Sluiskil in oude ansichten

Sluiskil in oude ansichten

Auteur
:   W.E.P. Schelstraete en P.J. Baert
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3253-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluiskil in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

GEZICHT OUD SLUISKIL

59. Dit is de Benedenweg, gezien vanaf de duiker waaronder de leiding doorstroomde. Aan het eind van de Benedenweg zien wij de stomp van de molen van Lijbaart. Aan deze weg was later de rijwielzaak van de gebroeders Van Doeselaar gevestigd. Bij de aanvoer van de handelsvoorraad was het daar dikwijls een hele drukte. De rijwielen werden dan per beurtschip aangevoerd, waarna het transport naar de Benedenweg plaatsvond. De Benedenweg was eigenlijk de bakermat van Sluiskil. Rond deze kom ontstonden de Bovenweg en Pierssenspolderstraat en vandaaruit kreeg het dorp later zijn langgerekte vorm door de bebouwing langs het kanaa1 tot Stroodorpe.

60. De Benedenweg op 11 mei 1915, met op de achtergrond de stomp van de molen van Lijbaart. Op deze foto zien wij links Sara Verbrugge met een vriendin, die later mevrouw De Wit werd. Verder zien wij bij de jeugdige toeschouwers: Bernard Bos, Lydia van Hoeve, Pietje Adriaansen en P. van Hoeve. De twee mannen en de twee vrouwen tegen de huisjes zijn Belgische vluchtelingen, die in het huisje rechts waren ondergebracht. De politieambtenaar is Christoffel Meulbroek. Het perceel uiterst links is de bakkerij van J. van Hoeve. Het tweede huis van rechts werd bewoond door Jas de Kraker en daarnaast woonde C. Eekhout.

61. De molen omstreeks 1900, gezien vanaf het "Molengat", met op de voorgrond het bruggetje over de leiding. Op 11 augustus 1840 werd aan Johannes Grootemaat te Axel toestemming verleend tot het oprichten van deze korenrnolen. Van 1845 tot 1853 was de molen eigendom van P. Lijbaart, van 1853 tot 1865 van W. Leisenaar en van 1865 tot 1867 van J. van Hoeve. In laatstgenoemd jaar ging het eigendomsrecht weer, en toen voorgoed, over naar de fami1ie Lijbaart. Op 14 juli 1868 woedde er een hevig onweer boven Sluiskil, waarbij de bliksem in de molen sloeg, Er ontstond een flinke brand, doch de heer Lijbaart kon deze zelf bedwingen. De molen bleef tot 1906 intact. Toen werden de wieken en de kap afgenomen en de molenberg werd afgegraven. De stomp verdween, toen het kanaal werd verbreed.

62. Deze foto behoort tot de laatste foto's die van dit oude deel van Sluiskil zijn gemaakt. De Bovenweg is hier reeds afgegraven. Links is het huis van Jan van Doeselaar nag aanwezig en de molen van Lijbaart is nog intact, maar het einde ervan is reeds in zicht, Op de voorgrond staat de timmermanswerkplaats van S. de Visser en op de achtergrond zien wij het kanaal, dat spoedig zal worden verb reed. In "Zeelandia Illustrata" staat vermeld dat Sluiskil tijdens de Belgische omwenteling van veel gewicht werd geacht en dat het werd versterkt en bezet. Deze veldwerken zouden in 1839 zijn geslecht. Waar die vestingwerken zijn aangebracht is niet bekend, doch het is aannemelijk dat het in dit oud gedeelte is geweest.

63. De kreek achter de christelijke school, hier gezien vanaf de Bovenweg in 1929, was het restant van een kil, een uitloper van het Kanaal van Axel, zoals beschreven in de inleiding. Hier lag ongeveer de afvoersluis, die dienst heeft gedaan tot 1827. De Sluiskillenaars schaatsten hier naar hartelust tijdens de strenge winter van 1928-1929. Op de achtergrond zien wij de christelijke school met de onderwijzerswoning en links daarvan de laatste huisjes van de Kanaalweg. Op de plaats van deze kreek werd later de vuilnisbelt aangelegd, waardoor men in die buurt veel overlast kreeg van ongedierte en stank.

64. De leerlingen van de christelijke school aan de Kanaalweg gingen omstreeks 1925 met onderwijzer Nobels (rechts) en onderwijzeres mejuffrouw Schram Oinks) op de kiek, Wij zien, van links naar rechts, op de eerste rij: A. de Nie, T. Bareman, T. Smies, D. 't Gilde, W. de Nie en J. 't Gilde. Op de tweede rij: J. Liebers, R. Oostdijk, A. Bareman, W. Oostdijk, M. Smies, K. Dubbelman, F. 't Gilde, S. Meesters en M. Heule. Op de derde rij: K. Bareman, F. Bareman, M. Adriaansen, S. de Visser, J. Oostdijk en A. Kooman. Op de vierde rij: J. Smies, een onbekende, J. Adriaansen, P. Meertens, B. Klaassen, J. Walhout en J. Lucieer.

De Groeten uit SLUISKIL.

65. De Kanaalweg Noord, die wij hier zien, is later veel veranderd. Wij zien hier nog de smalle, met grind verharde weg, waarvan slechts een enkele auto gebruik maakte en die verder was bestend voor rijtuigen en voetgangers. Langs de waterkant lag vroeger het zogenaamde jaagpad. Hier liepen in het verleden de paarden en mensen die de schepen door het kanaal trokken. In 1929 werd deze weg vernieuwd en met twee meter verbreed. In het eerste huis woonde later kleermaker Schijve en daarnaast schilder De Pauw. De heer Bruijns vestigde zich daar later. Daarnaast woonde Jan Kielman en naast de kerk zijn broer Piet Kielman. Op 20 juli 1905 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van de hier afgebeelde hervormde kerk, die op 5 november 1905 werd ingewijd.

66. Op 5 februari 1874 werd voor het eerst het evangelie verkondigd door de hervormden te Sluiskil. In 1875 telde Sluiskil honderd achtennegentig hervormden en in 1890 was dit aantal tot vierhonderd gestegen. In 1891 liet Jac. Lamaitre, ouderling te Terneuzen, op eigen kosten een gebouwtje neerzetten, dat hij ten geschenke gaf, Het werd op 18 oktober 1891 door ds. A Timmermans ingewijd. In 1905, toen Sluiskil vijfhonderd zesennegentig hervormden telde, was de kerk te klein geworden en het gebouwtje begon te verzakken. Dit werd veroorzaakt door de erachter liggende leiding. Toen het werd afgekeurd, werd besloten tot de bouw van een nieuwe kerk. Het oude gebouw werd gesloopt en op dezelfde plaats werd voor f 4.304 de nieuwe kerk gebouwd, Op 5 november 1905 werd de hier afgebeelde kerk in gebruik genomen en ze werd tot 1964 als zodanig gebruikt.

67. De zangvereniging "Polyhymnia" omstreeks 1919-1920, tijdens een concours te Wilhelminadorp. "Polyhymnia" werd op 7 maart 1913 opgericht en in 1938 ontbonden, in verband met het sterk teruglopen van het aantalleden. Wij zien, van links naar rechts, gehurkt: P. Nijssen, M. Vermeulen, L. Meijer en J. Nijssen. Zittend: A. van Hoeve, C. van Doeselaar, A. Risseeuw, T. Meulbroek, S. Adriaansen, A. van Dixhoorn, M. van Tatenhove, A. Eekhout, P. van Hoeve, P. Adriaansen en J. Jansen. Staand op de derde rij: J. van den Heuvel, J. van Hoeve, A. Lijbaart, A. de Ie Leijs, L. van Wijck, L Nijssen, P. van Hoeve, L Nijssen, P. van Doeselaar, W. van Tatenhove, J. de Blaeij, G. van Doeselaar en dirigent Risseeuw. Achteraan: A. van TiggeIen, S. de Bree, C. van Doeselaar, J. Verhage, M. Schooff, C. van Doeselaar, I. Luteijn, J. de Visser, J. Kruijsse en J. van Doeselaar.

68. Een stukje Kanaa1weg Noord, dat velen nog zullen kennen. Uiterst rechts is nog een klein deel zichtbaar van het oude postkantoor, met voor de deur kantoorhouder A.C. Risseeuw. Uiterst links is nog een deel van de oude openbare school zichtbaar. Daarnaast woonde rijksveldwachter P. Goossen. In het midden zien wij de woning met winkel van bakker P.J. Risseeuw. Voor de woning van kantoorhouder Risseeuw zien wij, van links naar rechts: de weduwe Keukelaar, Jan Risseeuw, postbode te Terneuzen, mevrouw Risseeuw-de Bruijne, mevrouw Risseeuw-Keukelaar en, op het hek, Piet Risseeuw, mevrouw Risseeuw-Kruch en Jozias Risseeuw. De kinderen zijn: Marie Risseeuw (thans mevrouw Stoffels-Risseeuw te Zaamslag), Marie Risseeuw (thans mevrouw Dekker-Risseeuw) en Job Risseeuw.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek