Sittard in oude ansichten

Sittard in oude ansichten

Auteur
:   J.L. Offermans
Gemeente
:   Sittard
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1263-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sittard in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

SITTARD

Panorama

Gezicht op Sittard vanuit het oosten omstreeks 1920. Op de voorgrond ligt akkerland. Achter de heg lagen vroeger twee grachten; thans bevinden zich daar weiden en tuinen. De daarachter gelegen wal is beplant met lindebomen. In de stad ziet men van links naar rechts: de St.-Petrustoren, de toren van de Hervormde kerk, de toren van de basiliek, het pyramidevormige torentje van het stadhuis, het baroktorentje van de St.-Michielskerk en uiterst rechts de St.-Helenakapel.

13

SITIARD. ST. PETRUSKERK.

Interieur van de St.-Petruskerk met het uit 1893 daterende hoofdaltaar. In het koor staan 15de eeuwse koorbanken. Op de voorgrond ziet men vier baarkaarsen die bij begrafenissen werden gebruikt: bij ongehuwden en rijken waren deze van witte was, bij het "gewone volk" van gele was. Uiterst rechts is nog juist een deel te zien van de 18de eeuwse preekstoel. In de kerk stonden neogotische kerkstoelen uit 1905.

Het St.-Ceciliakoor van de kerk van St.-Petrus' Stoel te Antiochië in 1892. De namen van de op de grond zittende jongens zijn ons onbekend. 2de rij: M. Stöcker, -?-, H. Oberndorff, Jos Palmen, -T-, Aug. Daniëls. Staande: Ger Durlinger (dirigent), F. Frohe, J. Schrijen, Dom van Eijs, H. Willems, F. van Eijs, G. Zinken en kapelaan Vaessen. Achterste rij:

M. Kamps, Jos Wilms, J. Dols, - T-, - 't-, L. Königs en - ?-.

15

ÜSTRULLISG lIL"RtA·MoNt:ME:T - ITTARD.

16

Op 13 mei 1900 werd op het kerkhof (later Mariaplein en Kerkplein) een stenen kopie onthuld van het beeld van O.L.V. Behoudenis der Kranken. Het originele beeld dat sedert 1804 in de St.-Petruskerk vereerd wordt, werd in 1649 door de Dominicanessen vanuit Brugge naar Sittard gebracht. De beeltenis is versierd met brandende vetpotjes. Tegen de kerkmuur ziet men het missiekruis. Tot 1839 werd erop het kerkhof begraven.

De Schutterij "De Lollige eendenlokkers" poseert in het ,,sjterthoes" op het Kerkplein. Zittend: links S. Schörgers, rechts Am. Kerkhoffs; zittend op stoelen: Aug. Roebroek, L. Paques, Jean Pfennings, H. Schrijnen en K. Boetskens. Staande eerste rij: F. ten Dijck, M. Ubben, J. Erens, B. Laumen, Dom van den Bergh, B. van Neer, P. Kerkhoffs en J. Claessens; staande 2de rij: H. Paulsen, J. Niesten, H. Gijsen enJos Wilms. De bewapening bestond uit pieken. Moest er op een schuttersfeest geschoten worden, dan werden de geweren geleend. Aan de linkerkant ziet men "De Hobbelbank", het lijflied van de vereniging die als enige doel had ,,101 maken" en die de eend als symbool op hoofddeksel en in vaandels droeg.

17

A/

/

Op het oude kerkhof (na 1900 Mariaplein, thans Kerkplein) lag het zgn. "sjterfhoes" (sterfhuis). Tot ongeveer 1920 werd vanuit dit café een overledene door zijn buren overluid. Na de begrafenis werd hier vervolgens "het vel verzopen", d.w.z.: werd bij de nodige potten bier de gestorven vriend herdacht. Deze gewoonte schijnt een relict te zijn uit de tijd van de voorouderverering: het werd gedaan om te voorkomen dat de .zeelzak" ging spoken.

Na de brand in 1857 kreeg de toren van de kerk van St-Petrus' Stoel in 1875 een nieuwe spits. Het onderste deel van de toren dateert nog uit de 17de eeuw, terwijl het gedeelte boven de klok door dr. Pierre Cuypers werd ontworpen. De nieuwe spits werd gebouwd door Ubachs uit Nieuwstadt.

-

Sittard in vogelvlucht.

20

Gezicht op de stad in oostelijke richting vanaf de St.-Petrustoren omstreeks 1910. Het grote witte pand in de linker benedenhoek is de zgn. "dekanei" waar de deken van het kapittel woonde. Daar boven ziet men de carré van het Mariapark. Even hoger staat de neogotische huiskapel van de Jezuïeten en de St.-Michielskerk van de Dominicanen met zijn baroktorentje. Ter hoogte van deze spits loopt op de achtergrond de Tudderender weg. Rechts op de afbeelding bevindt zich de Markt met het - toen nog ongerestaureerde stadhuis en de uit 1909 daterende Julianakiosk,

Groet uit Sittard.

Panorama vanaf de St.-Petrustoren in noordwestelijke richting met gezicht op het Keutelbeekdal. Op de plaats van Wal 11 lag het .Jank getske" (het pad achter het lijkenhuisje), dat evenwijdig liep aan Wal I. Tussen de Wal en de Keutelbeek lagen goed onderhouden tuinen. Bij het lijkenhuis (met wit dakkruis) lag het kerkhof van Katholieken en Israelieten dat van 1842 tot 1922 in gebruik was. De witte panden op de achtergrond staan langs de Rijksweg naar Roermond. In het daarnaast gelegen bakstenen gebouw was oorspronkelijk de sigarenfabriek Arnoldts gevestigd en van 1913 tot 1915 de St.-Rosa Melkfabriek; vanaf 1923 vertrok hier de autobus naar Beek. De huizen tussen Arnoldts en het kerkhof behoorden tot het gehuchtje "de Linde" (Linj).

21

§'toet uit ǧittazJ,

22

Panorama omstreeks 1900 vanaf de St-Petrustoren over het Kloosterplein en de Oude Markt met het Ursulinen- en Jezuïetencomplex. Uiterst links ziet men op het Kloosterplein van de voormalige immuniteit het witte kapittel huis en in de tegenoverliggende straatwand onderscheidt men naast het dak van de pastorie het hoge dak van de tiendschuur waarin een café was gevestigd. Het hoge gebouw links is de school van de Ursulinen; loodrecht daarop staat het "Huis op de Berg", de kern van het klooster. Aan de Oude Markt staat de uit 1860 daterende neogotische aanbouw. Rechts op de voorgrond ziet men de carré van het Mariapark en uiterst rechts de St.-Michielstoren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek