Sint Pieter in oude ansichten deel 1

Sint Pieter in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Lem
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5178-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sint Pieter in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

/ /

L _

59. In 1928 kreeg ir. D.C. van Schalk van de N.Y. Kalkmergel Maatschappij "St-Pietersberg" opdracht voor de aanleg van een tunnel dwars door de Sint Pietersberg. Deze tunnelloopt voor een groot deel onder het beruchte instortingsgebied door en was bedoeld voor het transport van losse mergel. gewonnen in de (latere Nekami-) groeve aan de huidige Mergelweg. naar het kanaal van Maastricht naar Luik. Hier de nog steeds bestaande toegang aan de Recollectenweg. De tunnel is nog volle dig aanwezig maar niet meer in gebruik voor mergeltransport.

Panorama van af den St. Pietersberg op Maastricht

60. Komende van het Sint Pietersbergplateau had men vanaf de toen nag holle Luikerweg een schitterend uitzicht over Sint Pieter en het Villapark. Hier de onverharde Luikerweg met rechts het huisje van de waterleidingmaatschappij. Op de achtergrond is duidelijk te zien dat de Glacisweg nog nauwelijks bebouwd was. Ook het zogenaamde ENCI-dorp bestond nog niet.

Uilg, los. NllSs, AIDsltrda ?

Het Fort op t. Pieter bij

61. Van 1701 tot 1702 werd op de noordpunt van de Sint Pietersberg fort Sint Pieter gebouwd om te voorkomen dat van hieruit de stad Maastricht nogmaals ondervuur genomen kon worden. zoals dat in 1673 tijdens het beleg door Lodewijk XIV was gebeurd. Sint Pieter behoorde tot het grondgehied van de prins-bisschop van Luik die geen toestemming voor de bouw had gegeven. Dit leidde weer tot een van de vele langdurige kwesties tussen de prins-bisschop en de Staten Generaal. In juli 1717 werd het fort bezocht door czaar Peter de Grote van Rusland. Rechts op de voorgrond een oude, inmiddels verdwenen waterput.

UITtl. NAUTA, VEL zs.

2266. .J

Beklimming v, b. Fort St. Pieter, - lI1.AA TRICHT.

62. Tussen 1816 en 1822 werden op het terreplein van fort Sint Pieter twaalf kanonkazematten gebouwd. Na de ontmanteling van het fort rond 1868 zijn er nog maar vier overgebleven. Op deze kaart uit 1902 de moeizame beklimmingvan het fort. Om het de toeristen gemakkelijker te maken is later op deze plaats een trap aangelegd.

63. Midden in het fort bevindt zich een 39 meter diepe ronde waterput die gelijk met de bouw van het fort dwars door de mergelsteen van de Sint Pietersberg werd aangelegd, zodat het fort over een eigen drinkwatervoorziening beschikte. Rondom deze put is een wenteltrap aangelegd, die het fort in directe verbinding brengt met het Noordelijk gangenstelsel. In het gangenstelsel zelf waren versterkingen aangebracht in de vorm van versperringsmuren met schietgaten.

64. In 1938 werd voor de ingang van fort Sint Pieter een terras met dansgelegenheid geexploiteerd door F.A. Rutten. Het terras werd naderhand overdekt. Uit deze kaart, verzonden op 20 juni 1939, blijkt duidelijk dat her ontspanningsoord binnen korte tijd een grote populariteit had verworven.

65. Nu loopt er een wandelroute rand het fort. Maar oak rond de eeuwwisseling was het al een gelidkoosd wandelgebied. Gekleed als deze dames hoefde men niet bang te zijn voor de oak toen al volop aanwezige brandnetels.

66. Deze voor velen nu onherkenbare, romantische wandelweg is de Luikerweg ter hoogte van het fort Sint Pierer, dat in de verte rechts nog even zichtbaar is. Dit deel van de Luikerweg stond bekend als de holle weg. In het begin van de jaren dertig is hij jammer genoeg opgevuld en verbreed, waardoor deze markante aanblik is verdwenen.

Panorama van af St. Pre tersberg op Maastricht

67. Vanaf het fort Sint Pieter kon men genie ten van een wijds panorama over het Jekerdal en de stad Maastricht. De huidige Mergelweg was slechts schaars bebouwd. Dit gold ook voor de Jekerweg en de Kalfstraat. Het gebouw Jinks op de voorgrond is het van 1852 daterende pand van, .Mem in de Kojl". In dit in een kuil gelegen bekende cafe, dat werd gedreven door "Mem" J. Devens-Tillie, speelde zich een groot deel van het Sintpieterse gezelligheidsleven af. Dit pand op de hoek van de Mergelweg en de Kalfstraat is in 1965 herbouwd.

68. Trots poseert rond 1920 een elftal op een sportveld in het Jekerdal, voor de links op de achtergrond zichtbare Tapijnkazerne. Rechts trainer G. Smitshuysen. De namen van spelers en scheidsrechters zijn jammer genoeg niet bekend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek