Sluis in oude ansichten deel 4

Sluis in oude ansichten deel 4

Auteur
:   Emile Buysse
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4461-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluis in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

24. De meisjes, pardon de jongedames, van Sluis hielden van toneelspelen, in elk geval toch de elf die op deze enige (plezierige) foto prijken. Zij vormden "ons clubje" en noemden het (zie opschrift op het bord, met ook de vermelding 1924) "Leve de Lol"! Wat voor toneelstuk zij to en hadden gespeeld is niet bekend, doch de onderaan gezeten "Sluisse juffers" moeten daar wel bezem en riek in hebben gehanteerd.

Belangrijker nog zijn de namen van deze Sluizenaarsters. Van rechts naar links, staande: Gusta Verschoore, Madeleine van Vooren, Esther Verschoore, Marie Grahame, Marie Aernoudts (een dochter van de heer en mevrouw Theophile Aernoudts, Hoogstraat), Marcella Dusarduyn, Bertha van Vooren en Louise Batselaere. Zittend, van rechts naar links: Celina Dusarduyn, Louise van Vooren en Marie Verschoore.

25. In 1924 ging in S1uis voor de eerste maa1 de processie van de Heilige Kindsheid door de straten, onder zeer grote be1angstelling. Nadat S1uis in 1604, na de verovering door prins Maurits, protestant werd bestuurd (direct vanuit Den Haag, a1s een deel van Staats-Vlaanderen), was er nooit meer een katholieke processie geweest. Pas in 1924 werd dat in vele gemeenten van Nederland weer toegestaan.

Jeugd-, schoolvriendjes en -vriendinnen speelden de grote rol in die processie. Het zijn, zowat vierenvijftig jaar nadien, nu wel documenten; drie foto's die in dit boek eenvoudig niet mogen ontbreken.

Foto links: Staf van de Vijver uit de Oude Kerkstraat en Guust de Blieck, een zoontje van "brouwer Blieck". Bepaald kostelijk is de middelste foto: 66k Staf van de Vijver, in de processie van een of twee jaar nadien, maar hij moet Jeanne d'Arc voorstellen. Dat kon niet anders in dit geval: geen van de rneisjes van de rooms-katholieke meisjesschool "dierf op een peerd zitten"! De foto rechts toont Bertha de Grave (mevrouw Van de Vijver-de Grave) in 1926 als de Heilige Catharina van Siena. Zij staat in het midden en links en rechts naast haar To Dekkers en Marie-Louise Grahame. Het zijn slechts een paar van de vele engeltjes in die kleurrijke, onvergetelijke processies.

26. Na alles voor mijn vorige boekjes "Sluis in oude ansichten" te hebben "verZameld", viel het mij verrast op dat er zoveel prentkaarten bestonden van de Oude Kerkstraat, gefotografeerd vanaf de kant van de Kaai of gezien van de Beestemarkt-Plompetoren.

Wie deze kaart heeft gefotografeerd en gedrukt weet ik niet. De bakkerij reehts op de voorgrond was des te meer bekend in Sluis en tot ver daarbuiten. In 1924 was Aehiel Grahame de bakker, de vroeg gestorven broer van de overbekende musieus-fotograaf Osear Grahame (die mogelijk ook deze foto heeft vervaardigd, al staat het er niet op). Bakkerij Aeh. Grahame (zie de naam Grahame-De Meester op het uithangbord) was onder meer in die tijd beroemd om haar "pain grec" (Grieks brood). Ik heb die er tal van malen gekoeht en ik herinner mij dat een van mijn vrienden, J aap Almekinders, bakkerszoon uit de Hoogstraat, die naam niet uit kon spreken. Hij zei: "pielmereks", maar smullen deed hij evenzeer als wij. Het spijt mij gedueht dat ik de namen van de vrouwen naast Grahame niet heb kunnen aehterhalen ...

o ide kerkstraat luis.

27. Ret is jammer dat niet precies bekend is hoeveel prentkaarten R. Batselaar uit de Meerminnestraat, van de "Sluissche Bazar", heeft uitgegeven en welke, Gelukkig heb ik deze kunnen bemachtigen, om de Oude Kerkstraat te laten zien zoals die was in 1906. Met nog de vele kleine huizen, die er trouwens nog waren na de mobilisatie 1914-1918, toen Jan de Maree er zijn slagerij had en wij, als kleine jongens, wat goedkope snoep kochten "bf Ante Vroeve" (het zal wel "Verhoeven" zijn geweest). Ik weet nog dat wat je er ook kocht, bruine suiker of gebroken koekjes, katjesdrop of (in de zomer) "Lizabetjes", 'n ouderwets soort peertjes, alles altijd goed "doorsmaakte" naar petroleum en in het gunstigste geval naar droogvis of "drogen 'arieng". Naast Ante woonde onder anderen het gezin Verplanke, waarvan zoon Pietje .Jijrnstokken" maakte en verkocht (drie voor een cent). Ret waren tarwearen met nog een paar decimeter strohalm eraan. De halmen waren met lijm bestreken. Legde je een paar aren bij een portie verse paardevijgen (altijd ruim voorhanden in de straten), dan kwamen de mussen ook op de tarwekorrels af, hun vleugeltjes plakten aan de halm en de kleine vogels werden een gemakkelijke prooi, die meteen werd gedood "om thuus te braoien". (Een stuk of vijf gram .Jekker vleisch", in de tijd dat er bij velen zelden vlees op tafel kwam ... )

28. In 1935 namen twaalfhonderd jongeren deel aan een reis naar Rome, allemaal leden van de Katholieke Jeugd Vereniging. De meisjes van Sluis waren op het appel, Drie van hen kan ik u gelukkig laten zien, van links naar rechts: Marie Vermeesch, Bertha de Grave en de allang overleden Bea Hast.

Doch ongetwijfeld is de tweede persoon van links, de in 1944 op "het walletje" omgekomen Jos. Dierick, afkomstig uit Koewacht, de bekendste. Een zware born viel op de loopgraaf (achter het borstbeeld van Van Dale), waarin hij zat met onder anderen mevrouw Van Hootegem, diens zuster en haar zoon Frans van Hootegem. Hij was en blijft voor de oude Sluizenaars de belangrijkste figuur van deze foto, de pastoor van Sluis, vanaf 1917. J os. Dierick was een zeer geliefd man, die voor de parochie van St. Jan enorm veel heeft gedaan.

Hij had in Sluis veel vrienden, ook protestanten (onder anderen mijn vader, president-kerkvoogd der Hervormde Kerk). In 1919 zag ik pastoor Dierick, voor dominee M.J. Beukenhorst op de preekstoel in de hervormde kerk, bij de dankdienst voor de vrede. Hij was de eerste die bij het zilveren jubileum van de heer Beukenhorst hem geluk ging wensen. Omgekeerd was dominee Beukenhorst de eerste om pastoor Dierick te gaan feliciteren bij diens vijfentwintigjarig priesterschap.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek