Sittard in oude ansichten

Sittard in oude ansichten

Auteur
:   J.L. Offermans
Gemeente
:   Sittard
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1263-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sittard in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

De Limbrichterstraat omstreeks 1895. De processie die rondtrekt is waarschijnlijk die van het feest van Maria Tenhemelopneming. Bruidjes op de voorgrond dragen een kaarsenlade met een votiefkaars. Daarachter wordt het St-Aloysius vaandel gedragen. Opgemerkt moet worden dat van oudsher de processies binnen de wallen van Sittard altijd een naar rechts omtrekkende beweging maken.

UITe. NA-U:U., VELSEN. 2272.

Limbrichtaëraat, - SITTARD.

84

Rond 1906 is het pand Ploem (uiterst rechts) in de Limbrichterstraat nog geheel intact. Het daarnaast gelegen pand Laudy is echter sedert 1899 met behulp van Portlandcement omgetoverd in Hotel de la Poste: in 1895 was namelijk het nieuwe postkantoor gereed gekomen. Typerend voor de tijd is de kleding der dames; midden op straat keert een boerin, gekleed in tirtaie rok en met een eiermand onder de arm, huiswaarts.

Ongeveer hetzelfde punt van de Limbrichterstraat, nu echter vóór 1895. Links loopt de Misboekstraat en rechts de Begijnenhofstraat. Voor het huis van de barbier Aerts staat een stadspomp. Het daarnaast gelegen huis heeft een "kiekoet" en duidelijk is te zien hoe daarin geëtaleerd werd. In het later tot Hotel de la Poste omgevormde pand woont thans nog J. Laudy, die handelde in Portland-cement. Deze bouwstof werd reeds in 1852 bij de bouw van de synagoge gebruikt. Helemaal rechts in deze gevelwand staat het pand dat in 1895 moest wijken voor de bouw van het nieuwe postkantoor.

85

Nogmaals de Limbrichterstraat. Aan de rechterkant ziet men achtereenvolgens het pand van Muller, coiffeur, de bazar en "Het Gouden Kruis" van Herrnans-Claessens. Links ziet men nog juist het uithangteken van de winkel "ln den Roode Hoed". Men ziet dat elk pand nog wel zijn individuele stoepen bezit, zij het ook dat deze thans reeds op gelijk niveau zijn gebracht

SITTARD

Limbrichterstraat

De Limbrichterstraat omstreeks 1918. De Sittardsche Bank werd opgericht door de vader van Toon Hermans, samen met andere Limburgse notabelen. Het oude vakwerkhuis uit 1600 waarin de bank was gevestigd, werd gerestaureerd, doch niet helemaal gelukkig aangezien de ramen te groot werden gemaakt. Links op de achtergrond de winkel van A. Dols (met driehoeken boven de ramen).

87

88

In de zomer van het jaar 1893 werd het 25-jarigjubelfeest gevierd van OLV van het Heilig Hart en ter gelegenheid daarvan poseerden de dames van het versieringscomité uit de Limbrichterstraat tussen de Markt en het pand Swakhoven. Op 13 juni werd het feest gevierd en vanuit de St.-Petruskerk trok de stoet naar de Oude Markt, Limbrichterstraat, Steenweg, Station, weer via de Steenweg, Lirnbrichter-, Molenbeek, Nieuw-, Plak-, Put- en Paarde straat naar de Markt. De harmonieën Franciscus Xaverius en de Philharmonie begeleiden de stoet en op de Markt werden na afloop concerten gegeven.

Aan het einde van de 18de eeuw tot aan het jaar 1818 werd de Graetheide onder de rechthebbende gemeenten verdeeld. Oorspronkelijk was de heide 6666 bunder (5332 ha) groot. Als stad met een grotere bevolking kreeg Sittard meer dan Geleen; de verdeling geschiedde naar de haardsteden, d.w.z. huishoudens. In 1925 startte in de Geleense Graetheide de Staatsmijn Maurits zijn productie. In 1929 werd het cokesbedrijf in gebruik genomen. Op het Sittardse gedeelte werd de S.B.B. gebouwd, die samen met het centraal laboratorium en de chemische fabrieken tot grote bloei is gekomen. De mijn wordt momenteel gesloopt.

89

90

In de 16de en 17 de eeuw werd de stadsgracht aangelegd toen de wal ter plaatse van de Paradijsstraat geslecht werd. Rechts op de foto zien we de "schietbaan". De gracht stond ook bekend als "bènnewejer"; meer zuidelijk liep parallel aan deze gracht de "boetewiejer" (buiten vijver).

De Brandstraat aan het begin van deze eeuw. Ook toen was het maken van de foto nog een evenement en kennelijk niet alleen voor de schooljeugd. Op de achtergrond, ter hoogte van het hoofd van de rechter fietser, bevindt zich de poort met de opgang naar de wal.

Sittard.

Brandstraat.

92

Op 9 oktober 1881 werd de "Burgersociëteit" opgericht en in 1918 liet men zich, kennelijk in opperbeste stemming, fotograferen in de tuin van Hotel Kissels. Zittend: J. Daniëls, D. Cals, J. Ploem, B. Schattenberg, F. Hermans, J. Palmen en J. Lejeune. Staande, Ie rij:

Opperwachtmeester Van Uden, L. Storms, M. Stöcker, J. Cals en G. Hermans. 2de rij:

J. Ubben, L. Muijres, J. Pfennings, L. Paques, E. van den Bergh en J. Gijsen. 3de rij:

Claessen, J. van Neer, Jos Wilms, A. Rutten, W. Schelberg en F. Martens. In 1905 werd op 17 januari de Herensociëteit "Concordia" opgericht.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek