Sirjansland in oude ansichten

Sirjansland in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1930-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sirjansland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

36. In de oostelijke mond van het vroegere Dijkwater lagen behalve de haven Beldert bij Dreischor nog twee kleinere tijhaventjes, te weten "Stevensluis" en "De Staart", die geruime tijd voor het aangrenzende gebied van belang zijn geweest. Door de afdamming van het resterende Dijkwater, in 1954, die weer een indirect gevolg was van de februariramp van een jaar tevoren, kwamen deze haventjes alle drie te vervallen.

Op nevenstaande foto zien we de haven van "De Staart" in 1900. De foto laat ons het beurtschip .Francina" zien van beurtschipper Steven de Rijke. Op het voordek staan W. van Kooten en L. de Keijzer, terwijl C. de Keijzer het roer in handen houdt. Gedrieen waren zij in dienst van het beurtvaartbedrijf De Rijke. Het hoge gebouw op de achtergrond - tussen de molen en de kerktoren - is de meestoof "De Eendracht" , die pas aan het begin van deze eeuw werd gesloopt. Het afgebeelde schip is een zogenaamde paviljoentjalk van circa zeventig ton en het stond bekend als een zeer goede zeiler. Het is nogal eens voorgekomen dat, wanneer er gelijktijdig met de "Thona" (van Stevensluis) uit het Dijkwater naar Rotterdam werd vertrokken, dat de "Francina" de race glansrijk won. Tijdens de zware storm van 1911 kwam het schip, geladen met aardappelen, boven op de kade tegen de dijk te liggen. Het was dan ook een heel karwei om het schip daarna weer in het water te krijgen. In 1911 nam Coenraad van den Berge het beurtvaartbedrijf over en in 1914 werd het zeilschip verkocht, daar het niet meer aan de gestelde eisen voldeed. Van den Berge kocht een nieuw schip, waaraan hij de naam "Leendrina Janna" gaf, zo genoemd naar de vrouw van de eigenaar: Leendrina Janna Jumelet. Coenraad van den Berge is beurtschipper geweest tot 1953 en het schip werd verkocht naar Philippine, waar het is omgebouwd tot mosselkotter.

Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat de Sirjanslandse tak Van der Have haar ontstaan vindt bij dit knusse haventje. Reeds in vroeger tijden was het haventje van betekenis en was er ook een behoorlijke kade aanwezig. Het is waarschijnlijk dat aan deze kade, dus bij de haven, omstreeks 1550 Joost Matheuszoon woonde, wiens zonen Jacob en Matheus werden aangeduid als "van der have". De genoemde kade bestond nog in 1751. Men leest in oude bronnen dat op 28 januari 1751 te Sirjansland "de gerechtsdienaar Jan van der Have" van Frans de Ronde diens "roen off snaphaan opvordert, omdat deze persoon met dat geweer telkens "op de Staartse sluijs" en "op de kaaij" kwam.

!

/

/

37. We zien op nevenstaande foto de omgeving van het haventje "De Staart". Aan de andere kant van de zware zeedijk lag eertijds een romantisch haventje, waarboven op zomerse dagen de lucht trilde en in het vlak van het stille water de romp van een enkel schip weerspiegelde. Die sfeer van rust en harmonie kwam zo intens over, dat zij die de oude situatie am en nabij "De Staart" hebben gekend, deze nooit meer zullen vergeten. Maar helaas, dat alles is voorbij, want het haventje is al weer bijna twintig jaar geleden goeddeels gedempt. "Op" de Staart woonden in vroeger jaren vier gezinnen, te weten die van beurtschipper Coenraad van den Berge, aan de dijk P. Quist, in het huis op de achtergrond Joh. Dane en op de voorgrond dat van Johannes Hoogerhuis. Van 1913 tot 1974 is dit laatste huis bewoond geweest door twee families, namelijk door Johannes Hoogerhuis en diens zoon, Kees Hoogerhuis Johzn. Het was dus in tweeen bewoond. Ingewijden zullen zich nog herinneren dat er achter deze huizen twee grote .welen" lagen, die zijn ontstaan door vroegere dijkdoorbraken. Hierop kon in de wintermaanden fijn worden geschaatst. Menig Sirjanslands kind heeft hier dan ook de schaatskunst geleerd. In de winter van 1916 op 1917 werd hier half februari nog van de schaatssport genoten en in 1938/1939 reed men hier zelfs op 1 maart nog schaats.

Slechts een onbeduidende waterplas, wat brokstukken steen en enige, bijna geheel vergane palen geven nu aan waar vroeger het knusse haventje van Sirjansland lag. Johannes Hoogerhuis, die er zoveel jaren heeft gewoond en er was opgegroeid, heeft het verdwijnen van het haventje destijds met lede ogen aanschouwd. Samen met zijn vrouw bediende hij dertig jaar lang de weegbrug en als er aardappelen in

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek