Sluiskil in oude ansichten

Sluiskil in oude ansichten

Auteur
:   W.E.P. Schelstraete en P.J. Baert
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3253-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluiskil in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Een panorama van de l' Azote. De twee grote gashouders, van respectievelijk zestig en zeventig meter hoog, zijn bakens in het Zeeuwsvlaamse land. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was voor de Cokesfabriek en voor de I' Azote een ware ramp. Reeds op de eerste dag van die donkere tijd werd de I' Azote gebombardeerd, ten gevolge waarvan drie personen werden gedood en tien gewond. Het lOU niet bij dit ene bombardement blijven, want later, toen de bezetter de bedrijven weer op gang trachtte te brengen, begonnen de aanvallen van de geallieerden. Toen de bezetter zag dat het op gang brengen van de bedrijven onmogelijk was, begon men ze te ontmantelen, Degenen die met dit werk belast waren, moesten op 21 september 1944 de benen nemen, maar het grootste deel van het materieel was helaas reeds verdwenen ...

20. De los- en laadplaats van de l' Azote, rond 1931 gezien van de richting Cokesfabriek. Kapper Smolenaers staat voor zijn zaak en zijn moeder zit voor het huis, terwijl de vrouw van Peet Mobach in de deuropening staat. Voor het cafe staan eigenaar Jan Verlinde, Jan Oostdijk, Anna Smolenaers, M. de Ruijter en Amelia Smolenaers. Naast het cafe is het huis van Jan Oostdijk zichtbaar; diens Fordje staat voor de deur. Daarnaast staat de woning van Fred Goethals, gevolgd door het huis van Oscar de Wit. Aan het eind van deze rij ligt het huis met cafe van Vogelaar. Onder de kranen zien wij nog het huis van Jan Jansen van Rosendaal en verderop de schaftlokalen van de fabriek. Aan de waterkant zit Rene de Wit op een bankje. Vroeger lag naast de smalle weg een sloot en tussen die sloot en het kanaal was een weiland, waarop koeien graasden,

21. Nadat een aanvang was gemaakt met de bouw van de I' Azote, diende ook een ligplaats voor grotere schepen te worden gemaakt. Hiertoe moest het in 1905 gebouwde draaibruggetje over de ingang van het Axels kanaal worden opgemimd. In de plaats daarvan werd, meer landinwaarts, een ophaalbruggetje gebouwd. Op de foto zien wij die brug, die in 1940 door de geallieerden werd opgeblazen. Na herbouw werd ze op 17 september 1944 door de Duitsers opgeblazen. Het ophaalbruggetje werd weer herbouwd en bleef daarna in gebruik tot het ruimte moest maken voor de havenuitbreiding. Het werd later overgebracht naar Terneuzen, alwaar het thans de verbinding vorm t tussen de Herengracht en de Rosegracht, In de huisjes woonden Jan van Tatenhove, cafehouder P. Dhanis en vervolgens Jan Hamelink en Bauwens.

22. Sluiskil heeft ook in het verleden voetballende dorpsgenoten aan het werk gezien. Op 2 oktober 1910 werd de voetbalclub "Ajax" opgericht. Deze club had op de vlakte haar oefenterrein. Ook heeft men de voetbalclub "Kolping" gekend, van wier leden in 1934 deze foto werd gemaakt. Wij zien, van links naar rechts, op de voorste rij: G. v.d. Steen, W. Colsen, R. van Cleemputte, R. van Bastenaere en A. Lafort. Op de achterste rij: A. Rijckaert, H. Bos, J. de Waal, F. de Caluwe, K. Vermuren, R. de Waal, C. de Koeijer, P. Vermuren en A. de Buck.

23. Hier zijn we op de Kanaalweg Zuid, met rechts, aan de overzijde, de Cokesfabriek. Op de voorgrond zien wij het bord, dat de grens tussen Terneuzen en Westdorpe aangeeft. Dit betekent dat deze foto werd genomen vanaf Stroodorpe, een van de wijken van het oude Sluiskil. Stroodorpe is ontstaan uit woonketen, opgetrokken uit hout, leem en riet, die als onderdak dienst de den voor de dijkwerkers bij de indijking van de Louisapolder in 1844. De polderjongens, die na de voltooiing van het werk daar achterbleven, betrokken deze eenvoudige woningen met hun gezinnen. Later werden er betere woningen voor in de plaats gezet,

24. In 1934 vatte men in Stroodorpe, dat altijd zeer actief was bij feestelijkheden, het plan op een bolbaanclub op te rich ten. Op een open plaats aan het begin van Stroodorpe, bij hot kanaal, richtte men een baan in. Men noemde die toen "Aan de balke", omdat daar een zware balk lag. Later werd de bolbaan verlegd naar "De Menne", maar na korte tijd bJeek dat men ook daar niet kon bJijven. De baan werd toen verJegd naar de tuin van winkelier Schelstraete, alwaar ze een aantaJ jaren bleef liggen. De bolbaan besloot haar .Joopbaan" in 1959 bij de familie Rijckaert. Op de foto zien wij, van links naar rechts, op de voorste rij: J. Nelis, C. de Buck en A. v.d, Branden. Op de achterste rij: J. de Kraker, P. Willems, J. Jacobs, A. de Vrieze en A. de Buck.

KANAALZICHT, SLUISKIL

25. De Kanaalweg Zuid, gezien in de richting van Stroodorpe. Het eerste perceel is de woning met winkel van schoenmaker Smies. Daarnaast is de opslagplaats en het magazijn van de firma Kooman te zien. Het derde huis is van Piet Fermont. Verder zien wij nog de panden van Goethals (later het textielwinkeltje van Fred Smit), J. Doeselaar en Giel Lafort (later werd dit de slagerij van Theophiel Mattelee) en de kruidenierswinkel van Hendrik Ajoel, die later de uurwerkzaak van Willem Oostdijk zou huisvesten. De dijk die wij hier zien, is dus de dam geweest die werd gelegd voor de afsluiting van het Axelse Gat bij de aanleg van het kanaal, in 1825-1827.

26. "Op het gehucht Sluiskille, gemeente Neuzen, is eene handboogschutterij tot stand gebragt, welke den 5 dezer hare schieting geopend heeft." Dit bericht vonden wij in de Terneuzensche Courant van 29 oktober 1856. Als wij een lange periode overslaan, dan zien wij dat er weer een handboogschutterij werd opgericht: in 1941 begonnen "De Batavieren" gezamenlijk deze sport te beoefenen, vanuit cafe "Monopole" van M. Scheele aan de Kanaalweg. Toen dit cafe ruimte moest maken voor het kanaal, smolten "De Batavieren" samen met de schutters van "De Brug" en ze hebben nu hun clublokaal bij de heer Dallinga. Op deze foto, die kort na de oprichting van "De Batavieren" werd gemaakt, zien wij, van links naar rechts: II. du Puy, L. Meert jr., J. Hemelsoet, A. Luijcks, M. Scheele en L. Meert sr.

27. Een voor ons ongewoon beeld van Sluiskil, dat echter rond 1900 nog heel normaal was. Wij staan hier op de oostelijke kanaaloever, ongeveer op de plaats waar later de Lelybrug zou worden gebouwd. Zoals wij zien, bestaat deze oever nog geheel uit een grastalud, dat doorliep tot voorbij de "Blauwe brug" en daarna naar links draaide, langs het latere Axels kanaaltje. Het zou tot 1911 duren voordat hier alles veranderde, in verband met de bouw van de Cokesfabriek. Een grote bark wordt hier naar Terneuzen gesleept. Deze sleep is zojuist de "Blauwe brug" gepasseerd, de voetbrug dus die tot 1905 ter hoogte van het bedrijf van Kooman lag. De huisjes links werden bewoond door het brugpersoneel. De opening tussen de huizen rechts werd later de toegang tot de Spoorstraat.

Sluis){il, Kilnaillzicht bij de u~etbrug

28. De Kanaalweg Zuid, gezien vanaf de nieuwe brug. Uiterst rechts is de woning van Verhelst. Tijdens de kanaalwerken van rond 1900 woonde hier de ingenieur van Rijkswaterstaat die toezicht hield op het werk. In het tweede huis woonde paardencommissionair Cortvriend. Het laatste huis van deze rij is een dubbel huis, dat was gebouwd op het restant van de oude Coegorsdijk en dat werd bewoond door Maarten Drabbe en Van Westen. Later bouwde de heer Kooman daar een huis, dat gedurende de Tweede Wereldoorlog werd verwoest en dat na herbouw voor de kanaalverbreding, met alle andere woningen, verdween. Voorbij de open plaats vinden wij het cafe van Oscar Stockman. Ongeveer vanaf de open ruimte tot in de bocht ligt, volgens de heer Bracke, de plaats waar men, bij de afsluiting van het Axelse Gat, oude schepen gebruikte om de stroomgaten in de dam te sluiten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek