Sluis in oude ansichten deel 4

Sluis in oude ansichten deel 4

Auteur
:   Emile Buysse
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4461-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluis in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Staohuis en jYf ark! te Sluis in If 3~ J(otel oe ville a I' Ecluse en If 39

4. De "modeme post" van Sluis was er in 1888; het brievenvervoer ging vlug, dank zij de stoomtramverbinding. De eerste "briefkaart" was overigens al in 1874 in gebruik genomen: zij werd zelfs uit Sluis verzonden door notaris Hammacher van Groede.

In Sluis werden wellicht de eerste kaarten uitgegeven door H. Batselaar, maar er zijn er kort na hem ook gekomen van L.F. Nuijtens. Zoals deze, al staat er geen jaartal op. Groet uit Sluis met vijf "beeldjes", waarvan een van St.-Anna ter Muiden. Drie van de vijf dragen een opschrift in het Nederlands en in het Frans. Het rijm zal stellig niet vertaalbaar zijn geweest: De tijd is kort, daarom met spoed - Slechts deze eene korte Groet. Zelfs onbeschreven zegt zii stil, - Wat ik van hier U zenden wil.

5. De grootste zoon van Sluis, Johan Hendrik van Dale (1828-1872), mag ook in dit vierde deeltje van Sluis wel een ereplaatsje krijgen (zoals ook in deel 2, afbeelding 12). In mei 1972 werd de honderdste verjaardag van zijn overlijden waardig herdacht bij zijn borstbeeld "op het walletje", dat daar op 3 september 1924 werd onthuld. Dat had 31 augustus 1924 moeten gebeuren, maar het monument kwam enkele dagen te laat. Men plakte toen maar een papiertje over de ingekapte datum van 31 augustus met ,,3 september 1924" erop!

Deze foto moet dateren van ongeveer 1865. Zij toont de man van het "Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal" (1874). Ret werk was nog niet gereed toen Van Dale op 19 mei 1872 aan de pokken stierf. Zijn collega en vriend, meester J. Manhave, voltooide het, door onder andere de gehe1e correctie op zich te nemen. Weinigen weten dit en ook is het velen niet bekend dat Van Dale in 1850 was getrouwd met Maria Jacoba Moens (Sluis, 1829-Erme10, 1891). Ret echtpaar kreeg zeven kinderen, van wie een levenloos werd geboren; drie anderen stierven op zeer jeugdige 1eeftijd.

6. Er bestaan vele tientallen ansichten met stadhuis en belfort (het enige echt Vlaamse belfort in Noord-Nederland). Vlaanderen (ook Frans-Vlaanderen) heeft er meerdere. De schoonste kaart, in Sluis uitgegeven in 1908 door H. Batselaar-de Witte, is deze. Niet om dat "weegbruggetje" voor de zijgevel, doch om heel de antieke sfeer en vooral omdat links naast het stadhuis ook "De Roode Leeuw" is te zien, tot 1944 de Oudheidkamer en tientallen jaren voordien ook de "Sluisse Koninklijke Kantwerkschool", onder hoge bescherming van koningin Sophie in 1854 gesticht. En lang voordien was het de Sluisse "stadsherberg"!

-"

r. . "

/

7. Waar zowat alle Sluizenaars brood- en banketbakker Piet de Hullu hebben gekend (die najaar 1944 omkwam bij een der bombardementen), woonde op de Markt na de wederopbouw, naast de coiffeur Marcel Verschoore, lang voordien zijn vader, koster en barbier Sjef Verschoore. Maar voor P. de Hullu was het jaren1ang, weI vanaf 1912, Jan de Hullu.

De oudste Sluizenaars herinneren zich in die bakkerij echter nog J.P. Ba1 (overleden 1912), die op zijn rec1amekaarten, met mooie, gekleurde prentjes, het adres verme1dde: Markt 169. Juist! De nummering van de huizen liep door, over meerdere straten te samen.

Ik geef hier graag ook de achterkant van die kaart weer, om Ba1s specialiteiten: "Hijlikmaker en Bredasche Sucade-, Gember-, Candij- en Ontbijtkoek." De Bruggelingen, die op de schaats naar Sluis kwamen, namen die "hij1ikmaker" mee, maar zij dachten dat het iets met .Jieilig" te maken had! Omdat dat te "straf" was, zeiden zij .zaligrnaker". In werkelijkheid is (was) hijlikmaker een soort bruidskoek: huwelijks-maker!

-

J. P. BAL arkt 169. LUI.

Koek- en Banketbakkerij.

8pecialiteit in

BESCHUIT, Hijlikmake en J anhage BR D C

Sncado-, Go b -, }

_J

--

. .

8. Het zal rond Kerstmis 1978 dertig jaar zijn geleden dat mijn oude Sluisse vriend Jan Leijsennaar overleed, in het toen nog "na-oorlogse puin-stadje" (1948), waar hij ten slotte een toevlucht had gevonden in een vrij goed gespaarde woning in de Nieuwstraat. Hij was niet aIleen rnijn vriend, hij was evenzeer vaders en grootvaders vriend: de overbekende bakker uit dat stukje Hoogstraat, waar zijn vader voordien hetzelfde heerlijke brood bakte, in de oven die met hout werd gestookt.

Op deze foto is Jan Leijsennaar ongeveer zestig jaar oud (1934). Zijn voortreffelijke speculaas, peperbollen en eierkoeken herinneren de ouderen zich nog! De speculaas werd gevormd in zeer oude koekplanken, die Jan als bakkersleerling in Dordrecht meekreeg van zijn oude baas, doch welke van 1840 moeten dateren. Ik kreeg er drie van hem, alle andere verbrandden in 1944. Toen hij ze bij mij in Brugge in 1945 nog eens terugzag, schreide hij, bij het voor de laatste maal bewonderen van soldaten, ruiter, zeemeermin, schareslijper en werkman (met kruiwagen).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek