Sluiskil in oude ansichten

Sluiskil in oude ansichten

Auteur
:   W.E.P. Schelstraete en P.J. Baert
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3253-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluiskil in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

R. K. Verpleging Sluskil (Z)

49. Dit is het Elisabethziekenhuis, zoals het er in het begin uitzag. Nadat de paters kapucijnen zich in 1897 in Sluiskil hadden gevestigd, bleek hen al spoedig, dat het noodzakelijk was om te komen tot stichting van een zusterhuis voor ziekenverpleging en voor rooms-katholick onderwijs. De congregatie der zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus te Moerdijk besloot de paters de helpende hand te bieden. Dank zij het doorzetten van pater gardiaan P. Clemens begon men spoedig met de bouw van het ziekenhuis. In mei 1915 arriveerden de eerste zes zusters te Sluiskil. Het werd pionierswerk voor de zusters, maar men slaagde. In februari 1937 werd het nieuwe deel in gebruik genomen. Na de Tweede Wereldoorlog volgden diverse uitbreidingen, tot het de inrichting werd die wij nu kennen.

50. De rooms-katholieke school aan de Nieuwe Kerkstraat nadert haar voltooiing. De werklieden, die de laatste hand leggen aan de afwerking, en de paters poseren even voor de fotograaf. Nadat de paters kapueijnen zieh in 1897 in Sluiskil hadden gevestigd voor het verlenen van geestetijke hulp aan de rooms-katholieken uit S1uiskil en omgeving, bleek al spoedig, dat er op het gebied van ziekenzorg en onderwijs een groot werkterrein aanwezig was. In mei 1915 kwamen de zusters van Moerdijk naar Sluiskil om de paters bij deze taak behulpzaam te zijn. Op 25 juli 1916 werd de bouw van de hier afgebeelde school aanbesteed en A.J. Krijger nam het werk aan, Een jaar later, op 2 juli 1917, werd de school in gebruik genomen en op 15 juli werd ze ingezegend en feestelijk geopend.

51. De leerlingen van de vijfde klas van de rooms-katholieke school rond 1931, met zuster Mathildus. Van links naar rechts poseren, op de voorste rij: Pauline Gelderland, Madeleine Coene, Anna Sijs, Cato van Muren, Julia. van Heeke, Rosa Gelderland en Cornelia van Troost. Op de tweede rij: Maria van Dam, Marie Willems, Irene van Hijfte, Irene Dhanis, Agnes de Witte, Julia van Heeke, Jane van Leeuwen, Lia Nunnink en Paula de Somer. Op de derde rij: Piet Maas, Irene Lambert, Andre Tack, Rene Schelfout, Ernest Snoeck, Patzeld Larlo, Willy Cortvriendt, Frans Snoeck en Edemon Note. Op de vierde rij: Edmon van Mae1e, Oswald Schelfout, Jozef de Vrieze, Marcel Cortvriendt, Jozef Simoen, George de Conink, Theodoor de Caluwe, Remi de Smit, Piet de Feber en Arnold de Moor.

52. In 1923 kocht het bestuur van de rooms-katholieke school een draaimolen en plaatste die tijdens de kermis op het schoolplein. Om de kinderen van de straat en de "grote" kermis te houden, hield men daar de "kleine" kermis. Wieske Schelfout, die een paardje had, verleende zijn medewerking om de boel draaiende te houdcn. De prijs voor een rit was een cent. Op de foto, die in 1925 werd gernaakt, zien wij op de draaimolen, van links naar rechts: Nele Puienbroek, Bertha Kaas, Elevier v.d. Velde, Alida van Heeke, Gusta Bracke en Erna Stoks. Links van de molen staan: Magriet Claes, Melanie Snoeck, Florentin van Aarde, J. Dhanis, Margriet Cortvriendt, Anna Kaas, Cornelia Hamelinck, Madeleine de Smet en Melanie Jacobs.

53. De rooms-katholieke zangvereniging werd kort voor 1910 gefotografeerd. Wij zien, van links naar reehts, op de eerste rij: Bernard de Ridder, Carnie1 Braeke, Peet van de Buleke, Albert de Ridder, Emanuel Sehelstraete, Clement de Ridder, Vital David en Fons Vanhijfte. Op de tweede rij: Camiel Schelstraete, Charles van Pienbroek, Peet Goossen, broeder Fredericus, Bern. Sehelstraete, Frans Braeke en Cornelis Goossen. Op de derde rij: Chare! van Heeke, Leon van Aerde, Eduard Kane, Bernard Nederlof, Albert de Ridder en Clement Sehelstraete.

54. Op deze foto van september 1921 zien wij de woningen aan de Landstraat, waarvan de meeste reeds zijn bewoond. In 1923 werd de Veldstraat doorgetrokken. In deze straat was de woning van politieambtenaar A.M. Verpoorte als politiepost ingericht. De politiedienst te Sluiskil werd vanaf 1 januari 1890 uitgeoefend door politieassistent Bernardus Willems. Willems droeg geen uniform, doch op zijn burgerkleding droeg hij een unifonnpet. Zijn bczoldiging was vijfenzeventig gulden per jaar; dit bedrag werd later verhoogd tot honderd vijftig gulden. Hij deed dienst tot 1 april 1902, waarna C. Meulbroek als vaste politieambtenaar werd aangesteld. Teen deze op 24 mei 1923 was overleden, werd hij opgevolgd door A.M. Verpoorte, die vanaf 17 mei 1940 werd bijgestaan door C.A. Bracke. Toen Verpoorte op 1 april 1950 met pensioen ging, kwam A. Breepoel naar Sluiskil om Bracke bij te staan. Na de pensionering van Bracke oefende Breepoel vele jaren alleen de politiedienst uit.

55. Toen de wielerbaan te Sas van Gent werd geopend, had dit ook te Sluiskil invloed op de jeugd. In 1926 trokken geregeld jongeren uit Sluiskil en omgeving naar de Sasse wielerbaan om daar te trainen. Om een echt Sluiskils koppel tot stand te brengen werd veel moeite gedaan om Pol Vermast met Vanhijfte te koppelen om de Sluiskilse kleuren hoog te houden, doch men slaagde er met in. Bovenstaande foto werd op de Nieuwe Kerkstraat gemaakt bij het einde van de eerste en voor toen ook laatste wielerwedstrijd. Deze strijd werd rond 1927 of 1928 geleverd op de Pierssenspolderstraat en de daarop aansluitende polderwegen. Twee van de organisatoren waren de heren Lafort en Colsen, die wij, met veel andere Sluiskillenaars, op deze foto zien.

56. De Pierssenspo1derstraat, gezien vanaf de Bovenweg, met op de voorgrond de kolenloods van J. Hamelink. Dit alles verdween ook gedeeltelijk bij de verbreding van het kanaal. De Pierssenspo1der leek aanvankelijk de plaats te worden waarop het oude Sluiskil zich zou gaan uitbreiden tot een nieuw dorp, doch omstreeks 1932 werd voor de Louisapolder een wegenplan ontworpen, zodat het nieuwe dorp daar werd gebouwd. Op 2 december 1924 werd een aanvang gemaakt met de aanleg van het lichtnet, door op de weg van de zogenaamde Hoek van Bleijenberg p1echtig de eerste bokpaal te plaatsen. Door de heer Coisen werd een met vlaggendoek versierd bord aan de paal gespijkerd, waarop stond "Door eigen kracht tot stand gebracht", hetgeen uiteraard betrekking had op de gevoerde actie voor het verkrijgen van elektrisch licht.

57. Bewoners van de Pierssenspolderstraat, gefotografeerd bij feestelijkheden ter gelegenheid van een Oranjefeest. Van links naar rechts zien wij, op de achterste rij: Maarten van Dixhoorn, Bertus Tazelaar, Dirk van Tatenhove, C. Heule, Jan Jansen, Free van der Hoofd, Louis Heule, Pieter de Bokx, Marinus de Visser, Jan de Bokx, Jacobus van Drongen en mevrouw De Visser-Wagenaar. Op de voorste rij:

Cornelis van Dixhoorn, Rocus de Blaeij, Jacobus de Blaeij, Andre de Visser en Leen van Dixhoorn.

Oud Sluiskil

58. De Pierssenspolderstraat, gezien in de richting van het dorp. Op de achtergrond zien wij achter en boven de daken van de huisjes de op de Bovenwcg staande woningen. Dit is een vrij oude foto van de arbeidersbuurt, de Pierssenspolder. Dit dorpsdeel is een van de oude buurten van Sluiskil, dat in het verleden zeer klein was. In "De geschiedenis van Terneuzen" zegt dr. Wesseling, dat Sluiskil op 31 december 1821 slechts zeventig inwoners telde en acht jaar later honderd twaalf. Hieruit blijkt wel, dat het gehucht later sneller is uitgegroeid tot het dorp waarvan wij gelukkig deze f'oto's overhielden. Ret was lang een donkere samenleving, want het zou tot 1924 duren voordat elektrisch licht werd aangelegd, nadat de bevolking daartoe een actie had gevoerd onder leiding van de heer Colsen,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek