Sluis in oude ansichten deel 4

Sluis in oude ansichten deel 4

Auteur
:   Emile Buysse
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4461-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluis in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

14. Zeer mooi en aansprekend is deze prentkaart, een uitgave van D.S. de Smit, die in 1912 gemaakt moet zijn. Met de klassieke voorgevel (en het torentje) van de nieuwe Sint-Janskerk en met op de voorgrond de bevlagde zaak van C. van Vooren-Schaeken, "Handel in kruidenierswaren, comestibles, wijnen enz.". Later was hier de bakkerij Van Vooren en tot ongeveer twee jaar geleden de bakkerij van Rene Thomaes. Waar zijn z'n vastekoeken, worstebroodjes en boterletters gebleven? Die proef ik in gedachten nog, maar vastekoeken zijn nu nergens meer te vinden.

it C. kerk. $/ui5

-'"

15. In dee! 3 van "Sluis in oude ansichten" heb ik klassefoto's gepubliceerd van de jongensschool St-Jan aan de Oude Kerkstraat, die in gebruik werd genomen kort voordat de oude St.-Janskerk werd afgebroken. Die oude St.-Janskerk (1830) moest voor deze nieuwe kerk (links) plaats maken. Eigenaardig genoeg: van de voorkant van de jongensschool St.-Jan bestaat geen enkele foto! Op deze prentkaart ziet men links van de kerk althans de achterzijde van de eerste roomskatholieke jongensschool, De heer H. Blondeel was er hoofdonderwijzer en Jan H. Gevaert was een der "meesters", ook nog toen de heer Ch. Bukkens hoofdonderwijzer was geworden.

De heer Bukkens liet het niet bij zijn schoolwerk alleen. Hij heeft de prachtige historie geschreven van de kerken en parochies van Sluis en van St.-Anna ter Muiden, zowel over de rooms-katholieke parochies als over de Hervormde Gemeente. Het boek, aIleen gestencild vermenigvuldigd, zou men absoluut moeten uitgeven, Er blijkt onder meer uit dat "de strijd op leven en dood" tussen roorns-katholiek en hervormd in de achttiende eeuw en later niet meer bestond! In de protestants geworden St.-Janskerk werd rond 1750 (en nadien oak) de mis opgedragen. Z.E.H.E. Juten heeft rond 1908 wel enkele afleveringen over de rooms-katholieke parochies van Sluis gepubliceerd, "Slusana Sacra" (in de Handelingen van het (Brugs) Genootschap vo or Geschiedenis), maar wiilen de fijne historiekenner Ch. Bukkens heeft de complete Sluisse kerkgeschiedenis te boek gesteld. Dat blijft een eresaluut waard!

SluisHollande Katholieke Kerk (1927) Eglise Catholique - Catholic Church

16. Een stuk van de Beestemarkt is ge1ukkig in 1944 blijven bestaan. De "P1ompetoren" is er ook nog (een beetje), zeker van naam. Een van de vermeldenswaardige dingen is dat deze ansicht uit 1920 van een drukkerij-uitgeverij is, die maar heel weinig Sluisse tafereeltjes op de markt heeft gebraeht: J. Moerland-Tak te Sehoondijke. De kaart is gedrukt naar een foto die is gemaakt door But, die ik enke1e jaren nadien goed heb gekend in Oostburg.

Dit is een zeer mooi "ziehtje" tussen mo1en en Beestemarkt, met de typische woning, links onder de bomen, met de grote pomp uiterst reehts, en het niet oude huis waarin Louis Dhont zijn stoffenwinkel had (a1 verkoeht hij er ook "Dog-tabak" bij, blijkens het reclamebordje).

De Oude Kerkstraat heet niet naar de voormalige rooms-katholieke St.-Janskerk, afgebroken in 1926, doeh naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk, welke rond 1570 a1 zo was vervallen dat zij in e1kaar stortte. Een stuk van de toren b1eef staan, "de p1ompetoren" genoemd. Een naam die dus in deze straat voortleeft, a1 werden de 1aatste ru ines van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 1820 gehee1 afgebroken, op een stukje muur van eeuwenoude "moefen" (baksteen) na, dat ik nog heb zien staan, rond 1922.

17. Dit jaar, 1978, heeft men in Sluis onder andere met een tentoonstelling en een bijeenkomst van oud-leerlingen, de honderdste verjaardag gevierd van de christelijke school, St.-Jacobsstraat, waarbij (ingang Dinsdagstraat) later het gebouw "Luctor" werd opgetrokken, dat onder andere dienst deed voor de vergaderingen van de christelijke jongelingsvereniging "Obadja" en de christelijke knapenvereniging "Samuel". Mijn vader was in zijn jonge jaren lid van die jongelingsvereniging, die toen "Ret Mosterdzaadje" heette.

Ret heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat de School met den Bijbel er kwam. Tientallen drukwerken .vcor" en "tegen" werden in Sluis verspreid! Maar de initiatiefnemers gaven de strijd niet op, zoals (links) de Sluizenaar Willem Noest en (rechts) dominee Knottenbelt. De school kwam er en het werd een uitstekende onderwijsinstelling.

18. Op de beide portretten van dominee Knottenbelt en Willem Noest (1878) moet stellig een beeld volgen van onderwijzers en leerlingen van de christelijke school in Sluis, op de in 1903 gemaakte foto.

Ret was uiteraard niet mogelijk de namen van alle leerlingen (vijfenzeventig jaar nadien) te achterhalen. In elk geval staan bovenaan, uiterst links en rechts, de gebroeders Visscher, onderwijzers, en in het midden, op de tweede rij, mejuffrouw Jacoba Bal uit Middelburg (geen aanwijsbare familie van bakker Jan Bal van de Markt). Onderaan, uiterst rechts, zit Francois (Soois) Leenhouts, de bekende Sluisse aannemer, vroeger wagenmaker. Naast hem de broers Bram en Joost Wage, nog in leven op het moment dat ik dit schrijf. In de onderste rij, aan de linkerkant, zit Jean Roozemeijer, de zoon van de toenmalige dominee van Sluis. Op de middelste rij, links, Martha Berkers, Marie Roest, Suzanna van de Klooster en rechts van mejuffrouw Bal onder anderen nog Jo Buyze, van de smid uit de Vrijstraat, Bovenaan rechts, naast meester Visscher, Johanna du Fosse, die in de Kapellestraat woonde (thans al tientallen jaren in Apeldoorn). En verder naar links toe onder anderen de gezusters Wage en Betje Masclee (derde van links, bovenaan).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek