Sluis in oude ansichten deel 3

Sluis in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Emile Buysse
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4460-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluis in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

1<oo~slraat. Slui5

38. Het eind van de Hoogstraat, een ansicht die werd uitgegeven door D.S. de Smit uit cafe "Den Eenhoorn" op de Markt (rand 1920). Achteraan rechts staat het "hoge huis" (men zei "het villaatje") waarin ik zowat veertien jaar heb gewoond. Van daar af, tot uiterst rechts, woonden in die periode onder anderen: de weduwe Maas, Petrus Aernoudts, de familie Cortvriend-van den Ameele, Leon Tilleman, "de meisjes Vos", notarisklerk Risch en Woittiez, eveneens werkzaam bij de notaris. Links vooraan had "Piet Smit" (met zijn Fieneke van St. J ansteen) een cafe, met links ernaast een "afspanning".

R. K. Kerk te S I u is Eglise Catolique a l'Ecluse

f

39. Jaren voordat de eerste voetbalclub (in 1912) werd opgericht, was het latere terrein van "Trap Door" de nogal modderige speelplaats voor dat deel van de jeugd van Sluis dat in de Oude Kerkstraat, in de Brugstraat enzovoort woonde. Een beeld uit 1903, dat is bekend, maar wie zouden de kinderen zijn op dit prentje, dat echter vooral een souvenir wil zijn aan de roorns-katholieke kerk, die in 1926 werd afgebroken.

40. Vanaf eind 1917 was Joseph M.F1.G. Dierick pastoor van de Sluisse St.-Janskerk (in 1830 in de Oude Kerkstraat ingewijd). Pastoor Dierick, die in 1874 in Koewacht werd geboren, kwam op een verschrikkelijke wijze om het leven bij een bomaanval in de Tweede Wereldoorlog, oktober 1944. Aile Sluizenaars, of zij nu roorns-katholiek, hervormd of "niets" zijn, bewaren een dankbare herinnering aan de joviale, brave, goedlachse mens (en kindervriend), die pastoor Dierick was. Op de foto zien we de met het yolk en aile Sluisse gebeurtenissen meelevende pastoor samen met zijn vriend, burgemeester J. Berkers, die in het voorjaar van 1917 als zodanig naar Sluis was gekomen.

41. In 1908 deed dominee M.J. Beukenhorst zijn intrede te Sluis, als opvolger van dominee Roozemeyer. Hij bleef de geliefde predikant van de Hervormde Gemeente tot 1942. Een gemeente die in 1978 haar vierhonderdjarig bestaan mag herdenken. Kort na de bevrijding van 1945 ging dominee Beukenhorst als emeritus predikant in Brussel wonen, bij zijn zoon Albert. Maar zijn hart bleef bij Sluis. Volgens zijn laatste wil is hij hier ook begraven, verscheidene jaren geleden. Dat in de jaren twintig te Sluis al "een oecumene avant la lettre" bestond, mag blijken uit de zeer goede verstandhouding, en vaak samenwerking, tussen dominee Beukenhorst en pastoor Dierick.

.~

42. Zaterdag 2 april 1927 werd op de Kaai, nabij de Hoogstraat, een smokkelauto tot staan gebracht door marechaussees en kommiezen, die de banden stuk schoten. De buit: zeshonderd liter zuivere alcohol, uit Frankrijk afkomstig. Opperwachtmeester W. Briede yond achter de versperring met driewielskarren de dood. Hij kreeg het gemakkelijk draaiende voorstuk tegen de slaap. lndrukwekkend was enkele dagen nadien, vanuit het Burgergasthuis in de Hoogstraat, de begrafenis van "de opper", een voortreffelijke, brave kerel, begeleid door zijn wapenbroeders in groot tenue.

43. Een ansicht die werd uitgegeven door Alb. Sugg, "Miteur a Gand", in 1905. "Hotel Central" van E. Jooris (geheel achteraan), was er al, het douanekantoor nog niet, De bootjes Sluis-Brugge waren er natuurlijk wei, al waren er niet altijd twee in de vaart. De concurrentie bracht dat toch enkele malen mee, zoals ook in 1920 (van de elkaar "bestrijdende" gebroeders Van de Klooster! ). Om welke bootjes met welke namen het op deze illustratie gaat, was niet na te gaan. Vele bootjes heetten "Stad Sluis" of "Jacob van Maerlant".

44. Een van de oudste ansichten van de Stenen Beer, een Belgische uitgave daterend van enkele jaren voor 1907-1908. En, met een deel van de Sluisse jeugd, spelend (gevaarlijk was het wei) op de meer en meer afbrokkelende ruine, Die Westpoort, Brugse Poort of Stenen Beer, bestond al voor 1435, maar de geduchte sterkte werd in 1437 door de Bruggelingen vernield. Enkele jaren nadien, 1445 en volgende jaren, werd de Stenen Beer herbouwd. Sluis moest alles betalen, kon dat niet (meer) en kreeg derhalve toestemming van de graaf van Vlaanderen om een "nationale loterij" in te rich ten, die 4.304 Rijnse guldens opbracht. Prijs per lot: een gulden. Hoofdprijs: een lijfrente van tien Rijnse guldens. Nog belangrijker is het te weten dat dit de eerste nationale loterij in de Nederlanden was! Tenzij die van Utrecht nog een paar maanden eerder werd gehouden.

45. In mijn kinder- en jongensjaren, 1920-1925, kon je de "stadhuistoren" nog weleens clandestien bestijgen, "as Dane Kramers 't nic' zag". Maar in de kelder raakte je niet zonder toegangskaartje. Ik heb daar verschillende malen gegriezeld bij de aanblik van de pijnbank (achteraan in het midden, naast pilaar), waarop verdachten werden gefolterd. WelIicht dat het lage "kot" van zwaar eikehout met ijzerbeslag, onder de toren, n6g akeliger was. Met een interessant "tintje": wij geloofden namelijk dat daarin de zeerover "Jan Sipanje" maandenlang was opgesloten, geketend en "op water en brood".

~~ 'f1 ~
1J ~' ~l ~
-, J;1I
I '
~ j~
~ ~!
.'"
e- '1 .
'"
~
:> rl ~
'"
<5
,;
-e - [~ r~
§
s
~~ .~ ..J- L

Lange Wolstraat S LU IS

46. De Lange Wolstraat in 1911. Eertijds stond daar het arsenaal van het garnizoen van Sluis, vandaar de volksnaam "Kanonnestraat". Nog na 1918 woonden er in die Lange Wolstraat bekende mensen, zoals dokter Temmerman en mejuffrouw Deuning (in het huis waarin later de familie Jan II. Gevaert zou gaan wonen). Men zegt dat in die woning, eind vorige eeuw, de kantwerksehool "Koningin Sophie" haar lokaal had. Voor 1900 had "Mietje van 't Pompje" haar winkeltje tegen de Hoogstraat. In het herenhuis reehts, hoek Dinsdagstraat, moet Hennequin hebben gewoond. Rond 1924 werd het huis betrokken door de familie Eugene Vanderhaeghe.

47. Ansichten van dit marktplein, met onder meer het stadhuisje, bestaan er tientallen verschillende, maar de markt gezien vanaf de toren is een vrij zeldzaam "schilderijtje", dat ook een uniek beeld geeft van de geringe omvang van .Jiet dorp" dat eenmaal een nijver Zwinstadje was: Sint-Anna ter Muiden. De foto illustreert overigens wel heel goed het gedicht dat Willem de Merode over Sint-Anna ter Muiden (waar hij vaak kwam) maakte en dat in 1934 verscheen in het tijdschrift "De Werkplaats". Schone poezle, waarin wordt gezegd: Nader met aandacht tot dit groene plein, een kleine weide onder lage bomen. Hier is de rust 10 jong en zo volkomen, als lentewind en najaarszonneschijn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek