Sittard in oude ansichten

Sittard in oude ansichten

Auteur
:   J.L. Offermans
Gemeente
:   Sittard
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1263-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sittard in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Langzamerhand is het tijd geworden om te gaan .Jrühschoppen'' en als rechtgeaarde "Zitterdenaere" gaan we "de moel naat maake". Omstreeks 1909 hebben we daarvoor het oog laten vallen op café Palmen (v/h Meuter) aan de Markt waar Leonie de glazen vult. Artiest ,,Jules de Genaise" heeft het schilderij over de oogst juist voltooid. Hij laat - als Zwitser(?) - de boeren met de "zich" en niet met de "zaesel" het koren maaien. Joe Maintz (met verfkwasten) en diens knecht Sef Claessens (links) hebben de kunstenaar geholpen. Op de achtergrond zijn meister Reinders en boekhouder De Waaijer bezig met een spelletje biljart.

53

54

Buurten en verenigingen verzorgden jaarlijks de wagens die meetrokken in de Vastenavondoptocht. In 1901 beeldde de Sociëteit "De Stam" uit hoe Paul Krüger werd afgehaald uit Zuid-Afrika door H.M.'s "De Gelderland". Van links naar rechts (onder):

L. Suijlen, J. Paulsen, J. DoJs, M. Stöcker, L. America, J. America (Prins Carnaval), J. Arnoldts, G. Hermans, E. Thissen, J. Swakhoven, L. van der Heijden en F. Derrez. Op het schip: H. van der Weijden, J. Heiligers, B. van Gansewinkel,J. Maintz, M. Thissen, F. Denie, L. Titselaar, J. van Gansewinkel en J. Denie. De namen van de andere matrozen zijn ons niet bekend. Op de voorgrond de marottevaan met pappegèj.

Oe gemeenteraad van Sittard in 1901 in de gang van het voormalige stadhuis. Zittend:

J. H. Nijssen (geb. 1849); A. verheggen, wethouder (geb. 1843); H. Rutten, burgemeester van 1882-1904 (geb. 1824); M. J. O. Arnoldts, wethouder (geb. 1849) en J. A. Palmen, secretaris (geb. 1847). Staand: C. H. Kallen (geb. 1841), Cl. Kamps (geb. 1847), E. H. Cörvers (geb. 1856), M. J. Freischeuer (geb. 1848), J. W. Jessen (geb. 1860), A. S. Custers (geb. 1857), H. H. Ools (geb. 1859), J. T. A. Delhougne (geb. 1857) en M. J. H. F. Arnoldts (geb. 1862).

55

56

Het gemeentebestuur 'Van Sittard omstreeks 1922-1923. Zittend van links naar rechts:

S. Bussen, H. Rutten, E. Meulenberg, F. Arnoldts (ontvanger), A. de Wever (wethouder), A. H. Gijzeis (burgemeester), M. Kisseis (secretaris), L. Keijzers (wethouder), J. Nijsten, J. Jessen en Chorus. Staand: L. Schmeits, J. C. Aarts, H. Delhougne en H. Gulikers. Het raadslid Kruijer was afwezig. Op deze Raad werd door de humorist H. Peters op vastenavond 1921 het lied gemaakt ,,Joop den druimer mit Sinterklaos op 't sjtadhoes". Hierin werden verschillende raadsleden genoemd, ook het reeds voor 1922 afgetreden raadslid Westendorp.

De installatie van burgemeester M. Coenders in de raadsvergadering van 14 maart 1927. Zittend van links naar rechts: H. Engels, W. Wetzels, E. Meulenbergh, H. Rutten (wethouder), mevrouw F. Coenders-van Bolderik, de burgemeester, F. Ensinck (secretaris), M. Corbey (wethouder), J. Hensgens, Mr. N. Beckers, Aug. Laudy en A. Atema. Staande:

H. Soons, Jos. Dols, J. Th. Ruers, J. Jessen, W. H. Cobben, H. Delhougne en vervolgens enkele gasten.

57

58

De Paarde straat rond de eeuwwisseling met links en rechts de bronkpaaltjes met de vaantjes ter gelegenheid van de bronkprocessie. Deze trok rechtsom door de stad, in dit geval via de linker weghelft tot het bronkaltaar en daarna over de rechter weghelft tot de Putstraat. Vandaar dat de skaat door middel van groene slingers in tweeën is gedeeld. Op de achtergrond is nabij de voormalige Broekpoort het rustaltaar zichtbaar.

De Paarde straat omstreeks 1902 gezien in noordelijke richting. In het tweede pand aan de linkerkant woonde meubelfabrikant J. Coenen. In het pand achter het hoge hek was van 1816 tot ongeveer 1860 het postkantoor gevestigd; daarna bood het onderdak aan het kantoor van 's Rijks Belastingen, totdat deze dienst omstreeks 1922 werd overgeplaatst naar Rijksweg Zuid. Even verder ligt aan de linkerkant het met struiken begroeide fort Picard en in het volgende pand was het voermanscafé Lemmens gevestigd, waar man en paard hun verzorging kregen.

59

60

Het fort Picard diende als extra verdediging van de Broek- of Leeuwenbergerpoort. Omstreeks 1923 werd het fort afgebroken en ter plaatse staat thans het huis van Dooren, "het huis op het fort". Oorspronkelijk had de vesting Sittard op ieder strategisch belangrijk punt van de wal een fort of een verdedigingstoren. Het enig bewaarde fort ligt aan de wal bij de Pullenstraat. De vorm van de oude vesting herinnert aan het vestingsysteem van Dürer. Tot 1794 waren de vestingwerken met het voorterrein de eigendom van de Heer van Sittard, hertog van Gulik.

~
e
g
~
c
lXl
;;
~
e
>
::
...:, /
§
;:; Putstraat SITTARD.

De Putstraat gezien in oostelijke richting omstreeks 1900. Het wegdek is nog in drie stroken verdeeld: het middendeel was bestemd voor spoor- en hoefslag, terwijl de buitenste stroken bedoeld waren voor de voetgangers. Aan de linkerkant bevindt zich achter de lantaarn het pand van Drukkerij Alberts. Deze werd in 1792 te Kanten opgericht, verhuisde omstreeks 1816 naar Maeseijck en vestigde zich omstreeks 1821 aan de Sittardse Markt. Na 1835 verhuisde men naar de Putstraat. De straatwanden bestaan nog uit 18de en soms

17de eeuwse woonhuizen. 61

Putstraat. - 'lTTA110.

62

De Putstraat omstreeks 1906, nu gezien in tegenovergestelde richting. Voor de ingang van het café aan de rechterkant hangt een privé-gaslamp. Het iets verder gelegen pand "In de klok" wordt opgeknapt. Wie scherp kijkt, ziet hoe aan een touw een "wösj" (stroo) hangt, die de voorbijganger herinnert aan het schoufsjtreu, waarop men na de dood vroeger gelegd werd. Het betekent: "pas op, levensgevaar!". Links ziet men het pand van M. HeutsPeters, waar koloniale waren, tabak en sigaren verkocht werden.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek