Sluis in oude ansichten deel 3

Sluis in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Emile Buysse
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4460-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluis in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

KG pellestraat

Uitle. A. Van Overbeeke, Terneueen.

18. Ongeveer vijfenzeventig jaar geleden zag het er zo uit in de Kapellestraat. Het hoekhuis links, bij de Zuiddijkstraat, zullen ouderen zich herinneren als de woning van brouwer Metz en aan de overkant, hoek Meerminnestraat, was toen allang een bakkerij, "De Vier Winden", die wij later hebben gekend als de bakkerij van D. de Kramer, voorheen Jan Bal. Halverwege de straat links staat de woning van mevrouw De Bruijne, de moeder van Pieter de Bruijne. Maar van het cafe van Kees Bauer, de slagerij van Iz. Vermeulen of cafe "ZonnevyIle" was toen nog niets te bespeuren.

19. Links: op 15 mei 1855 was J.H. Hennequin burgemeester van Sluis geworden. Derhalve was er in 1905 groot feest rond zijn vijftigjarige ambtsjubileum. Aan het begin van het Moleneind, bij de smederij van Winsberghe, stond deze schone erepoort met het opschrift Geluk, Burgemeester, met Uw Gouden Feest. Veel dank voor wat Gi] voor Sluis zijt geweest. Onder de poort onder anderen: smid Sjef van Winsberghe, Rikus Gevaert, Jan Boogaard en J. Doebbels. De kinderen vooraan links zijn kleine Bertha de Krijger en haar broertje Rene.

Rechts: een apart souvenir aan J.H. Hennequins vijftigjarig burgemeesterschap, 1905, wordt nog altijd gevormd (de oplage moet groot zijn geweest! ) door het portret van de burgervader, toen stellig een der rijkste mannen van Sluis. Dat portret werd als ansicht uitgegeven door H. Batselaar uit de Meerminnestraat. De foto ervoor werd gemaakt door de firma Jos. Nuss & Co., Haarlem.

20. De eerste ansichten versehenen rond 1875 in Duitsland. Bij ons ongeveer vijftien jaar later. Dit is dan een "zicht" uit het Sluis van kort na 1880, toen er hier nog geen "prentkaarten" te koop waren. In het huis links, met de lantaarn, woonde to en Frans Bourson; later Ko de Vos, die men "Ko Lombok" noemde. De winkel ernaast was die van het eehtpaar Eekhout en Jan H. Eekhout werd daar geboren. Het winkeltje reehts werd gehouden door Mietje de Wale. In dat huis kwam de in 1919 getrouwde meester Jan H. Gevaert wonen.

21. Een deel van de jeugd van Sluis in 1911: de leerlingen van de openbare lagere school in de Hoogstraat. H.M. Kerpestein (uiterst links boven) was toen al aan de school verbonden, evenals de heer Beerends, bovenaan rechts. Op de vierde rij als tweede van rechts, met de brede witte kraag, staat de latere dichter-romanschrijver Jan H. Eekhout. In de derde rij, als tweede van links, zien we Johan de Hullu, een zoon van bakker Jan de Hullu van de Markt. Op de tweede rij, uiterst rechts, staat Piet de Witte. Op de eerste rij ten slotte, tweede van rechts: Arthur Gevaert, vierde en vijfde van rechts zijn Louis Quataert en Medard de Jonge.

Uil~. H. 5atSe,3.ii.r. Sluis o. iQ7i7

22. Hoe stil en landelijk was dit stukje Sluis voor 1908! De Hoogstraat is bijna verla ten en er staan maar enkele kinderen voor de schooldeur. In 1883 werd de school voltooid en in gebruik genomen. Oudere Sluizenaars, zeer oude vooral, herinneren zich nog de narnen van de onderwijzeressen en onderwijzers, zoals Joh. Brevet, Beerends, hoofdonderwijzer Kerpestein en mejuffrouw Prudence Durieux, die in dat stuk Hoogstraat links woonde, evenals de heer Kerpestein, en wat verder (in 1908 nog niet) mijn vader, Emile Alph. Buysse. Andere "meesters", behalve mejuffrouw Truus Bakker, waren Geldhof, Jan H. Gevaert en veel vroeger Den Toom. Maar vooral herinneren we ons K. ter Laan, een groot kenner van de Nederlandse volkskunde en de eerste socialistische burgemeester van ons land, te Zaandam.

23. De vierde klas van de openbare lagere school in juni 1918, met uiterst links de in 1976 overleden onderwijzer Jan H. Gevaert en uiterst rechts onderwijzer Emile A. Buysse, mijn vader, gestorven in 1941. Tussen hen in de vele bekende gezichten van de leerlingen. Bovenaan, van links naar rechts: H.F. Bogaard, Ach. v.d, Bussche, Gerard de Meyer, Karel Th, van de Vijver, Lothair Pierets, Ch. Cools, Prudent Ryckbost, Bern. Cammaert, Arth. v.d. Neste, Cam. Dobbelaere en Jan Plasschaert. Onder hen:

Raym. Murijn, Piet Vermeersch, AlL de Jonge, Paul Mesdagh, Piet v.d. Neste, Berckmoes (Groede), Rayrn. Leekens, Germain Calens, Arm. Leire en Antoon Dierickx. Op de tweede rij, van links naar rechts: H.J. Bogaard, MaUL v.d. Bussche, Piet Dierickx, Raymond Grahame, Jerome Hermans, Marinus Sanders, Frans v. Winsberghe, Richard de Clerck en Marinus Leenhouts. Onderaan de meisjes, van links naar rechts: Liesbeth Willems, Dina Buysse, Annie van de Putte, Irene Rau, Fien van Hal, Leen Wage, J anneke Jansen, Alice Plasschaert en Betsie Sanders.

24. In 1921-1922 werd in de Oude Kerkstraat de rooms-katholieke jongensschool, de "St.-Jansschool", gesticht, waaraan H. Blondeel als hoofd werd verbonden. Tal van Sluizenaars hebben de beste herinneringen aan "Schooljaar 1922-1923". Op de bovenste rij, van links naar rechts: Octaaf Loete, meester H. Blondeel, Alphons Loete, H.F. Boogaerd, Jan Jooris, H.A. Boogaard, Ang. de Smet, H. Hermans, Pro Naeyaert en een onbekende. Tweede rij (onder Jan Jooris): Oscar de Meijer, Raym. Grahame, Jerome Hermans, Naeyaert en C. Dekkers. Op de eerste rij: F. Hondert, Janus Dekkers, F. Tas, L Tas ("Fatje en Wietje! "), Andre Hermans, Theophile Loete, Marcel Jooris en Andre de Smet.

25. De leerlingen van de rooms-katholieke "St.-Jansschool" op de foto, een paar jaar na haar stichting, wellicht in 1923. Op een na konden alle leerlingen van hun naam worden voorzien. Intussen was, behalve hoofdonderwijzer H. Blondeel (geheel rechts), ook mejuffrouw M. Verschoore aan de school verbonden, maar ook, uiterst links, meester Jan H. Gevaert. Bovenaan, van links naar rechts: meester Gevaert, Arnold Temmerman, een onbekende, Gaston A1bregts, Orner A1bregts, Henri F. Bogaard, Maurice van Winsberghe, M. de Rooy, Jeroom Geijsels, Edrn, Geijsels, meester Blondeel en mejuffrouw Verschoore. Op de tweede rij: H.A. Bogaard, Andre Temmermans, Ch. Coppens, A. Clyncke, E. de Bree, W. Blaeke, A. Coppens, en F. Coppens. Eerste rij: R. van Morrelgem, Prosper Matthys, H. Viane, W. Baas, H.J. Bogaard, A. van Loocke, C. Bogaard, Theo van Remmen (uit Amsterdam; een neefje van meester Gevaert), Fr. Temmerman, Rene Aernoudts, A1fr. Bogaard, H. S. Bogaard en P. Doolaege,

HAVEN SLUIS

?

. -

~_.

_ ......?....?..

.:. .

. . -=,

26. "Sluis in oude ansichten" bestaat natuurlijk uit afbeeldingen van zo oud mogelijke prentkaarten. Maar dat wil niet zeggen dat er na 1920 geen interessante ansichten werden gedrukt. Zoals deze, van kort na 1921, want de stoomboot van Thyrnen Stienstra (Brugge) was in dat jaar naar Sluis gekomen. Het was het eerste bootje van de "Alkmaar-Paket" (dienst op Amsterdam), dat in 1893 was gebouwd! Het deed tussen Brugge en Sluis ongeveer negentien jaar lang "zijn voor a1le passagiers gezellige plicht". De "Jacob van Maerlant" werd in 1946 voor afbraak verkocht. Voor cafe "De Stad Sluis", toen Van de Paauw, ligt al een bietenschip en de "betebakken" zijn nog net te zien.

Moleneind, Sluis

27. Van vlak na de Eerste Wereldoorlog moet deze prentkaart dateren, uitgegeven door de firma F.B. den Boer te Middelburg. Een paar jaren voordien was immers het "slachthuis" (rechts) van I.F. Smoorenburg gebouwd. Er bestaat een soortgelijke ansicht, van 1912, naar een tekening en een foto van de Duitse tekenaar en kunstschilder Erich Wessel uit Werdenj Aller (Duitsland), samengevoegd tot "prentbriefkaart". Wessel vond dat Moleneinde-tafereeltje te stil. Hij tekende er een Zeeuws boerinnetje bij, in Walcherse dracht (! ), met een juk en melkemmers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek