Sittard in oude ansichten

Sittard in oude ansichten

Auteur
:   J.L. Offermans
Gemeente
:   Sittard
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1263-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sittard in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

De Gruisenstraat in 1905. Aan de rechterkant naast de poort zien we de opgang naar de uit de 17de eeuw daterende Hervormde kerk met daarnaast de bijbehorende school die in 1910 verplaatst werd naar de Rijksweg. Vervolgens onderscheidt men een uit 1593 daterend dubbel vakwerkhuis. Op de achtergrond staat de Tempel uit 1654, een met sagen omweven gebouw (Heldewe) waarin vroeger ondermeer een mouterijlbrouwerij was gevestigd en een stadsboerderij. De gevels zijn aan de onderzijde "gesjteinpaekd" (geteerd) als bescherming tegen opspattend regenwater.

Achterzijde molenbeek, met Kerk van de led. Herv. Gemeente. Siltard

Omstreeks 1925 was het nog mogelijk de was te spoelen in de Molenbeek; enkele jaren later werd dit onmogelijk door de afvoer van kolenslik. De hervormde kerk werd in 1637 gebouwd als pseudo brouwerij annex mouterij, werd in 1677 verwoest, doch in 1681 herbouwd. In 1684 werd de godsdienstvrijheid afgekondigd, waarna de onderste drie geledingen van de toren werden' gebouwd. In 1860 werd het vierde lid van de toren gebouwd (herhaling van het voorgaande). De spits wordt bekroond door een windwijzer in de vorm van een bazuinende engel: het embleem van de Gulikse synode, waartoe Sittard tot 1794 behoorde. In het muurwerk zijn tussen de neogotische vensters de moeten van een deur en van een vijftal ramen van de oude schuilkerk te zien. Het ware te wensen dat deze oorspronkelijke indeling bij de restauratie hersteld werd!

De oudst bekende foto van de Molenbeek (circa 1890). De hertogelijke banmolen wordt reeds in de 14de eeuw vermeld. Iedere inwoner van de stad moest hier zijn graan malen waarvoor de molenaar de zgn. "mooltjer" ontving. Bij de verwoesting van Sittard in 1677 brandde de molen af. Blijkens het chronogram op een steen en volgens het ankerjaartal werd de molen in 1738 herbouwd. Het is een middenslagmolen; het molenrad is hier niet in een molenhuis opgeborgen.

76

Op 22 april 1907 werd de gouden bruiloft gevierd van het echtpaar Jean Leinaerts-Alberts, Door de bewoners van de Limbrichterstraat, Molenbeekstraat en Nieuwstraat werd de straat versierd, terwijl 's avonds serenades werden gegeven en vuurwerk werd ontstoken. Op deze foto poseert het huldigingscomité. In het midden rechts zit (met hoge hoed) H. Belt jens, de broer van de dichter Charles Belt jens. Naast hem zit links de heer Lindemans die als zouaaf gevochten had en op zijnjas het Kruis van Montana en Bene Merenti draagt. Hij overleed op 31 augustus 1911. Het woonhuis van het bruidspaar aan de linkerkant is feestelijk versierd.

Op Koninginnedag 1908 behaalde de Jongensschutterij de eerste prijs in de optocht. Zittend: P. Ploem en J. Schurgers; knielend: A. Palmen, H. Maintz, J. de Wever, L. Ploem, J. Thissen, J. Kamps en H. Meerts; staande: E. Delhougne (luitenant), G. Ubben, W. Janssens, M. Ubben (vaandrig), H. Ubben, J. Maintz (kapt.), J. Janssens, A. Kleinen (luitenant), L. Noterrnans, C. Verhagen. J. Peters en J. Götgens (luitenant). De beschermheer was "Pappa" Leinaerts-Alberts; hij deed aan .jeugdwerk'' nog voor dit woord was uitgevonden. Daarnaast was hij uitvinder ("sjpikkelant") en als zodanig bouwde hij de eerste fiets in Sittard.

77

78

De MoIenbeekstraat omstreeks 1880. De straat is nog maar voor de helft van een brug voorzien. De bestrating wordt gevormd door maaskeien. Vooraan rechts zien we het pand van Leinaerts-Alberts en daarnaast het pand waarin van 1725 tot 1852 de synagoge was gevestigd.

Nogmaals de Molenbeekstraat, nu echter in de eerste jaren van de 20ste eeuw. De oude bestrating is nu vervangen door een keibestrating; de individuele stoepen bestaan echter nog. Rechts op de achtergrond heeft de eigenaar zijn stoep "onbegaanbaar" gemaakt door er beugels op te plaatsen. Ook de straatriolering is al aangelegd. In het pand rechts op de voorgrond werd in 1725 de synagoge gevestigd. In het grote pand aan de linkerkant woonde de vleeshouwer Hom. Het pand van J. Hermans-Claessens aan het begin van de Limbrichterstraat is "gemoderniseerd". Op de andere boek van dezelfde straat staat een stadspomp.

80

De Begijnenhofstraat met links het postkantoor. Het 18de eeuwse pand aan de rechterkant heeft een geopende bierkelder. Daarnaast staat de brouwerij "Thissen". De eigenlijke brouwerij bevond zich op de begane grond; op de eerste verdieping was de verwarmingskamer van de mouterij. Op deze kaart uit 1905 ziet men de geopende vensters van de eestvloer ("esde") van de mouterij. De vloer was hier belegd met geperforeerde eesttegels. Nadat de gekiemde mout was uitgespreid, werd via perforaties vanuit de verwarmingskamer warme lucht toegevoegd; deze werd via de rij open venstertjes weer afgevoerd. Een esdetegel werd aan de achterzijde van het pand op het kerkplein teruggevonden.

Limbrichtl!rstraat.

De Limbrichterstraat met links de textielzaak Hermans-Claessens, "Het Gouden Kruis" genaamd. Op de hoek van de Molenbeekstraat staat een stadspomp en iets verder in deze straat heeft een pand een viertal zgn. "ossenogen" onder de daklijst. Het achterpand van dit huis heeft lange tijd dienst gedaan als synagoge. Naast het hoekpand van Cals (met zonnescherm) was de winkel van Gezusters-Claessen, een vakwerkpand van omstreeks 1600. Het links daarvan gelegen huis is versierd met 17de eeuwse engelenkopjes.

81

82

Het Communiefeest van de kinderen, kort voor 1909. Vooraan in de stoet lopen de meisjes en achteraan de jongens. De meisjes zijn in het wit gekleed of dragen minstens een witte sluier. Elk communiekind werd aan weerszijden begeleid door een ouder meisje of een volwassen vrouw, die de communiekaarsen droegen. Het communiefeest was tevens het afscheid van de jeugd: men deed de "kinderschoenen" uit. Een jaar later deden de kinderen op het Paasfeest hun paascommunie: een initiatie in het volwassen-zijn. Dat het inderdaad een mijlpaal was, kon men later vaak nog horen in uitdrukkingen als "met-die-en-die" of "toen-en-toen heb ik mijn paascommunie gedaan!"

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek