Smilde in oude ansichten deel 1

Smilde in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H. Sikkema
Gemeente
:   Middenveld
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4046-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Smilde in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het gebied, waaruit Smilde is ontstaan was enige eeuwen geleden een woest, ontoegankelijk oord van moerassen, plassen, meren, hoogveen en heide, afgewisseld op enkele hogere gedeelten door bos en zandverstuivingen. Men zegt, dat de naam Smilde is afgeleid van de naam van een riviertje, dat vroeger in deze omgeving stroomde, "de Smelte". Vanuit Assen gaande naar het zuiden liep in de zestiende eeuw nog de verbinding over Halen, Diever enz. Slechts een deel van Smilde nl. Hoogersmilde bestond in die tijd reeds. De weinige mensen, die daar woonden verbouwden op het hoogveen hun boekweit en brachten op bescheiden schaal veen in ontginning. Vanuit Hoogersmilde is de verdere ontginning ter hand genom en. De Drentse Hoofdvaart werd gegraven in de jaren 17681780. In die tijd vestigden zich hier duizenden kanaalgravers en veenarbeiders uit allerlei oorden. De turfgraverij werd op grote schaal aangepakt. Hijkersmilde en Kloosterveen zijn ontstaan in 1771. Bij het voortschrijden der ontginning ontstond Bovensmilde in 1823. In die tijd ontwikkelde de scheepvaart zich snel. Ook het boerenbedrijf kwam op gang. Er ves-

tigden zich neringdoenden en ambachtslieden terwijl ook scholen verrezen. Met deze zeer beknopte beschrijving hopen wij u een indruk te hebben gegeven van het ontstaan van onze gemeente. In het gemeentelijk archief bevindt zich een dossier, waarin de geschiedenis van Smilde veel uitgebreider is vastgelegd. De heer S. J. Hansma, van 1920 tot 1951 ambtenaar ter secretarie, heeft op bekwame wijze uittreksels gemaakt uit boekwerkjes, krantenknipsels verzameld, enzovoort en dit alles gevoegd in genoemd dossier "de Geschiedenis van Smilde". Hem komt hiervoor zeker onze dank toe. Verder beschikt de gemeente over een vijftigtal oude ansichten en een paar honderd dia's, De in dit boekje gepubliceerde foto's zijn een keuze uit deze verzameling. Gebleken is, dat de inwoners van Smilde bijzonder gehecht zijn aan oude foto's en ansichten. Daarom zijn wij zeer verheugd, dat door aanschaffing van het boekje ,,Smilde in oude ansichten" een ieder de gelegenheid krijgt in het bezit te komen van een aantal daarvan. Wij zijn ervan overtuigd, dat velen van deze gelegenheid gebruik zullen maken en hopen, dat zij daaraan veel plezier beleven.

1. Door middel van dit platenboek gaan we samen eens kijken hoe Smilde er in grootvaders tijd uitzag en beginnen bij een van de oudste bouwwerken, hotel-cafe-restaurant De Dude Veenhoop. Dit gebouw is vermoedelijk 230 jaar oud. Van 1850 tot 1900 was Wind eigenaar-bewoner. Daarna achtereenvolgens Engbert de Vries, Meertens, Groenier en Prummel. De laatste bewoonster, mevrouw Prummel-Schade heeft het gebouw in 1970 aan de gemeente verkocht. De bestemming ervan is thans nog onzeker.

Postkantoor, Smilde

2. Een blik terug in het jaar 1915. We zien hier de postkoets met twee paarden ervoor. Deze koets reed van Assen naar Meppel en terug. Bij cafe De Veenhoop werd dan van paarden gewisseld. Ook uit Friesland kwam tweemaal per dag een postkoets. 's Morgens meestal een kleine met een paard ervoor, 's avonds wel vaak een grote, met twee paarden bespannen.

3. Deze foto uit omstreeks 1930 toont ons de dokterswoning, waar achtereenvolgens de artsen Tholen, Snijder en Paskamp hebben gewoond. Thans woont hier dokter Batelaan. Vroeger behoorde deze villa aan de familie Kymmel. Het Fordje zal wel van de dokter zijn geweest, omdat hij in die tijd een van de weinigen was, die in een auto reed. In de woning naast de villa was de kunstmesthandel Endendijk gevestigd. Deze woning is later vervangen door een nieuwe.

4. In het jaar 1866 werden van cafehouder Duursma twee kamers gehuurd, voor "gemeentehuis" dienende, en een aanwezige bedstede werd tot archiefkast ingericht. In 1872 werd erover geklaagd, dat geheime vergaderingen in de gelagkamer konden worden afgeluisterd. Daarom werd in 1873 het hotel van de weduwe Oostrom aangekocht en ingericht tot gemeentehuis. Op deze foto zien we voor dit gebouw bode Spijkrnan, veldwachter Van der Ley, secretaris Kooger, klerk Jurries, veldwachter Beyert, burgemeester Servatius en veldwachter Hoogerzijl.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek