Sluis in oude ansichten deel 3

Sluis in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Emile Buysse
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4460-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluis in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

28. Rond dezeIfde tijd ais het Franse jongenspensionaat "St.-Joseph" en de rooms-katholieke meisjeskostschool langs de weg naar St-Anna ter Muiden, werd het klooster van de (eveneens uit Frankrijk gekomen) paters franciscanen opgetrokken, aan de zijweg die de oude verbinding vormde met Heille (en "de Rondute"), Merkwaardig voor die tijd (914) was weI (niet op deze briefkaart afgebeeId) de hoge mast met een cirkeivormig stel van "wieken"; windkracht zorgde dan reeds voor elektriciteit in het klooster. Morgelijk werd de stroom ook gebruikt voor het St.-Jozefspensionaat. (De kaart is gemaakt naar een gekleurde lithografie van A. Ost.)

i

S LUI S van de Zuidwestzijde gezien

Uitg. A. v. Overbeekc, Terneuzen.

29. Het mag nogmaals worden vermeld dat A. van Overbeeke uit Terneuzen in de jaren rond 1900-1903 wei de rnooiste ansichten uitgaf. Het zijn vrijwel allemaal "schilderijtjes", zoals dit kijkje "van de buitenkant", waar het zeer landelijk was, dat wil zeggen dat de Sluisse kinderen er naar hartelust konden spelen, op ontdekkingstochten uitgaan naar de Stenen Beer of, aan de andere kant van het stadje, naar de Zuid- en Oostpoort.

30. Zomaar een stille zomerdag in Sluis, in 1908. En toch kenmerkt deze prentkaart de kleine bedrijvigheid die er vooral rond de Kaai bleef in de tijd dat er nog regelmatig schepen werden geladen, onder andere met vlas. Links worden boomstammen gelost (of geladen), met tram en boerenwagen als vervoermiddel. Eenvoudige burgers volgen het werk en honden hebben ook nooit op de Kaai ontbroken. Maar het cafe "A la Belle Vue" van Camille van Menen ontbreekt nu al vele tientallenjaren. Van Menen was de vader van de andere bekende huisschilders van die naam; ik denk aan Oscar en Jules!

Sluis

31. Zeldzaam geworden, vijfenveertig jaar oud, is de reclamekaart van cafe "De Haven" van Alfons de Paauw-Bertha van Eenoo, Kaai nummer 16, met tearoom en bar. Fons de Paauw zit links aan een tafeltje en zijn echtgenote rechts, onder de aankondiging van "Afternoon Tea" met "Raisinbread". Dan nog een bard waarop staat: "Cramique" ("kramiek" in Sluis) ... een verbastering, in het Frans, van het oer-Nederlandse krentenmik. Een goede tien jaar voor 1932 was De Paauw de eerste taxihouder, tenzij Murijn met zijn T-Ford nog eerder was. Maar die van "Fons Paauw" was een afgedankte Londense "cab" en het groene vehikel heette in Sluis "Barbara"!

32. In de nacht van I op 2 oktober 1917 liet een verdwaalde Engelse vliegenier een paar bomrnen vallen op Sluis. Een in de Kapellestraat, ap het huis van de familie Versluys (bakker), en een in de Nieuwstraat, die de waning van de familie Sjef Hermans (schoenmaker) trof. Bovendien werd het huis ernaast, van "Rie Kryger", zwaar beschadigd. Zoontje en dochtertje Hermans, die boven sliepen, zakten met bed en al door de zoldering, zoals mijn oude schoolvriend Jerome Hermans (Knokke) mij destijds heeft verteld. Natuurlijk ontbreken de gemobiliseerde soldaten, als bewakers, niet.

33. Kort na de wapenstilstand in 1918 kwam de dreigende annexatie-kwestie (Belgie wilde Zuidlimburg en Zeeuwsch-Vlaanderen inlijven! ) en bovendien had een revolutionaire beweging vooral Amsterdam en Den Haag op stelten gezet. Daarom werd de Bijzonder Vrijwillige Landstorm opgericht. Ook Sluis had zijn afdeling in het "vrijwilligersleger" van naar schatting tweehonderd vijftigduizend man. Hier zien we de Sluisse landstormers, die onder bevel stonden van sergeant Julien du Fosse (overleden 1977), vijfenvijftig jaar geleden. De foto uit 1922 bevat slechts twee mannen die wij niet konden thuisbrengen, de eerste en tweede van links. Overigens bovenaan, van rechts naar links sergeant J. du Fosse, Alfons Vermeesch, Willem J. Visser, Andre Wemaer (van de Beestenmarkt), Adr. Focke, Arthur Gevaert en Andre Wemaer (zoon van de patissier), Geknield, onderaan: Coppens (links) van St.-Anna ter Muiden en Mille uit Sluis.

34. Ook in dit kijkboek vol herinneringen aan het oude Sluis mag, zoals in deel 2, een enkel beeld van de tentoonstelling van ooft- en tuinbouw (september 1919) niet ontbreken. De "erepoort" op de Garenmarkt kreeg dan we! geen prijs van de jury, tot verontwaardiging van de mensen van Garenmarkt-Srnedenstraat, maar op deze foto van Oscar Grahame staan vee! oude bekenden, Geheel rechts, met strohoed, Piet Gevaert. Op verhoog, aan de leuning links, zijn vrouw Nathalie Laforce en links naast haar Arthur Gevaert. Rechts van haar Fientje Matthys. Onderaan, op trapje, rechts: Emma Sanders, to en nog niet mevrouw Hoegen. Boven haar: Marie Clyncke, Onder, links naast trapleuning: Ryckbost, met hoed en pijp. Hij woonde in de Smedenstraat en was commissionair, handelaar, enzovoort.

· .

35. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg Sluis het merkwaardige verschijnsel van de toto's die bij alle mogelijke gelegenheden werden gemaakt door wijlen Oscar Grahame. Merkwaardig omdat zij aanvankelijk niet als ansicht waren bedoeld, doch er werden zoveel afdrukken van verspreid, dat zij als "prentbriefkaart" dienst gingen doen. Zoals deze, van op een zondagnamiddag, in de zomer van 1923, toen onder grote belangstelling een luchtballon de hoogte inging. De weide in de Havenpolder was overigens elke zondag het terrein, rand de "gaaiepeesche", van de bloeiende boogschu ttersvereniging.

36. Rond 1930, en later ook nog, waren er in Sluis tal van merkwaardige mensen, in de beste zin van het woord. Zoals hier, van links naar rechts: schipper Henri Delme, die tientallen jaren vracht vervoerde met zijn binnenschip "Eenigen Zoon", Die zoon was de zogenoemde "Sterke Sjarel".

In het midden de niet minder bekende Cas Clyncke, uit de Brugstraat, commissionair, handelaar in paarden en runderen en altijd bereid om aan het volksleven deel te nemen. Zoals hier in de stoet voor burgemeester A.F.J. Aernoudts, met boerenkiel en zijden petje, en gezeten in de oud-Cadzandse "fajetonne" (phaeton).

En geheel rechts het type van een braaf mannetje, los werkman, hovenier, enzovoort: Fransje van den Berghe!

37. Zomer op de Beestenmarkt, 1930. Oude Sluizenaars herkennen in dit beeld van die "markt" thans nog weI de toestand van zevenenveertig jaar geleden. Het plein is pas "beestenmarkt" geworden in het midden van de zeventiende eeuw. Voor de huizen staan nog een paar van de vele palen, die met ijzeren staven waren verbonden, om er de beesten aan te kunnen vastbinden. Ik heb er nooit "die markt" gezien. WeI herinner ik mij "De Comedic van Bakker", die er rond 1923 het zedendrama van Nestor de Tiere, "Roze Kate", kwam opvoeren en later, 1926-1927, stond er de houten rooms-katholieke noodkerk. Toen er in 1914-1918 geen "Sluisse kermis" was, kwam daar weleens de draaimolen ("mallemeulen") van Du Pon uit Vlissingen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek