Sluis in oude ansichten deel 4

Sluis in oude ansichten deel 4

Auteur
:   Emile Buysse
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4461-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluis in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

44. Zaterdag 2 september 1978 werd ten stadhuize een receptie gegeven door burgemeester mr. H.P.L. van den Beld en het bestuur van "Apollo", met voorzitter A.J. Verwi1st, ter ge1egenheid van de vie ring van het honderjarig bestaan van het Sluisse muziekgeze1schap, al is het waar dat "Apollo" reeds werd opgericht in 1842! Omstreeks 1870 ging men "met ruzie" uit elkaar, doch in 1878 vond de wederoprichting p1aats. Nog in 1880 gebruikte "Apollo" als lidkaart het "diploma" dat 1842 vermeldt. Piet Gevaert kreeg zo'n plechtig stuk op 1 juni 1880.

Weliswaar is deze schitterende foto, uit 1915, bekend uit een boekje, maar de namen werden er niet bij verme1d en dat dan nu wel, na dat eeuwfeest. Hier is "Apollo" in 1915, met van links naar rechts, op de onderste rij: Armand de Backer, Ed. van der Yen, Cam. Quataert, Jan de Witte, Piet de Smidt, Piet Quataert en "Joosje" van Hoorn. Tweede rij: D. Hoogerheide, Jan Bogaard, Jan Nieskens, Jac. Nic. Metz, Piet Gevaert, voorzitter Seb, van Ma1deghern, K. Jongbloed, Ed. de Paauw, "kapitein" Brevet, Cam. van Meenen, Henri Bogaard en Fr. van de Bussche. Derde rij: Jan Hollebrandt, Arthur Gevaert, Alfons de Paauw, Gaston Albregts, G. Louwagie, Jan v.d. Bussche, Piet Clyncke, Carniel de Witte en Carniel Tillernan, bijgenaarnd "Kwatta". Vierde rij: Piet Duysebout, Louis Quataert, Jan Focke, H. Descamps, Jannis Maas, Frans v.d. Bussche, Eduard v.d. Bussche en Osc. van Meenen. Vijfde rij: Piet Maas, Piet de Witte, Rene van Meenen en Iz. Baas.

45. "Het Sluisse bouwvak", september 1934. Deze stuk voor stuk uitstekende vaklieden "van de bouw" poseerden voor het in aanbouw zijnde, fraaie huis van de heer H. Bakker, toen (en nog jaren nadien) kandidaat-notaris ten kantore van de heer H. van Mazijk, Kapellestraat. Nadien werd de heer Bakker notaris te Hazerswoude en hij woont als oud-notaris thans te Ede (Gld.). De heer H. Bakker had, vanaf 1929, eerst enkele jaren te St-Anna ter Muiden gewoond. Toen hij op de Kaai te Sluis in zijn nieuwe woning woonde, werd het huis, ook hotel Sanders en de woning van de heer Luteijn, zeer ernstig besehadigd door het in de lueht vliegen van een deel van het wegdek ervoor, toen de Franse troepen Zeeuwsch-Vlaanderen verlieten.

De foto uit 1934 is even Sluis' als het oude Sluis zelf. Van links naar reehts, zittend: Gerard Meijer, Cyriel Bogaard, Henri Bogaard, een Bogaard junior (voornaam onbekend), Cyriel Hast en Medard van Looeke. Staande, van links naar reehts: Jan van Hee, Henri Bogaard (zoon van Jan Bogaard), "Cement-Meijer" (vader van Gerard en Oscar), Jan Bogaard, Ko en Jan Bauer (van Sf.-Anne), Bram Zonnevylle, Johan Daansen, Osear Meijer en Ko Bogaard.

Toen de vlag op het bijna voltooide huis werd gehesen, lieten de mannen die het werk deden zich de worstebroodjes met bier best smaken!

46. Maandag 4 september 1944 zag ik burgemeester A.F.J. Aernoudts te Sluis voor de 1aatste maa1 in het toen nog ongesehonden stadje. Hij maakte zieh zorgen, a1 daeht iedereen dat de bevrijding v1akbij was. Vrijdag 6 oktober 1944 yond het eerste (Brits-Canadese) bombardement op Sluis p1aats. Pas op woensdag 1 november 1944 ro1den Canadese tanks het voor 65 proeent verwoeste Sluis binnen. Precies vierendertig jaar na die 4de september 1944 overleed de in 1950 tot ere-burgerneester benoemde heer A1fonsius F.J. Aernoudts. De 1aatste jaren van zijn 1even woonde hij met mevrouw M.M. Aernoudts-Calon in "Coensdieke", Aardenburg.

Zijn inhu1diging a1s burgemeester yond op 8 april 1938 met p1eehtigheden en feestelijk , vrolijk vertoon p1aats. Van die dag dateert deze foto met, voor het stadhuis van links naar reehts: J. Smoorenburg, Anneke Aernoudts, notaris H. van Mazijk, mevrouw Aernoudts-Calon, de nieuwe burgemeester en zoon Jan Aernoudts. Boven hen, van links naar reehts: mevrouw Breyne-Calon (Brugge), Emma Aernoudts, mevrouw Henri Aernoudts-Coene (Westeree), Huib en Piet van Iwaarden en onder P. van Iwaarden nog Piet Somers en Honore van de Vijver,

Wij1en ere-burgemeester A.F.J. Aernoudts werd op 7 september 1978 te Aardenburg ten grave gedragen. In Sluis herinnert lang niet alleen een straatnaam aan de voorbeeldige burgervader (bij zijn negentigste verjaardag gegeven), doeh men eert er de nagedaehtenis van de energieke burgemeester, die na november 1944 a1 zijn energie en zijn toewijding aan de wederopbouw gaf.

47. De heer A.F.J

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek