezochten koningin Wilhelmina en prins Hendrik de Sint Pietersberg, waar ze werden ontvangen door gouverneur jonkheer Ruys de Beerenbrouck (rechts in uniform met steek) en de toenmalige eigenaar van de gronden en het gangenstelsel Siavante, de heer Edmond Crets (met uitgestoken hoed). Dit was overigens niet het eerste bezoek van koningin Wilhelmina aan de berg. Op 21 mei 1895 bezocht ze als prinses, toen vijftien jaar oud, in gezelschap van koningin-regentes Emma eveneens de berg. Bij die gelegenheid plaatste zij haar handtekening op een van de wanden in het gangenstelsel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek