Sleeuwijk in oude ansichten

Sleeuwijk in oude ansichten

Auteur
:   A.A. Dekker
Gemeente
:   Werkendam
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5904-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sleeuwijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het verzoek van de Europese Bibliotheek tot het samenstellen van een boekwerkje "Sleeuwijk in oude ansichten" kon niet op een beter moment komen. In 1994 is het immers precies vierhonderd jaar geleden dat het Land van Altena opnieuw werd ingedijkt en het dorp Sleeuwijk ontstond. Dit is een boekje dat u willaten zien hoe Sleeuwijk er in de jaren vanaf de eeuwwisseling tot aan de Tweede Wereldoorlog uitzag en wie daar woonden.

Met dit boekje in de hand zou u de wandeling bij de Tol moeten beginnen om dan via de Straatweg en het Hoekeinde naar het Kerkeinde te wandelen. AIthans, dat is grofweg de volgorde van de ansichten die u in het boekje zuIt aantreffen. Tevens zijn enkele ansichten geplaatst van koninginnedagfeesten en groepsfoto's van verenigingen en scholen.

Volgens een artikel uit het Nieuwsblad van Heusden en Altena bestond Sleeuwijk op 3 mei 1890 uit ,,189 bewoonde en 16 onbewoonde huizen, een aanwezig schip en een tijdelijk aanwezig schip en verder 453 mannen en 460 vrouwen". Heden ten dage is het bewonersaantal gegroeid tot circa 5000 en het aantal woningen tot circa 1650.

Als u de ansichten gaat bekijken zuIt u zien dat er in de loop van de jaren ontzettend veel veranderd en verdwenen is. In het begin van de eeuw vormden het Kerkeinde en in iets mindere mate het Hoekeinde de kern van het dorp. Aan het Kerkeinde stonden de kerken van de Hervormde en Gereformeerde Gemeente en ook de openbare en christelijke school die nu allemaal een plaats hebben gekregen in de nieuwe kern. Weet u nog dat het gemeentehuis en het postkantoor aan het Hoekeinde waren? Het gemeentehuis werd in 1925 garage Van Andel en van het postkantoor is te zeggen dat het gebouw op de eerste lokatie afgebroken is, in de tweede de praktijk van dokter Korthout is terwijl de laatste lokatie nog bewoond wordt door mevrouw Woutje Klootwijk.

Laten we nu onze gedachten de vrije loop en denken we terug aan het eens zo fraaie beeld aan het Hoekeinde met het veer naar Gorinchem. Wat kon het een gezellige drukte zijn als Nederland en Belgic elkaar op het voetbalveld gingen bestrijden. Dan konden de beide veerponten en na 1932 zelfs drie veerponten de grote drukte moeilijk verwerken. Toon Duizer en

Piet Schaddelee, die beiden een vaste standplaats bij het veer hadden voor verkoop van fruit en snoepgoed, zagen met zulke dagen hun omzet flink stijgen. U bent toch de weekeinden en de mooie zomeravonden niet vergeten toen velen er verpozing zochten? Zelfs uit de nabijgelegen dorpen zocht de jeugd de gezelligheid bij het veer. Velen hebben daar hun partner voor het leven gevonden. Zojuist vielen de namen van Toon Duizer en Piet Schaddelee. Dan kunt u zich afvragen wat de rest van de Sleeuwijkers deed om in hun onderhoud te voorzien. Velen vonden hun werk bij de boeren in Sleeuwijk terwijl anderen de hele week van huis waren door hun werk in de Biesbosch. Ook de wat men tegenwoordig middenstanders pleegt te noemen, waren rijkelijk vertegenwoordigd. Zo kon het gebeuren dat iemand barbier en olieboer was en op vrijdag nog met vis ging venten. Een ander was slager en rietdekker. Oudere Sleeuwijkers weten dat hier Chris van Pelt en Meeuwis Dekker worden bedoeld. Dan is er nog niet gesproken over de vele kruidenierswinkeltjes die, hoe klein van opzet ook, toch een kleine bron van inkomsten waren. Meestal was de vrouw met de winkel belast en ging de man

met paard en wagen of bakfiets de boer op om zijn handel aan de man te brengen.

Vele van de in mijn collectie aanwezige ansichten heb ik niet geplaatst. Enerzijds omdat ik me aan de limiet van 76 ansichten moest houden en anderzijds omdat ik zo min mogelijk ansichten wilde plaatsen die reeds eerder gepubliceerd zijn.

Hierbij wil ik een ieder, die mij geholpen heeft bij het verzamelen van ansichten en informatie, daarvoor hartelijk danken. Speciale dank gaat uit naar de dames Pietje van Pelt, Zus van der Nat en Woutje en Pietje Klootwijk die mij zeer behulpzaam zijn geweest bij het achterhalen van namen.

In dit boekje over de eerste veertig jaar na de eeuwwisseling heb ik getracht een en ander te vertellen over wat er zoal in Sleeuwijk gebeurd en veranderd is. Dat wij mensen met al onze kennis en vernuft Sleeuwijk niet mooier hebben gemaakt is mijn bescheiden mening, maar ach, oordeelt u zelf maar.

Sleeuwijk, juli 1994

NolDekker

1. Bij een uitgave van "Sleeuwijk in oude ansichten" behoort natuurlijk een afbeelding van "den Hoek" (het Hoekeinde) de omslag op te sieren. Op de ansicht ziet u de veerpont Gorinchem I afgemeerd. De walkant liep enigszins af, om zo bij elke waterstand fatsoenlijk te kunnen laden en lossen. Van een groot verkeersaanbod was hier overigens nog geen sprake.

2. We beginnen ooze rondleiding door Sleeuwijk vanaf de Tol en genieten van de pracht van de aaneengesloten bomenrijen langs de Straatweg. AI vlug zien we dan het pittoreske huisje van Leen Bras, dat hij begin 1900 van oude stenen heeft laten bouwen en waaraan in de voorbije jaren veel is veranderd. In dit huisje, naast de voormalige busremise, hebben drie genera ties Bras gewoond alvorens het is vervreemd. Op de ansicht staan Wilhelmina van Pelt-Bras met de witte schort en in het midden Petronella Bras, op de achtergrond met nets postbode Klootwijk. Paard en wagen behoorde aan de heer Wilhelm uit Woudrichem, die zelf op de wagen zit.

3. Van deze woning op de hoek van de Straatweg en de Roef waren Jan Dekker en Judith Dekker-Verhey de eerste bewoners. Jan Dekker was molenaar op de Sleeuwijkse molen, die later werd overgenomen door zoon Dirk, ook wei de .Sjurk" genoemd (dialect voor huismus). Op de ansicht ziet u links moeder Dekker-Verhey en Dit Romijn. De kinderen op de voorgrond zijn Jet (links) en Petronella Kolff. De plaats van de Sleeuwijkse molen is overigens nu nog terug te vinden. Ais men vanaf de Rijksstraatweg het Transvaal op gaat, ziet men na ongeveer tweehonderd meter links, tussen het Transvaal en Rijksweg A27, nog bet restant van een watergemaal. Hier stand de Sleeuwijkse molen, die in 1906 werd omgebouwd en voorzien van een kolengestookte generator. In 1916 hebben de Stravers de kop van de molen gesloopt.

4. Hier ziet u de woning van Adriaan Kolff en Johanna Kolff-Dekker in haar oorspronkelijke vorm. Adriaan was werkzaam bij Ot Dekker tot het gereedkomen van zijn woning in 1913. Daarna is hij als zelfstandige begonnen en ging de kost verdienen in de aardbeienen fruitteelt. Ook liet hij druivenkassen bouwen. Tijdens zijn ziekte (5 jaar t.b,c.) liet hij aan de woning het cafe bouwen. Nadat op 10 augustus 1932 zijn dochter Judith in het huwelijk trad, werd op 11 augustus het cafe officieel geopend. Later is zijn zoon Cor verder gegaan met het cafe.

5. Deze ansicht geeft u een overzicht van een aantal woningen langs de Straatweg. Gezien van rechts naar links woonden hier toen respectievelijk de families Van Hees, Hakkers en Van Heukelum. Laatstgenoemde had toentertijd een bakkerij en is later geemigreerd. Daarnaast woonden Dorus van Burgel en Gijs Kraaijveld, die beiden echte dorpsfiguren waren. Zo was Dorus door Rijkswaterstaat belast met het onderhoud van de Straatweg tussen het Hoekeinde en de Keizersveerse brug. Dagelijks trok hij er met schop en bezem per fiets op uit om de weg schoon te houden. Gijs Kraaijveld was vele jaren vaandeldrager van muziekvereniging "Wilhelmina".

6. Op de hoek van de Straatweg en het Kagat wordt in 1922 in opdracht van Gijp Pellikaan dit woonhuis met bakkerij gebouwd. Het zand, nodig voor de fundering, wordt door de gebroeders Dirk en Piet CoIijn vanafhet Hoekeinde aangevoerd. Als in 1936-1937 Gijp vertegenwoordiger wordt bij de firma Blankers in Gorinchem wordt de bakkerij overgenomen door zijn neef Piet Sterrenburg, die samen met zijn vader Jan en zijn moeder Marie Sterrenburg-Pellikaan (zuster van Gijp) de woning betrekken. Later hebben Piet Vuurens en de familie Gerrit Verhoeven hier nog gewoond. Het huis is eind jaren tachtig afgebroken. Op de ansicht zien we Jan Pellikaan en zijn vrouw Anna. Jan was zelf bakker in Oisterwijk (bij Leerdam).

7. De bouwactiviteiten aan de Straatweg namen hand over hand toe, getuige deze woning die Drikus van der Nat in 1923 heeft laten bouwen. Drikus was eerst werkzaam op de boerderij van Bastiaan .Besjaan" Dekker en later als melkrijder bij Chris Pellikaan aan de Hank. Ook bij Adriaan Kolff, waar hij auto leerde rijden, en bij de groothandel Bax in Woudrichem heeft Drikus vele jaren gewerkt. Aan het huisje op de hoek Rijksstraatweg en de Hoogjens is in de loop van de jaren uiterlijk weinig veranderd. In dit huis woont nu nog een zoon van Drikus, namelijk Dirk, samen met zijn vrouw Aartje.

8. Ais in 1923 de kerkeraad van de Nederlandse Hervormde Kerk een poging doet om het binnenpad tussen Kerkeinde en Straatweg in een betere toestand te brengen, wordt dit door de gerneente voor kennisgeving aangenomen daar zij geen rechten hebben op dit pad. Later zouden langs dit "pad" vele bouwactiviteiten gaan plaatsvinden. In het begin van de jaren dertig worden de eerste huizen gebouwd aan de nieuwe weg, ook wei de "uitbreiding" genoemd. In het reehter huizenblok vestigde zich in 1937 Peer van Rijswijk met zijn manufaeturen. Van Rijswijk was tevens dirigent van versehillende koren in het Land van Altena. Midden op de ansicht ziet u Wimke Colijn met zijn groentekar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek