Sluiskil in oude ansichten

Sluiskil in oude ansichten

Auteur
:   W.E.P. Schelstraete en P.J. Baert
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3253-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluiskil in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Ernest E.E. Lammens werd op 30 juni 1850 te Sas van Gent geboren. Spoedig na zijn aanstelling als chef van station Coegors viel hij op als een man die erg meelevend en behulpzaam was. Hij was ongehuwd, waardoor hij wat meer tijd had voor bestuursfuncties. Bij het organiseren van feesten, het oprichten van verenigingen en het voeren van acties was hij steeds aanwezig. Hij was een geziene figuur en het was dan ook niet verwonderlijk dat men de kans aangreep om hem te gedenken bij een jubileum of verjaardag, Op de foto zien wij Lammens in de versierde deuropening van de wachtkamer van het station, terwijl hem de hand wordt toegestoken door de heer Risseeuw, hoofd van de openbare school. Rechts staat Marien Schooff en links kijken Bram Lijbaart, Fons Staal, Izaak Luteijn, mevrouw Risseeuw en Jac.Riemens toe. Achter de heer Lammens staat Piet Keijser.

VOETBRUG, SLUISKIL

40. Het station en de cafes met het plein daarvoor waren in het verleden de ontmoetingsplaatsen van Sluiskil. Hoe ontstond die plaats eigenlijk? WeI, oorspronkelijk lag de voetbrug van Sluiskil ter hoogte van het bedrijf van de firma Kooman. De spoorbrug lag nabij het latere cafe van Krijger. Toen het kanaal rond 1900 moest worden verbreed, werd een plan ontworpen, waarbij de nieuwe brug ver buiten Sluiskil, in de richting van Driekwart, kwam te liggen. Hiertegen kwam men in het geweer en prompt werd een actiecornite ingesteld, dat een heftig protest deed horen. Deze actie had tot gevolg, dat minister Lely besloot dat de brug op de bekende plaats zou worden gelegd. In verband hiermee werd deze kanaalovergang de Lelybrug genoemd. Bij deze brug ontstond later de plaats die hierboven is omschreven.

41. Een bijzonder beeld van Sluiskil, dat zonder nadere toelichting moeilijk is te herkennen. Evenals bij de laatste kanaalwerken gaven de werken rond 1900 aan Sluiskil een ander gezicht, maar voor het zover was moest er heel wat gebeuren. Een belangrijk werk was de bruggenbouw, Voor die bouw moest het verkeer tijdelijk worden omgelegd, omdat de Kanaalweg ter plaatse was afgesloten. Op deze foto van 11 juli 1906 zien wij op de voorgrond de weg die tijdelijk achterom het werk was aangelegd. Wij kijken dus in de richting Terneuzen en het niet zichtbare kanaal hebben wij aan de rechterkant. Geheel rechts staat de molen van Lijbaart nog in volle glorie. lets naar links loopt de Bovenweg met de huizen waarin later kapper Duivens en de heer Voerman hun bedrijven vestigden. Geheellinks zien we het gebouw van de aannemers Medaets en De Clercq,

Uiti. A ..?. O .? erbeeke, Ternenzen,

42. Een mooi gezicht op het Kanaal met de Kanaalweg in de richting Temeuzen, genomen vanaf de oude spoorbrug. Bij de aanleg van het kanaal, in 1827-1829, was de vaargeul slechts 8 meter breed en de diepte 4,40 meter. In 1885 werd het kanaal verbreed tot 17 meter en de diepte werd 6 meter, waarna het in 1909 een vaargeul van 24 meter kreeg en de diepte op 8,75 meter werd gebracht, De honderdjarige Pieter Kielman vertelde in 1913, dat hij bij het graven van het kanaal werkzaam was geweest. Men kon to en nog niet over machines beschikken. Het heien geschiedde met de hand en het graven van het kanaal werd met de hand en de kruiwagen uitgevoerd. Hierdoor waren er zeer veel mensen voor dat werk nodig. "Het leek soms wel een mierennest", aldus Kielman.

43. In 1897 vestigden de paters kapucijnen zich in het polderland bij Sluiskil. Ze stichtten in de Pierssenspolder een kleine gemeenschap en in 1898 werd aldaar een kerk gebouwd. Op de foto zien wij de bouw van die kerk. Het uitwendige van de kerk is haast voltooid en men is bezig de zijmuur van het daarbij behorende klooster te bouwen. De in de stelling staande toren nadert zijn voltooiing. De gebouwtjes links, voor het klooster, deden toen dienst als kleuterbewaarplaats en voor godsdienstonderwijs. Het grote huis rechts is het cafe van De Roeck, die tevens horlogemaker was. De Sluiskillenaars konden hier hun brood kopen, dat werd bezorgd door bakker Lowie Kalle uit Westdorpe. Uiterst rechts is het huis van mevrouw Martens nag juist zichtbaar. Hier is thans cafe "De Boekanier". De Nieuwe Kerkstraat is hier nag niet aangelegd. Op de plaats van het huis van De Roeck werd later de leiding aangelegd.

44. Toen op 13 maart 1900 een zeer grote brand plaatsvond in de rooms-katholieke kerk en het klooster, moest de vrijwillige brandweer uit Terneuzen komen met paardentractie. Daar dit blussen een grote chaos werd, besloot men tot de oprichting van een eigen brandweer. Het gemeentebestuur stelde een zuig-perspornp met paardentractie beschikbaar. Op 27 februari 1901 werd in het cafe van A. Faas de installatie van de staf en de leden gehouden. Op 20 maart 1901 werd de eerste oefening gehouden. De eerste brand die moest worden bestreden, vond plaats op 18 september 1901 in de boerderij van Andries de Visser in de Bontepolder. Op de foto, van 1936, zien wij de gecombineerde brandweer van Terneuzen en Sluiskil op de Markt te Terneuzen. Wij zien daarbij onder anderen: Krijger, J. Lijbaert, 01. v.d. Bilt, C. Schipper, C. Oppeneer, H. de Puy en M. van Dixhoom.

S:uiskil - Kerk en Klooster der Paters Kapucijnen.

45. De eerste rooms-katholieke kerk, die in 1898 werd gebouwd, werd op 17 februari 1899 door deken T.P. Hessels ingezegend. Op 17 juli 1899 kwam mgr. S. Leijten, bisschop van Breda, naar S1uiskil am de nieuwe kerk en het klooster in te wijden. De voor deze gelegenheid ingestelde feestcommissie bestond uit Th. Fermont, J. van Sele, P. Cortvriend, Th. van der BUt, A Stockman, C. Bleijenberg en P. Goossen. In de nacht van 13 op 14 maart 1900 ontstond brand in het klooster, waardoor dit met de kerk uitbrandde. Er werd een loods geplaatst, die als noodkerk moest dienst doen en waarin op 1 april 1900 de eerste heilige mis werd opgedragen. Op 21 maart 1900 werd met de herbouw van de kerk en het klooster begonnen en reeds op 1 februari 1901 werd de nieuwe kerk, die wij hier zien, in gebruik genomen.

46. De fanfare "St. Cecilia" werd in 1937 gefotografeerd in de tuin van de paters. Wij zien, van links naar rechts, op de eerste rij: R. van CIeemputte, R. de Waal, J. Luijcks en H. van Couteren. Op de tweede rij: E. Verstraeten, E. Snoeck, P. de Feber, F. Snoeck, J. Simoen, R. Cortvriendt en M. de Coninck. Op de derde rij: B. Luijcks, K. Vermuren, G. Voerman, W. Colsen, J. de Waal, A. Snoeck, P. Maas en A. Lafort. Op de vierde rij: H. van Aerde, M. Cortvriendt, B. de Koeijer en B. de Waal, Links zien wij pater Innocentius (gardiaan) en rechts pater Nolascus. Deze fanfare werd kort na 1930 opgericht. Ze is de loop der jaren opgegaan in de huidige fanfare en drumband. Verschillende leden spelen thans nog in die fanfare.

Sluiskil, Kerksirac:t

47. De nieuwe Kerkstraat ontstond na de stichting van het klooster en de kerk van de paters kapucijnen. Een van de eersten die wel brood zag in dit nieuwe dorpsdeel was P. Meert, die in juli 1898 daar een "Estaminet" opende. Op 19 april 1902 opende hij zijn nieuw gebouwde herberg, genaamd "In het nieuwe dorp", Het b1eef lang een slechte, onverharde weg. In de raadsvergadering van 8januari 1914 werd meegedeeld dat er vijftig palen waren geplaatst om een deel van de rijweg af te scheiden, doch dat dit deel veel te smal was voor rijtuigen. Op de foto zien wij rechts het huis van de weduwe Martens, dat thans cafe "De Boekanier" is. Daarnaast het huis van Van Looij en verder J. Meert (thans de A en 0 winkel) met als laatste de slagerij van Colsen, Dit laatste perceel werd gesloopt voor de aanleg van de Baljuwlaan.

48. Op zondag 21 mei 1911 werd het nieuwe patronaat aan de Nieuwe Kerkstraat ingezegend. Voor die tijd bestond er reeds een patronaat, dat werd gehouden in de kleine bewaarschool bij de kerk. Toen bleek, dat het patronaat een degelijk bestuur nodig had om toezicht uit te oefenen op het onderhoud, het gebruik en de uitgaven, werd op 13 november 1921 de patronaatscommissie gernstalleerd. Van links naar rechts zien we, zittend: Desire Heijdens, Clement Schelstraete, pater Gratianus, J.C. Bleijenberg en Eduard Kalle. Staand: F. Jacobs, Charles van Heeke en Emmanuel Schelstraete.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek