Sirjansland in oude ansichten

Sirjansland in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1930-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sirjansland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. We gaan een kijkje nemen in de Dorpsstraat, waar de prachtige leibomen het bijzonder goed doen. De vrouw rechts, helemaal vooraan, is de vrouw van timmerman D. Hanse, Janna Hanse-de Ronde. Tegenover haar, aan de andere zijde van de Dorpsstraat, zit haar kleinzoontje, Dirk Hanse Fzn., rustig met zijn speelgoed te spelen. In zijn rechterhand houdt hij een karretje en in de linker een harnertje. Ja, dat kon vroeger in zo'n rustig dorpsstraatje op "Sir". Links op de foto, in het kleine, lage huisje, was destijds het snoepwinkeltje van Cornelia Sinke gevestigd. Wannneer men helemaal recht vooruit kijkt, ziet men de kruidenierswinkel van L. van der Have. Ongeveer in het midden van de straat kon men in vroeger jaren ook nog de textielwinkel vinden van A. Olree en het huis met de twee ramen was van M. Olree, later van Janna van de Velde. Daar konden de Sirjanslandse kinderen destijds hun griffe Is kopen om op hun leien te schrijven en ook nog hun snoepcent besteden. Op deze plaats is later een ander huis gebouwd, waarin momenteel C. Padmos woont en voor die tijd heeft M. Schroevers er zijn schilderwinkel gehad.

Wanneer deze foto is gemaakt was moeilijk te achterhalen. Het is echter kaart 11833 uit een serie van uitgever R.W.J. Ochtman te Zierikzee, door wiens activiteiten nogal wat kaarten van Sirjansland zijn gemaakt. Gelukkig zijn er veel van bewaard gebleven, zodat we nu, ruirn een halve eeuw later, nog eens globaal kunnen zien hoe het dorp er toen uitzag.

7. Kent u ze nog ... deze groep Sirjanslanders? Het zal zeker voor de jongere generatie niet meeval1en om er bekende dorpelingen uit te halen. Maar wie aandachtig de afgebeelde personen bekijkt, zal er uiteindelijk weI uitkomen. Wie het dan allemaal wel zijn en wat deze groep deftige heren voorstelt? WeI, het zijn stuk voor stuk leden van het Sirjanslandse "Mossegilde". In beter Nederlands zou men hier natuurlijk het "Mussengilde" kunnen schrijven, want uiteindelijk gaat het over doodgewone huismussen. Zo'n "Mossegilde" was eigenlijk een plaatselijke vereniging, die zich bezighield met het bestrijden van mussen. Men mocht mussen gewoon doodschieten en eieren uit de nesten halen. Het was gebruikelijk dat, wanneer men een "mosseei" inleverde, hiervoor een halve cent werd betaald en voor een "mosse" een cent. Je werd er niet rijk van, maar och, in die tijd waren de centjes duur. Wanneer in de zomer het koren stond te rijpen, zag men soms hele zwermen mussen neerstrijken en die konden uiteraard nogal een graantje meepikken. Vandaar dat zo'n mussengilde zeker een nuttige functie had. Wanneer de foto werd genomen is ons niet bekend, maar de elf heren zitten zeker niet op een droogje. Staande, van links naar rechts: de gebroeders Adrianus en Frans van Hoeve (landbouwers), Leen de Rijke (landbouwer), Adriaan Struijk (landbouwer), Mar.K. de Ronde (de bekende fotograaf uit het dorp) en Frans Hanse (timmerman). Zittend: Marien de Rijke (bakker-herbergier), Jan van der Welle (molenaar), Jan de Rijke (landbouwer), Dirk Fluijt (metselaar-aannemer) en - geheel rechts - Jac. van der Weele (onderwijzer). De man bij wie men de mussen en eieren kon inleveren (op het verzameladres) was Jasper de Ronde en later heeft ook zijn zoon, Hendrik de Ronde, dit werk nog in dienst van het "mossegilde" verricht. Het frappante van dit mussengilde was dat het bestrijden van de mussen in het belang van de boeren was. Maar aangezien deze groep zeker niet aileen uit boeren bestond, mogen we veilig aannemen dat het gezellig samenzijn ook een belangrijke factor was. Deze foto is genomen op de boerderij "Favorite", onder de destijds bekende kastanjeboom.

8. We gaan een kijkje nemen in de vroegere herberg van M. de Rijke, die was gevestigd in de straat die tegenwoordig Poststraat heet. Behalve het eerder genoemde cafe van Johannes Bal, was er dus nog een cafe in Sirjansland, Achter het buffet van dit destijds zeer gezellige cafe staan moeder en dochter. De moeder was Dina de Rijke-van Hoeve en de dochter heette Cornelia de Rijke, gehuwd met J.e. Hanse. Met Pasen was het kerrnis in Sirjansland en dan was het in beide dorpscafes een drukte van belang. Behalve de draaimolen van Beeke, waren er dan tal van kerrnisattracties opgesteld. Oudere bewoners zullen zich zeker nog wel het stcotbord herinneren. Bij dit specifieke kerrnisspel uit vroeger dagen werden voor een cent per stuk plankjes verkocht. Wanneer alle plankjes dan waren verkocht, werd er met een "bolleket" (grote stenen knikker) gegooid. Wie dan het nummer op zijn gekochte plankje had, waar de "bolleket" bij ophield, had een "schroosel" gewonnen. Zo'n schroosel, men kent ze tegenwoordig nauwelijks meer, was vroeger op Schouwen-Duiveland een bekende specialiteit en gewaardeerde lekkernij, Het "Zeeuwse Woordenboek" geeft er de benarning van een platte, dunne kruidkoek aan.

Afgebeelde personen zijn, zittend van links naar rechts: schoolmeester K. Oudshoorn, Frans van Hoeve, Marien de Rijke (eigenaar), Jan de Rijke, M.K. de Ronde, Leen de Rijke en Dirk Fluijt. Staande: Frans Hanse en achter de tapkast Cornelia de Rijke en haar moeder, Dina de Rijke-van Hoeve. In deze vroegere herberg is momenteel de bakkerij annex kruidenierswarenzaak van M.C. Bolier gevestigd (Korte Poststraat 4).

9. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, op 31 augustus 1923, was het overal feest op Schouwen-Duiveland, Ook Sirjansland wilde natuurlijk niet achter blijven en de fotograaf legde het feest vast voor later. Plaats van handeling: de Dorpsstraat bij cafe "Bal".

De afgebeelde personen zijn, op de eerste rij van links naar rechts: Jacobus Fluijt, K. Oudshoorn (onderwijzer), D. Fluijt, Jan de Rijke, Anthonie Quist, M. Schroevers, A.J. Koetse en M. de Rijke. Op de achterste rij: J.J.H. Bouterse (timmerman en expediteur), F. Hanse Dzn., A. Hanse Dzn., A.S. van Hoeve, P. Bal, J.A. de Rijke Tzn., Leen Bal Johzn. en achter hen staan: J. Kwaak en M. Verhoek; laatstgenoemde op klompen. De man links, bij het gesloten raam, is koopman A. van Vessem uit Bruinisse.

Zo te zien op de foto, was het dorp prachtig versierd en vooral aan de prachtige erepoort was veel zorg besteed. Het opschrift luidde: "Hulde aan de koningin", met daartussen een grate foto van Hare Majesteit.

10. Aan de weg die tegenwoordig Sportweg heet, stond vroeger de timmerrnanswerkplaats van Dirk Fluijt. Deze werd in de jaren twintig overgenomen door J.J.H. Bouterse en in deze werkplaats werden voor de feestelijkheden in 1923 de rozen geknipt om het dorp een fleurig aanzien te geven. Dat rozen knippen was een intensief karwei, maar omdat vele handen licht werk maken, was men er toch betrekkelijk gauw mee klaar.

Op nevenstaande foto zien we dan de dee1neemsters, die men in dit speciale geval ook "rozenknipsters" zou kunnen noemen, aangetreden voor de fotograaf. Van links naar rechts kijken ons aan: Pie Hage, Annie Kooy, Tine de Ronde, Cor de Ronde, Dina de Ronde Jdr., Jannetje Fluijt, Marie Fluijt, Krina Klink, Maatje Konijnendijk, Sien Struijk, Jannetje de Ronde, Jo Bal, Marie Bal, Jans Bal, Pie Bal, Keetje van Hoeve, A. Koetse (dijkbaas), Mina Ringelberg, Krijntje de Vin, Jane Hanse, Maartje Konijnendijk, Jaone Bouterse-Wesdorp (echtgenote van J.J.H. Bouterse), Mien Quist, Koos Ringelberg en Dina de Ronde Kdr.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek