Sittard in oude ansichten

Sittard in oude ansichten

Auteur
:   J.L. Offermans
Gemeente
:   Sittard
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1263-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sittard in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Tegenover de basiliek was in 1891 het Mariapark gebouwd ter plaatse van een vroegere "dampmeule". Bij de veelvuldige processies tussen 1 mei en 1 oktober kon de devotie bij toerbeurt verdeeld worden tussen de kerk en het park. Op deze kaart van omstreeks 1909 poseert een groep pelgrims uit N oord- Brabant op het binnenhof van het Mariapark.

33

Op het feest van Sint Rosa in 1867 hield de Sociëteit, Fanfare en Liedertafel "St.-Cecile" een festival, waartoe de Markt met planken werd afgezet. Op het Amstenraads(?) kiosk staan het Oranjevendel en de vlaggen van Nederland, Duitsland en België. Het huis aan de linkerkant heeft een nisje, waarin vroeger de "Eisenman" stond en waarnaar de 17de eeuwse herberg werd genoemd. De toren van de St.-Petruskerk is nog provisorisch afgedekt. Rechts staat het Sanct Michael Logement. Aan het festival namen 27 gezelschappen deel, ondermeer uit Beek, Geleen, Grevenbicht, Amstenrade, Thorn, Heerlen en Ulestraten.

In verband met de "toenemende verkeersdrukte" werd aan de westzijde van de Markt het uit 1701 daterende pand .Jm Heiligen Geist" (links) tweeënhalve meter ingekort. Alleen de gevelsteen bleef bewaard. De gevel van het huis "De Beurs", waarachter nog een l7de eeuws vakwerkhuis met een 1 8de eeuwse gevel. Over de Markt loopt vanaf de Limbrichterstraat een weg naar de Putstraat en de Paarde straat. Misschien is de Beurs nog een relict uit de tijd voor de Franse Revolutie toen Sittard stapelrecht voor graan had? Foto van circa 1878.

36

De noordwest zijde van de Markt omstreeks 1880 met uiterst links de stadspomp. Het logement St.-Michiel is vervangen door een souvenir- en beeldenwinkel. Rechts daarvan staat Hotel De Limbourg. De St.-Michielkerk heeft nog zijn glasraam dat later dichtgemetseld zou worden (tot 1918). De rechtsgelegen panden hebben geen etalages en op de voorgrond van deze uit ongeveer 1880 daterende foto ziet men nog een oude straatlantaarn. Duidelijk is de weg te zien die van de Limbrichterstraat via de Markt naar de Putstraat en de Paarde straat leidde.

..

Omstreeks 1880 bestond de gehele noordwand van de Markt nog uit voor het merendeel gesloten huizen; een drietal vertoont de zgn. "kiekoete" , een oude etalagevorm. Het derde pand aan de linkerzijde was het Hotel-Restaurant van Jac. Pfennings. Rechts staat Hotel De l'Univers, In het derde pand van de noordwand werd Dl". F. Rutten geboren.

17

De zuidoostelijke hoek circa 1890 met het uit 1874 daterende neogotische stadhuis. Nadat architect Weber en aannemer Limpens hun werk voltooid hadden, was het mooier dan na de restauratie die in 1918 zou plaats vinden. Aan de linkerkant staat het pand "In de Keizer" uit 17(7)5; hier verbleef in 1794 voor korte tijd keizer Frans Il, nadat deze met gejuich en met 9 kamerschoten door de bevolking was ontvangen. Rechts van het stadhuis staat het 18de eeuwse pand van kuiper Ten Dijck-Dohmen.

De zuidzijde van de Markt omstreeks 1890 met rechts het pand van de kaarsenfabrikant J. Crijns. De daarnaast gelegen slagerij is herkenbaar aan het halve varken dat buiten de deur hangt. Het volgende pand werd bewoond door Jos Heiligers. De foto werd kennelijk tijdens een marktdag gemaakt; ettelijke banken zijn opgesteld voor de kooplieden. Voor de huifkar geniet een paard van de welverdiende haver in de mondzak.

De oostelijke zijde van de Markt omstreeks 1890 met een inkijk in de Putstraat. Links is een gedeelte te zien van het hotel Winkel- Voorjans. Aan de andere zijde staat het pand Lunenschloss met daarvoor een stadspomp. Daarnaast is het café van de Weduwe .Jorissen. Voor het huis staat een tafel waarop waarschijnlijk zakjes klaverzaad liggen. De klaverzaadbeurs werd later overgebracht naar "In de Keizer". Onder het genot van de nodige drankjes werd tussen de vroege herfst en het late voorjaar "het moeilijk verkoopbare klaverzaad" door de boeren verkocht tijdens de marktdagen.

Uitg. ios. R:ISS. Amslerda::l.

.J. H. "ROE""'" BOk:»".". ittlU'(i,

In 1900 werd de Markt opnieuw geplaveid en op bovenstaande kaart zien we hoe daartoe de stenen reeds gereed liggen. Het pand van Hendriks- Fleischeuer aan de linkerkant is inmiddels van zijn prachtige gevel beroofd. Naast de beeldenwinkel van Pfennings en het Hotel de Limbourg hebben we een doorkijkje naar de Oude Markt met het Jezuïetenklooster. Aan de noordwand onderscheiden we achtereenvolgens: de St.-Michielkerk, de "Heeren Modemagazijnen Wilhelmina", Van Mulken en tenslotte het restaurant van Schörgers-Limpens met zijn gevelteken in de vorm van een leeuw.

41

42

De Markt ná 1900 (toen een nieuw plaveisel werd aangebracht) en vóór 1909 (toen ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana de muziekkiosk door een nieuwe werd vervangen). De foto is kennelijk op zondagmorgen gemaakt bij het uitgaan van de kerk. Het was in die tijd nog mogelijk dat een kind ongestoord in een schommelstoeltje op de rijbaan kon zitten. Aan de zuidzijde van de Markt onderscheiden we van links naar rechts een gedeelte van een slijterij, het logement-restaurant van H. Palmen-Narix, het café Maastricht, het pand van de Gez. Jongen en de kaarsenfabriek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek