Sluiskil in oude ansichten

Sluiskil in oude ansichten

Auteur
:   W.E.P. Schelstraete en P.J. Baert
Gemeente
:   Terneuzen
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3253-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sluiskil in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

OPE 8ARE SCHOOL, SLLJ S;( L

69. Op 27 september 1877 werd het bouwen van een openbare school met onderwijzerswoning aanbesteed. In de Terneuzensche Courant van 6 april 1878 lezen wij in verband met de opening daarvan onder andere het volgende: "Is het dan te verwonderen, dat het gehucht Sluiskil, met omstreeks 250 bewoners, feest vierde, teen daar de eerste openbare school zou geopend worden." Bij deze officiele opening hield burgemeester Van Boven een rede, waarbij hij zei: "Dertig jaren is het geleden, dat ook toen te Sluiskil een bestuur tegenwoordig was en nu - dat oude gebouw is verlaten en verwisseld met dit nieuwe; nu past het een woord van hulde aan die namen te wijden; hunne namen zijn P. Lijbaart en F. Dekker." Het muziekgezelschap "Apollo" uit Terneuzen luisterde het feest op. Om 4 uur vingen de volksspelen aan, bestaande uit roeiwedstrijden, mastklimmen, gaaibollen en zaklopen en om 8 uur werd het feest besloten met een vuurwerk. Op deze foto zien wij de openbare school aan de Kanaalweg.

70. De Ieerlingen van de openbare school aan de Kanaalweg gingen rond 1920, met onderwijzer Risseeuw en de onderwijzeressen mevrouw Verhage-Nijssen en juffrouw Wantje Nijssen, op de foto. Wij zien, van links naar rechts, op de voorste rij: Gijsel, Kees Hofman, Jan de Blaeij, Marie Jansen, Adriaantje Brakman, Jopie Harms, Ceetje Dieleman, Kaatje de Bree, Janna Risseeuw en Marie Risseeuw. Op de tweede rij: Liesbeth Andriessen, Susse de Blaeij, Pietje Jansen, Hendrik Brakman, Saampje Jansen, Pleunie Kielman en Wim Uijtenboogert. Op de achterste rij: Jasje de Kraker, Piet Hofman, Gijsel, Gijsel, Van Goor, Rocus Andriessen, Maarten D'hondt en Karel Riddering.

71. Het eerste arrestantenlokaal van de gemeentepolitie te Sluiskil werd in 1905 in gebruik genomen. Het was een gebouwtje dat aan de KanaaIweg, naast het Molengat, werd gebouwd, tegen het toenmalige spuithuisje. Op de foto zien wij dit bouwwerk, rond 1960 gefotografeerd. Wij zien hier nog duidelijk de tralies, die ontsnappen onmogelijk moesten maken, In 1928 werd het bouwen van een nieuw arrestantenIokaaI aan de orde gesteld, omdat het oude niet meer aan de eisen voldeed, Dat het lokaaI onbruikbaar was geworden, bleek overduidelijk toen in december 1929 twee Duitse timrnerlieden, die bij de bouw van de N.S.M. (toen nog de I' Azote) werkzaam waren, daarin werden opgesloten om hun roes uit te slapen, Toen ze waren bijgekomen, begonnen ze op de deur te rammeien met een stuk van hun brits, Om uitbreken te voorkomen werd een agent van politie op wacht gesteld voor de deur, hetgeen heel wat belangstelling trok.

De Groeten uit L' I KIL.

/

72. De Kanaalweg Noord, gezien in de richting Terneuzen. In het eerste huis woonde de heer Van den BuIck en daarnaast is het cafe en de kolenhandel van A Brakman. Dit cafe werd in juli 1915 overgenomen door de heer Krijger, die er het voor velen bekende horecabedrijf van maakte, Daarnaast vinden wij het pand van smid Ko Meijer. Dit werd later de smederij van Van Cruijningen en daarna werd het Cove. Verder zien wij daar nog het huis van vlashandelaar Van der Bilt en de kleermakerij en textielwinkel van Pieter van Hoeve. Dan komen wij aan het Molengat, alwaar wij het oude spuithuisje en de politiecel aantreffen. Dit is een vrij oud beeld van dit deel van Sluiskil, hetgeen blijkt uit het feit, dat hier de oude, houten meerpalen nog langs het kanaalboord staan.

73. Vanaf de Kanaalweg bij de brug hebben wij hier een mooi gezicht op de "Goedkoope winkel" en cafe "de la Station" van A.I. Faas. In deze winkel waren diverse goederen verkrijgbaar. Zoals op de voorgevel is vermeld, was het ook een rijwielhandel en reparatieinrichting. Later werd dit het cafe en de rijwielzaak van W.A. Faas. Het hotel, dat later de zaak van M. Stockman werd, zien wij hier in zijn oude staat. Aan de uitgestoken vlaggen te zien is deze foto tijdens een feestdag gemaakt. Het lijkt erop dat de belangstellenden een stoet of iets dergelijks verwachten. Voor de deur van de winkel zien wij vrouw Faas met haar handen op het hekje leunen.

74. Op deze foto zien wij op de brug de stoet die werd ingericht ter gelegenheid van het onafhankelijkheidsfeest, op 14 augustus 1913. Het glanspunt van deze stoet was de praalwagen, die door pater Servatius, met de leden van de patronage 81. J ozef, was verzorgd. Deze vijf meter hoge wagen beeldde de intocht van prins Willem van Oranje uit. Vredesengelen omgaven de prins, uitbeeldende de vrede waarin Nederland sedert een eeuw had geleefd. Op de voorgrond zien wij een groep aan de optocht deelnemende boerenknechten te paard. Na ontbinding van de stoet werden volksspelen gehouden en na een lichtstoet werd aan de oostkant van het kanaal een vuurwerk afgestoken. De jeugd had die dag vrij van school en zij werd getrakteerd op chocolademelk. De ouderen vermaakten zich in de cafes, die toen nog vrij talrijk waren in Sluiskil,

Bru2 en Cokesfabriek

75. Deze opname van de verkeersbrug met daarachter de Cokesfabriek geeft een goed beeld van de grote activiteit die in het verleden op dit punt heerste. Wij zijn hier reeds in de tijd waarin Sluiskil een "verlicht" dorp is. Ver in het verleden was men in Terneuzen van mening dat de Sluiskillenaars het weI met een beetje minder licht konden doen. In 1866 begon Terneuzen met petroleum-straatverlichting. Er werden daartoe eenenzestig straatlantaarns aangeschaft. Toen in 1875 enige bewoners van Sluiskil in een verzoekschrift op straatverlichting aandrongen, antwoordden B. en W. dat dit financieel niet mogelijk was. Er werd daarbij meegedeeld, dat men te Sluiskil minder reden had tot klagen, omdat men met de verlichting van de Waterstaat en spoorbrug bevoorrecht was. Hoe men in de Pierssenspolder en omgeving van dat licht moest profiteren, werd er niet bij vermeld!

Losplaats Ookesfabr iek. 'LUI;:,KIL.

76. De loskade van de Cokesfabriek met de bruggen op de achtergrond. Door de vele veiligheidsmaatregelen die in onze tijd worden genom en, komen ernstige ongelukken heel wat minder voor dan in het verleden. De gevolgen van zo'n ongeval worden nu verkleind door snel en veilig vervoer naar de modern ingerichte ziekenhuizen in onze streek. Het volgende bericht, dat in de Terneuzensche Courant van 10 maart 1922 werd aangetroffen, geeft ons een beeld van de wijze waarop dat toen ging: "Dezer dagen had de werkman F.v.H. op de Cokesfabriek het ongeluk getroffen te worden door een gloeiende ijzerplaat van een oven. Daardoor werd de man aan zijn been gekwetst en werd naar zijn huis vervoerd op een ... kruiwagen."

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek