Sittard in oude ansichten

Sittard in oude ansichten

Auteur
:   J.L. Offermans
Gemeente
:   Sittard
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1263-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sittard in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sittard

pulsiraal

Achter het hek aan de linkerkant lag de villa van de protonotarius-apostolicus mgr. Claessens. Dwars door de Putstraat liep vroeger op deze plaats de tweede stadsgracht. Op de achtergrond, ter hoogte van de lantaarn aan de linkerzijde, lag oudtijds de wal met daarvoor de eerste stadsgracht. Het gebied tussen de beide grachten heette nog in 1835 "de voorstad". Zo waren er "voorsteden" buiten de Put-, Broek- en Limbrichterpoort. Aan de rechterkant zien we het uithangbord van J. M. Feron-Wehrens, winkel in koloniale waren, sigaren en tabak.

63

Dit pittoreske straatje is de Pullenstraat, die in de 16de eeuw ook St-Ulrich en St-Turlingsstraat was genaamd, naar de heilige Ulricus, de eerste in Rome gecanoniseerde heilige (circa 1000). Achter de muur op de voorgrond stond het achterhuis van het pand Palmen (muziekschool) aan de Putstraat; thans verrijzen hier "moderne" garages. In de eerste helft van de 19de eeuw was in het huis aan de linkerkant de particuliere school van onderwijzer Peters gevestigd. Het was tevens een bewaarschool. De trappen naast het l Sde eeuwse huis op de achtergrond voerden naar de wal. Aan de rechterkant lag (hier onzichtbaar) de boerderij van Martens, de laatst in bedrijf zijnde stadsboerderij.

De Plak straat in de richting van de Nieuwstraat omstreeks 1885. Links op de voorgrond staat een kar bij de zgn. "por", een plaats waar de naburen (schrob-)water mochten halen uit de vijverafvloeiing van de voormalige "Dobbelsteinporte". In de "por" staan een paar melktuiten ter afkoeling. Het gebruikte water vloeide af naar de Molenbeek. Aan de linkerkant zien we een l Sde eeuws woonhuis met daarnaast een vakwerkhuis, waarbij de leem is vervangen door baksteen. Vervolgens zien we het hoog oprijzende .Kritsraedt" -huis dat uit 1620 dateerde en als marechausseekazerne in gebruik was. De bestrating wordt gevormd door zgn. "klauwsjtein",

De Plakstraat omstreeks 1924 met het klooster van de Zusters van het Kostbaar Bloed. Het front werd in het laatste kwart van de 19de eeuw vernieuwd. Het witte huis op de achtergrond dateert uit 1728 en is nog uit de tijd van de Dominicanessen. Aan weerszijden van de keisteenbestrating loopt de zgn. "ziep". De gaslantaarn aan de linkerkant is ten gevolge van de elektrificatie verwijderd.

In de Plak straat stond de Mariakapel met in de nis een St-Jozefbeeld (patroon van het pensionaat). Bij deze kapel werd door zeven (?) jongemeisjes gebeden voor zwaar zieken. Van hieruit gingen ze vervolgens biddend naar de zeven voetvallen in de Kollenberg met het Leveetehaöfke (Vlaams olevetenhofje = olijvenhofje) teneinde beterschap te verkrijgen of anders een korte doodstrijd. Waarschijnlijk werd tussen 1649(?)-180 I in of bij de kapel gebeden bij het beeld van OLV Behoudenis der Kranken. Voor de kapel staat de familie Willems.

68

Leinaerts-Mahr (met paard) voor zijn woning in de Plakstraat, waarin naast een café, tevens het gymnastieklokaal van de vereniging "Swentibold" was gevestigd. Op de straat staan de drie brandspuiten van Sittard; knecht Ubben staat bij pomp 2. Ook hier bestaat de bestrating nog uit keisteen met aan weerszijden "klauwsjtein" (maaskeien).

De Gymnastiek- en schermvereniging "Swentibold", opgericht in 1881, in de zaal Leinaerts-Mahr in 1897. Zittend op de voorgrond: B. Pfennings, A. Rutten, -?- en F. Close. Op de stoelen: J. Pfennings, Jean Lehaen (voorzitter), H. Könings, M. Stikker en Jac, Pfennings. Staande, eerste rij: L. Houben, H. Rutten, J. Schols, J. Goossens en J. Damoiseaux; tweede rij: L. B. Heiligers, - T-, M. Kallen, J. Darnoiseaux, E. Wagenaar en J. Heiligers. De vereniging is de oudste van Sittard en bloeit als nooit tevoren.

69

De oude Rosmolenstraat (ook wel Glazere straat of Neilesgetske genaamd) met oude 17de eeuwse vakwerkhuizen waarvan er twee een overbouw hebben. In deze straat werd de musicus en zanger Nic Reubsaet, gehuwd met de weduwe Singer, geboren. Hem was door de koning van Italië de titel hertog van Camposelice verleend. Er was reeds elektriciteit zodat de foto dus na 1918 gemaakt moet zijn. In 1924/25 werd deze pittoreske straat gesloopt. Reeds in de l6de eeuw wordt de Rosmolenstraat (paardenmolen) reeds genoemd. Aangezien vroeger de gehele bovenstrook, waar op de foto kleine raampjes zijn, beglaasd was, werd de straat ook aangeduid als "Glaazere Sjtraot". Naar de algemeen bekende Sittardenaar Neilen werd de straat ook wel "N eilesgetske" genoemd.

Het tracé van de nieuwe Rosmolenstraat na de afsluiting van de (oude) Rosmolenstraat aan de wal met rechts de achterzijde van de vakwerkhuisjes van de vorige afbeelding. We zien de achterzijde van het in 1620 door rentmeester Kroete gebouwde .Kritzraedthuis"; in de loop der tijden had het vele bestemmingen: schuilkerk voor de protestanten; missiestatie van de Jezuïeten onder Kritzraedt van 1632 tot 1642; politiek café Schiffelers in 1848; marechausseekazerne in de tweede helft der 19de eeuw; landbouwschool, later openbare lagere school in de 20ste eeuw. Onder de stadhuistoren zien we links het pand van brouwerij Roebroek en rechts de uit 1861 daterende kantonale gevangenis, die van 1892 tot 1920 in gebruik was als marechausseekazerne en in 1932 werd ingericht als arbeidsbeurs.

71

72

Op deze unieke foto zien we de zuidwand van de Nieuwstraat omstreeks 1880. Op het pand van brouwerij Roebroek na, hebben de huizen nog geen dakgoten. Helemaal links staat het Kritzraedthuis en daarnaast de kantonale gevangenis. Het pand naast de brouwerij heeft drie .Jdekoete" en het daarop volgende pand heeft mooie zijgevels en is gedateerd 166(1). De lantaarn staat voor de ingang van de Gruisenstraat. Achter de "ziep", die ook hier diende om het surplus aan water uit de "por" in de Plakstraat af te voeren, hebben zich een honderdtal buurtbewoners opgesteld. Het maken van een foto was een uitzonderlijke gebeurtenis!

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek