Sluis in oude ansichten deel 4

Sluis in oude ansichten deel 4

Auteur
:   Emile Buysse
Gemeente
:   Sluis-Aardenburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4461-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluis in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

34. Gelukkig, de stenen korenmolen "De Brak" staat er nog. Op 't Meul'ende. Er is al heel wat aan gerestaureerd en gemoderniseerd. Op deze prentkaart, die F.B. den Boer rond 1908 uitgaf, ziet hij er een beetje antiek uit. Dat komt wellicht door het sfeervolle Sluisse hoekje, rechts op de voorgrond, met het vrouwtje met een "knoetje" als een patatje op de spaarzaam bewaarde haren. Druk bezig is ze, ,,:'tfwassen" ofwel "de waste doen", bij de regenbak (? ), met een macht van emmers en ander geriefvlakbij.

Na de troosteloze aanblik die "de meulen van Sanders" in 1944 bood, kwam een keurige herstelling tot stand. Bij de restauratie van 1939 werd de enige molen die Sluis nog bezit voorzien van gestroomlijnde wieken. Toen heb ik, staande op een boerenwagen, de - gelukkig bewaarde geve1steen boven de ingang gefotografeerd. Bij de afbee1ding van een brak (een soort jachthond) kan men nog altijd lezen dat in de tijd van de bouw (1739) niet alleen het leggen van de eerste steen werd vermeld (door Jacob van Weenegem), maar ook het slaan van de eerste spijker (door Clement Pieter van Afee1en, july 22).

35. In de jaren 1880-1890 begon Sluis moderne allures aan te nemen, wanneer men de armoede buiten beschouwing laat. De moderne tijd! Al voer de houten barge van Lurquin (Brugge), later van Leijsennaar (Sluis), nog tot na 1890 naar Brugge, in 1880 nam Leijsennaar toch een stoombootje in de vaart. Het was trouwens niet het eerste teken van de moderne tijd. Elders in dit deel schrijf ik dat in 1878 de christelijke school werd gesticht. De nieuwe openbare school op de Hoogstraat werd in 1883 in gebruik genomen. Onvergetelijk: in 1887 begon de Stoomtrarnmaatschappij Breskens-Maldeghern haar dienst, via Aardenburg naar Maldegem, en in hetzelfde jaar nog, 5 oktober, reed de stoomtram ook naar Sluis. In de Kapellestraat werd in het jaar daarop het post- en telegraafkantoor in gebruik genom en. De foto is werkelijk negentig jaar oud. Ik heb altijd gehoord in de familie dat een broer van mijn grootmoeder De Smit aan de bouw daarvan "ferm zijn broek had gescheurd", omdat hij te laag had ingeschreven ...

36. In het oude Sluis, dat wil zeggen toen het reeds (vanaf rond 1890) een toeristische aantrekkelijkheid was en voor de Sluizenaars zelf nog "ons leutig ouw-Sluusie", gaf het gemeentebestuur verschi1lende gidsjes uit. Het best en origineelst geillustreerde boekje verscheen in of kort na 1932: "In Sluis", met een omslagtekening van Jan P. van der Leeuw, die jaren in het stadhuisje van St-Anne heeft gewoond. Hij overleed in 1946. De mooiste foto's in dat boekje werden gemaakt door oud-notaris H. Bakker. De bomen van de Vrijstraat zijn nog niet geheel uitgelopen en de foto zal zijn gemaakt op de verjaardag van koningin Juliana, toen nog prinses Juliana natuurlijk. Geheel links had de heer Lako, veearts, zijn woning. En dat is wel het enige huis waar de vlag niet (althans hier niet zichtbaar) was uitgestoken.

Slechts enkele mensen, of kinderen, staan voor het stadhuis; verder heeft huis aan huis het rood, wit en blauw; aan de woningen van Jan Nieskens, slager A. Vermeulen en smid Buyze, om de driekleur hoog op het Sluisse belfort niet te vergeten. Een vooroorlogs souvenir in kleuren dus eigenlijk, al kan ik het slechts in zwart-wit weergeven.

37. Twee foto's van het bezoek dat koningin Wilhelmina op 8 augustus 1924 aan Sluis bracht. Prins Hendrik vergezelde de vorstin en ook prinses Juliana was erbij. Wij zeiden "ons Juliaantje", in de tijd dat wij op haar verjaardag zongen: ,,'t Is Julianadag, ontplooi voor haar de vlag."

Op die 8ste augustus 1924 waren wij aandachtig stil, toen wij de koningin, haar gemaal en de vijftienjarige prinses in Sluis zagen. Bij de ontvangst op het stadhuis zei wijlen burgemeester J.c.A.L. Berkers in zijn verwelkoming onder andere: "Oranje en Nederland een, is ook onze leuze, Majesteit! " (Dezelfde woorden had burgemeester Hennequin in 1862 gesproken, toen koning Willem III Sluis bezocht! ) Koning Willem toonde toen zijn belangstelling voor de koninklijke kantwerkschool. In 1924 werd daar de thee gebruikt, op die warme augustusdag. Prins Hendrik ging in de keuken van de "Roode Leeuw" een extra kopje halen. "Want ik heb toch zo'n dorst", zei hij.

Op de foto zien we de aankomst van koningin Wilhelmina voor het stadhuis. Links onder anderen burgemeester Berkers.

Foto Koninklijk Huisarchief, Den Haag

38. Koningin Wilhelmina had met prins Hendrik in september 1907 Zeeuwsch- Vlaanderen bezocht. Op een stille, grijze dag in het najaar van 1918 inspecteerde Hare Majesteit de te Sluis gelegerde Nederlandse gemobiliseerden, op de Markt. Vooral weet ik nog van die morgen dat mijn vader de driekleur met oranje wimpel hees, waarbij hij, zoals altijd, zei: "Oranje in 't hart en niemands knecht, jongen! "

Onder enorme belangstelling van Sluizenaars en van veel vreemdelingen, begaf de Koningin zich in augustus 1924, na een wandeling door enkele straten, naar "De Roode Leeuw".

Foto: koningin Wilhelmina met burgemeester Berkers op de Markt, tegenover de woning van de Franse muziekleraar aan het St.-Jozefpensionaat, Pierre Wallet, "successeur" (ja, van Zonnevylle, die daar lang voordien zijn sigarenhandel had). Vlak voor haar aankomst te Sluis liet Hare Majesteit zich, voor de ingang van het pensionaat van "De Broeders der Christelijke Scholen", in 1906 uit St.-Orner gekomen, voorstellen aan de rector van de kostschool, E. Abbel. Later, in de kantwerkschool, bood de directrice, mejuffrouw A. Metz, prinses Juliana een door Bertha Verstraete vervaardigd kanten toiletkussen aan.

Het was, nu bijna vijfenvijftig jaar geleden, een onvergetelijke dag voor Sluis. De "Zegeklok" (1396) galmde bij wijze van spreke het aloude "Vivat Oranje! " over de in 1604 bij Nederland gekomen oude vestingstad.

Foto Koninklijk Huisarchief, Den Haag

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek