Sluis in oude ansichten deel 4

Sluis in oude ansichten deel 4

Auteur
:   Emile Buysse
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4461-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluis in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. De al Iang in Knokke wonende Arthur Gevaert, kunstschilder met een zeer persoonlijk talent, werd in Sluis in 1902 geboren. Hij gaf rnij deze foto uit 1914 van de openbare lag ere school, waar hij zelf op staat. Niet alle namen konden wij achterhalen, toch weI vele.

Van links naar rechts, op de bovenste rij: Barend Jansen, Medard de Jonge, Arthur Gevaert, Jan de Witte, F. Cauwels, Andre Wemaer (Beestemarkt), Jan de Krijger, Andre Wemaer (zoon van de bakker, Kaai), Th. Moens, (mogelijk) Tas, Jacobus Almekinders, Jan Eekhout (de Sluisse dichter en romanschrijver, geboren 1900, overleden te Amsterdam, maart 1978) en Jerome de Lobel. Onder hen, van links naar rechts: Izak Sanders (de molenaar), Alfons Vermeesch, Bram ("Gatje") Leire, Adriaan Focke, Juul van Meenen, Jaap Almekinders (broer van Jacobus), G. Cammaert en verder onder anderen Prudent Boes en Medard van Loocke, die in 1914 al de dichter was van het (schone? ) lied: "We worden vet."

Dit is dus een opname uit het eerste mobilisatiejaar. Vet of niet, ze waren duidelijk zichtbaar, allemaal (letterlijk en figuurlijk) goed gemutst!

20. Boven: in 1918 werden alle k1assen van de openbare 1agere school aan de Hoogstraat vereeuwigd, met de 1eerlingen op hun zondags. In deel 2 en 3 1iet ik heel de schoolbevo1king (in 1916) a1 aan de beurt komen en de tweede en vierde klas in de zomer van het laatste oorlogsjaar, Daarom stonden er verscheidene "v1uchtelingskinders" op, die ik niet allen van de (juiste) naam kon voorzien.

Het werd nog moeilijker voor deze foto van de vijfde klas. Zeker is, dat ik gelukkig alle meisjes van de onderste rij wel hun juiste naam kon geven. Zittend, van links naar rechts: Neeltje Almekinders, Kee (Corrie) de Maree, Leen Jansen, Louise (Wies) Jansen, Janneke Sanders (van molenaar Jacob Sanders), Annie Martijn, Marcella de Martelaere en Olga Beun.

Voor wat de middelste rij betreft kan ik alleen aanduiden: Johan de Hullu (eerste van links), Jaap Wage (derde van links), Sam van Hal (van St.-Anna ter Muiden) en geheel rechts op die rij Jacob Sanders. Op de bovenste rij onder anderen, van links naar rechts: Marcel Verschoore, R. van Winsberghe, een onbekende, David du Fosse, een onbekende, Wim Blaeke en nog drie anderen. Uiterst links de heer H.M. Kerpesteijn en geheel rechts mijn vader.

Rechts: toen in het najaar van 1944 het oude Sluis voor 65 procent was vernield, stond in de Hoogstraat, tegenover de openbare lag ere school, toch nog de gevel recht van het zeer oude huisje, dat in de vijftiende eeuw waarschijnlijk bij de St-Pieterskapel behoorde. "Het kapelletje" is ontelbare malen geschilderd. Ik heb er (ook ontelbare malen) gespee1d, op het stoepje, toen rond 1921-1924 de postbode Hoogerheide er woonde. Zoon Dingenus ("Diet") was mijn meest avontuurlijke vriend.

Dit is een van de weinige ansichten die de gevel horizontaa1 afbeelden, met het oude poortje, links, dat evenwel maar van 1651 was. Men had na 1945 het geheel moge1ijk kunnen herstellen, herbouwen. Jammer, het gebeurde niet.

De prentkaart is een typisch Sluisse uitgave, namelijk van H. Batselaar-de Witte (Meerminnestraat). Een bijzonderheid is dat op de bovenste tree van het trapje, geheellinks, met witte bloes en artistieke strik (toen all ) niemand anders zit dan Jan Eekhout (1900-1978), romanschrijver en dichter, die in 1923 zijn eerste "proza" schreef in de "Sluissche Courant" van Iz. Adler (Kapellestraat), onder het pseudoniem Erik van der Eerde.

21. Een oude prentkaart van de rooms-katholieke rneisjesschool in de Brugstraat, jaren voor 1914 gesticht, mag hier niet ontbreken. Het is een opname uit 1913, van A. van Overbeeke uit Terneuzen. Naast de school staat de pastorie van de Sint-J anskerk.

Wie de mensen zijn, op de voorgrond en midden op straat, dat is een andere kwestie! Naar aIle waarschijn1ijkheid staat rechts Kee Jongbloed-de Lange en zij moet de grootmoeder zijn geweest van Benjamin (Beye! ) Baas. Stellig staan "Manten" C1yncke en Marie Vermeesch (of Vermeirsch), er ook bij, de grootvader en grootmoeder van Marie Lannoye-C1yncke en van Hendrik Lannoye. Diens broer, Henri Lannoye, kwam in het najaar van 1944 bij beschieting of bombardement om het 1even.

Was in 1925 soeur Severina het hoofd van de meisjesschoo1, in 1932-1934 was dat de eerwaarde zuster Stanis1as.

R. K. Meisjes School teo Sluts

22. Wat waren ze toen nog klein, de kinderen van de rooms-katho1ieke k1euterschoo1 op die foto uit 1921. De namen der zusters (Damianen) kan ik he1aas niet geven. Die van de kinderen bijna allemaa1 weI.

Bovenaan, van links naar rechts: George Fassaert, een onbekende, E1za Gheijse1s, Betsie de Brock, Marie-Louise Grahame, Alma A1bregts, Martha Baas en Karel van de Vijver. Tweede rij, van links naar rechts: Martha van Damme, Martha van der Yen, Zu1ma C1aerhoudt, een onbekende, nog een onbekende, Emilie van Landschoot en een onbekende. Derde rij, van links naar rechts: Herman Blondeel, Walther Blondee1, Martha van Morre1gem, Marie Viane, een onbekende, Esther Hermans, Agnes Maas, Gustaaf de Blieck en Albert de Blieck. Ten slotte de vierde rij, onderaan en zittend van links naar rechts: Marcel de Bree, Alfred de Meij, Charles C1aerhoudt, Cyrie1 Doo1aege, een onbekende, Henri Hermans, Van de Broecke en nog twee onbekenden.

23. In mijn vorige boekjes over Sluis heb ik ruimschoots aandacht geschonken aan de openbare lagere school en aan de rooms-katholieke St.-J ansschool. Voor deel 4 van "Sluis in oude ansichten" heb ik gelukkig een fraaie foto van de rooms-katholieke meisjesschool, gesticht in 1908 (? ) aan de Brugstraat. Thans is daar de St.-Jans(jongens)school, met de heer A. Bukkens aan het hoofd.

Doch hier zijn het nog de meisjes, in 1925, op de "koer" van hun bloeiende, uitstekende onderwijsinstelling, waarvan toen (en vele jaren) soeur Severina, uiterst links boven, aan het hoofd stond. De leerlingen zijn, bovenaan van links naar rechts: Bertha de Grave, Emma de Krijger, Madeleine Ballegeer, "Tilletje" Tas, Marietje Matthys, Emilie Tas, Germaine de Meijer en Gon Dekkers. Tweede rij, van links naar rechts: Marie van Morrelghem, een dochtertje Tilleman (van Het Pas), Alice Baas (ook van Het Pas), Angele de Krijger, een ander dochtertje Baas, Madeleine Tas, Cor Dekkers en Marcella Slaghmuijlder. Derde rij, van links naar rechts: Lucie Hermans, Elsa Maas, Louise Claerhout, Louise Gheysels, Aleida Baas, Estella Viane, Elo Vermeesch, Laura de Meijer en Marie Vermeesch. Onderaan, van links naar rechts (vanaf het derde meisje): Elsa Gheysels, Martha Baas, Marie Viane, Charel Claerhout (de enigejongen, die ook op de meisjesfoto mocht) en Anna Dekkers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek