Sint Pieter in oude ansichten deel 1

Sint Pieter in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Lem
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5178-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint Pieter in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Een doorkijk door de tunnel in de Koningin Wilhelminaweg. De in de kalksteen uitgehouwen weg dankte zijn naam aan het bezoek van de koningin in 1903. Hij werd aangelegd door de eigenaar van de gronden, de heer Edmond Crets, om de steile oostflank van de Sint Pietersberg ook met paard en wagen en met auto's te kunnen bestijgen.

Maastricht - t. Pieter

Koningin- Wilhelmina-wag

Chalet bij de Ruine Lichtenberg.

40. Een van de meest bezochte locaties op de Sint Pieters berg was in het begin van deze eeuw ongetwijfeld Chalet Lichtenberg. Dit in de laatste jaren van de vorige eeuw in Zwitserse stijl gebouwde chalet was oorspronkelijk een cafe-restaurant. Een gunstig gelegen rust- en vertrekpunt voor menig bezoeker aan het gangenstelsel. Vanaf het balkan en het terras had men een mooi uitzicht over het brede Maasdal. Links achter het Chalet is nag net een dee! zichtbaar van de zogenaamde Mussenberg. Rand 1932 werd het oude, bouwvallige Chalet afgebroken en vervangen door de huidige directiewoning van de ENCI.

41. Bij een uitstapje naar het Chalet en het gangenstelsel hoorde natuurlijk een groepsfoto. Jammer genoeg is niet bekend wie hier poseren. Vijftien dames en een heer? Frans Ogg gidste in de zornermaanden vanaf Chalet Lichtenberg en 's winters vanuit zijn eigen cafe. De prijs voor cen officiele rondleiding was voor die tijd niet mis. Twec gulden voor de eerste persoon en vijftig cent voor clke volgendc van de groep. Gezelschappen boven ticn personen kregcn reductic. Aldus een ANWB-gids uit 1916.

42. Om vanaf Chalet Lichtenberg de hoofdingang van het gangenstelsel Slavante te bereiken, moest men deze tunnel door de Mussenberg passeren. Deze in de mergelsteen uitgehakte , korte tunnel werd al in 1670 op oude prenten afgebeeld, maar was beslist ouder. De Mussenberg was een vrijstaande kalksteenformatie direct ten zuiden van het voormalige klooster Slavante. In de Mussenberg, rechts van de tunnelingang, bevond zich ook een kleine grotwoning. Rond 1911 is de tunnel ingestort, waarschijnlijk tengevolge van erosie. Het rechter gedeelte bestaat nog, maar is niet vrij toegankelijk.

43. Een van de fraaist gelegen bergingangen die de Maasdalzijde van de Sint Pietersberg heeft gekend. Deze hoofdingang tot het uitgestrekte en toen nog volledig intacte gangenstelsel Slavante, lag aan het einde van een diepe holle weg. Die weg was uitsluitend te bereiken via de tunnel in de Mussenberg. De centrale, laagst gelegen opening van "de drie poorten" was rond de eeuwwisseling de belangrijkste toegang tot het stelsel.

t: . ..g. :dIl.J n einards >

44. Voor de hoofdingang van het gangenstelsel Slavante poseert trots de gids Frans Ogg. Voorzien van flarnbouwen staat hij klaar voor het geven van een rondleiding. Gezien de eerder genoemde prijzen die voor een rondleiding werden berekend, was een bezoek aan het gangenstelsel aileen weggelegd voor welgestelden.

45. Een van de hoofdgangen in de Sint Pieters berg. Deze monumentale galerij was representatiefvoor een belangrijk deel van het voormalige gangenstelsel Slavante. Eeuwenlang gold het uitgestrekte Slavante-stelsel als het meest bezienswaardige en meest bezochte deel van de "grotten" van Sint Pieter. Vanaf de zeventiende eeuw zijn deze gangen door vele beroemde personen bezocht, waaronder Alva, Napoleon en czaar Peter de Grote. Door de "photo-chemigraphische ateliers" van de Maastrichtenaar Victor Schols werd in de jaren negentig van de vorige eeuw een bekende serie Sint Pietersberg-foto's gemaakt, die rond de eeuwwisseling ook als ansichten zijn uitgegeven.

W. Vincken,

46. In de periode 1843-1846 werd binnen de muren van het voormalige klooster Siavante op het hoogste terras van de Maasdalhelling door stadsarchitect Kraft Casino Siavante gebouwd. Deze buitensocieteit van de in 1760 opgerichte "Societe de Maestricht", in de volksmond "Groote Societeit" genoemd, werd al snel een zeer geliefd ontspanningsoord voor vele welgestelde Maastrichtenaren. Vanaf het sfeerfolle buitenterras kon men genieten van een schitterend vergezicht over het brede Maasdal. In 1906 werd het buitengoed verkocht aan de gemeente Maastricht, die het inrichtte als openbaar ontspanningsoord annex buitencafe. In 1973 is het Casino, dat toen geheel in verval was geraakt, door middel van een grondige restauratie in oude luister hersteld.

47. Het uit 1681 daterende Slavante-kapelletje , ook wei Sint Anrnnius-kapelletje genoemd naar het beeldje dat zich destijds boven de in gang beyond, vormt een van de laatste restanten van het voorrnalige klooster Siavante. Van de kloostergebouwen is naast dit kapelletje aileen nog een zuidelijk bijgebouwover. Het uit mergel opgetrokken gebouw dateert nog van de zeventiende eeuw. In 1828 is het grootste deel van de in verval geraakte kloostergebouwen afgebroken. De zorg voor de kapel werd vanaf 1923 overgenomen door Wamsteeker, een Amsterdammer die zich in het witte gebouw vestigde en in het kapelletje permanent een kerstgroep opgesteld had staan. Wamsteeker schreef vanuit zijn "Chateau du Sacre Coeur de Slavante lez-Maestricht" alle koningen en presidenten waannee hij het niet eens was vermanende brieven en telegrammen.

48. Rand 1838 is binnen de oude kloostermuren van Slavante, door een speciaal uit Gent overgekomen tuinarchitect, een fraai park aangelegd als onderdeel van de "buitensocieteit Slavante". Aan dit park herinneren nog enkele imposante oude beuken. Het "Openlncht Theater Slavante" was een creatie van de op Slavante wonende Wamsteeker. Zijn hobby was ondermeer het toneelspel. Hij liet theatergeze!schappen uit Holland overkomen om in zijn openluchttheater op te treden. Hij bekostigde dat volledig uit eigen zak. Warnsteeker stierf op 2 februari 1939,72 jaar oud.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek