Sluis in oude ansichten deel 4

Sluis in oude ansichten deel 4

Auteur
:   Emile Buysse
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4461-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluis in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

29. In het eerste deeltje van "S1uis in oude ansichten", in 1970-1971 samengesteld door de heer A. van Beijsterveldt, werd niet alleen reeds een ansieht van het St.-Jozefpensionaat (gesticht in 1906) opgenomen, maar ook een waardevol souvenir aan de viering van de geboorte van prinses Juliana (30 april 1909). Het was op de Kaai een enorme feestelijke drukte en voora1 ziet men op die foto nummer 37 uit deel l, hoe toen ook het muziekkorps van het "Frans pensionaat" niet alleen reeds bestond, maar hoe het van harte deelnam aan de feestelijkheden rond die geboorte van "ons Juliaantje".

Het is een apart genoegen voor mij hierbij nog eens het gehele korps te kunnen tonen, een opname van jaren voor 1940 natuurlijk. Namen komen er niet bij te pas; vrijwel niemand kende die Franse jongens. Gelukkig staat de popu1aire "frere Andre" er ook bij: vijfde van reehts in de vierde rij, onderaan beginnend. Alle jongens van S1uis bewonderden het korps, vooral de tamboers en de typisch Franse "clairons".

30. In 1924-1925 telden wij op de Kaai, naast het douanekantoor (nu Wa1p1ein), de .vrimde" auto's van toeristen, die donderdags de Midde1burgse markt hadden bezocht. Wij te1den er soms wel vijftig. De merken noteerden wij, vaak wel twintig verschillende. De meeste daarvan zijn a1 lang verdwenen. Doch a1 jaren voordien, had Sluis ook auto-eigenaars. De eerste moet wel Mie1 Murijn uit de Nieuwstraat zijn geweest (fietsenwinke1 en herb erg en op het venster: AUTO - a louer, te huur). In 1920-1921 was Murijns wagen, met nummerplaat K 30, overbekend.

Deze ze1zame prentkaart toont dat antieke stuk, met Murijn en zijn vrouw erin en zijn kinderen ervoor, Enke1e jaren nadien kreeg zijn zoon Oscar Murijn ze1fs een soort autobus, waarmee de Sluisse voetbalc1ub naar Knokke werd gebracht. Rond 1926 gebeurde dat met de "camion" (Ford) van de gebroeders Meijer uit de Dinsdagstraat (bierverkopers).

31. Hoeveel er ook verloren ging in de periode van de bevrijding, tussen 6 oktober en 1 november 1944, het is mij wel gebleken dat er toch nog massa's antieke taferelen uit en over het oude Sluis zijn blijven bestaan.

In "Sluis in oude ansichten" deel 1 gaf de heer A. van Beijsterveldt bijvoorbeeld een foto van het stukje Hoogstraat tussen Kaai en Vrijstraat (het "tramgat"), dat na 1944 niet werd herbouwd. Die Hoogstraat-foto was voorzien van een onderschriftje, met witte inkt erop getekend. Precies dezelfde lettersoort, ook wit, trof ik aan op deze afbeelding, ook met bev1agde huizen (het kan dus de verjaardag van koningin Wilhelmina zijn geweest, 31 augustus), die van 1920 moet dateren. Dat komt wel uit, te zien aan de damesmode met de enorm grote hoeden.

Heel de woning (het zijn er drie op de foto), gelegen op de hoek Nieuwstraat-Geweldigerstraat, werd in 1648 gebouwd (ijzeren cijfers in de vorm van muurankers onder de dakgoot). En a1s ik de dames niet van naam ken, de kinderen bij de wagen ook niet (even voor de rijwielzaak-herberg van Murijn), dan kan ik toch wel zeggen dat op het hoekje, uiterst links, Ko Gheysels in zijn deuropening staat. Oudere Sluizenaars zeiden dat ze hem de bijnaam "de klokkeluider" hadden gegeven.

32. Uit eigen ervaring (al van 1930) weet ik dat men, staande op de ommegang van de korenmolen "De Brak" aan de Nieuwstraat, prachtige panoramafoto's van het oude Sluis kon maken. Deze prentkaart, die van 1908 moet dateren en een der bekende, schone uitgaven van Albert Sugg (Gent) is, wordt als een kostbaar souvenir bewaard. Logisch, op de voorgrand, in het midden, staat het huis van Rikus Gevaert, de vader van Piet Gevaert (Garenmarkt) en de grootvader van Arthur Gevaert.

Ik neem deze kaart graag op, ook omdat de in 1926 verdwenen St.-Janskerk, links, er zo goed opstaat. Zo ook het oude belfort met het grate stadhuisdak en rechts ernaast, nog net te zien, het torentje van de hervormde kerk, tussen de Hoogstraat en de Julianastraat en aan weerszijden tussen de Lange Wolstraat en het Hendrik Baststraatje.

SLUIS. - Panorama Serie 36 N. 14

Editeur Albert Sugg, h Gand.

33. Wat een oud Sluis tafereel (anders kan ik het niet noemen): "op 't Meul'ende", maar officieel Nieuwstraat 59. Het was, tientallen jaren geleden, het bierhuis van J. Ghijzels. Ook de naam van Mon van den Bossche is eraan verbonden, doch de Sluizenaars van nu moeten vooral weten dat in die herberg eens Pietje Coppens woonde en dat was de vader van slager Henri Coppens.

Niet minder belangwekkend dan het bierhuis is de houtzagerij, rechts ernaast, van Dobbelaere. Het bouwjaar van het pand, waarin Gijzels later zijn bierhuis had, is niet bekend. Het ziet er zeer oud uit, een mooi stuk werk uit de zeventiende eeuw.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek