Sneek in oude ansichten

Sneek in oude ansichten

Auteur
:   H. Halbertsma
Gemeente
:   Sneek
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4310-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Sneek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Snee a

9. Hier ziet u de Oosterdijk, waar deze de Gedempte Potterzijlen en Gedempte Pol kruist. Sinds het begin van deze eeuw ontwikkelde deze dijkstraat zich tot de belangrijkste winkelstraat van de stad. Aan de linkerzijde het kledingmagazijn van de gebroeders C & A. Brenninkrneijer, die vanuit Sneek het hele no orden met hun manufacturen bereisden en in Sneek hun eerste winkel vestigden.

NEEK.

10. Hoe vredig zag het er omstreeks het jaar 1900 nog uit amper dertig schreden buiten de Oosterpoortsbrug! Links de riante woning met achtergelegen plantage, welke de belastinginspecteur Haga in de tachtiger jaren had laten aanleggen. Deze in Sneker ogen buitensporige extravagantie bezorgde hem de bijnaam "Baron van het Oosten".

11. Dit is een der alleroudste foto's welke van een Sneker straatbeeld bewaard bleven: de hoek van de Oosterdijk en de Gedempte Potterzijlen. Omstreeks het jaar 1880 moest deze trits zeventiende-eeuwse huizen plaatsmaken voor een bankgebouw met directeurswoning van de heren Brunings en Ten Cate. Thans bevindt zich hier de AMRO-bank.

]2. Sibbeltje , he t koopvrouwtje achter haar "diske" met appelen, not en en kandij, op haar vaste plaatsje bij de Oosterpoortsbrug. Links staat een waardige Friezin, met de "kypmutse" over het goudcn oorijzer. Sibbeltje draagt een zilveren oorijzer, de daagse dracht voor boerinnen en volwassen dienstboden. Bij de gezeten burgerij had het oorijzer allengs afgedaan. Op de achtergrond, aan de overzijde van de stadsgracht, ziet u de ook nu nog bestaande "Uitspanning met Doorreed". waar de boercn op dinsdag hun sjezen en tentwagens kwamen afspannen. Slechts de wagens met zelfgemaakte kaas reden door naar de Marktstraat, waar de verkoop plaatsvond.

13. De eerste spoorlijn in Friesland verbond Harlingen met Leeuwarden (1863). Daarop volgde het baanvak Leeuwarden-Groningen (1866). De lijn Zwolle-Meppel (1867) werd in 1868 doorgelegd naar Leeuwarden en in 1870 naar Groningen. Hier een blik op het Sneker spoorstation kort na de oplevering van de lijn naar Staveren. Het onderhoud van de .Jjzeren paarden" op de lijn LeeuwardenStaveren yond te Sneek plaats, waartoe een locornotievenloods met werkplaats en draaibrug was gebouwd.

14. Het front van Sneek was vanouds geopend naar de Friese Zuidwesthoek in verband met de verbindingen over zee via Makkum, Workum, Staveren en Lemmer. Op de plaats van een middeleeuws vei:dedigingswerk liet de stad in het jaar 1613 een geheel nieuw bouwwerk verrijzen, dat meer tot sier dan tot verweer diende: de Hoogendster Pijp. Sneek kende nog drie waterpoorten; deze waren echter veel soberder. Bij het afbreken der stadsmuren, torens en poorten en het afgraven der bolwerken verdwenen de beide landpoorten en drie van de vier waterpoorten of "pijpen". Deze ze1dzame foto geeft een indruk van de toe stand v66r het jaar 1878 en werd omstreeks 1865 gemaakt door de Sneker houthandelaar Ter Horst.

15. Het scheel de een haar of de laatst overgebleven waterpoort moest wijken voor de eisen van het ... stoombootverkeer! Victor de Stuers keerde zich heftig tegen het onzalige voornernen van de stad en wist gedaan te krijgen dat "de" Waterpoort gespaard bleef. In 1878 gaf men deze zijn huidige aanschijn, waarbij werd uitgegaan van enige afbeeldingen van v66r de verbouwing uit 1758. Wij danken deze prachtige foto aan een rondreizende Franse fotograaf. Op de voorgrond ziet u een Fries veerschip voor de binnenvaart. Op de achtergrond rechts de "beurtman" van Sneek op Amsterdam, eveneens nog een houten zeilschip, dat wekelijks overvoer en in Amsterdam ligplaats had in het Damrak. De opname dateert van circa 1880.

Itnn

16. De Waterpoort, gezien van uit het Hoogend, zoals de toe stand was omstreeks het jaar 1910. Het silhouet is van een ze1dzame nobelheid , waarvan ons ges1acht het geheirn niet meer kent. Van de aansluitende stadsmuren was overigens in 1910 al geen spoor meer over, hetgeen het geisoleerde karakter van het monument verklaart.

17. Hier ziet u de stoomboten, bijgenaamd "Groate Suup" en "Kleine Suup" naar het ge1uid van beider stoomfluiten, in de Kolk voor de Waterpoort ornstreeks het jaar 1900. De "Kleine Suup ", toebehorend aan de heren Geveke, voer geregeld op en neer tussen Groningen, Sneek en Lemmer. De "Groate Suup" van eigenaar/kapitein K. Sybrandi, onderhield van 1878 tot 1911 een geregelde vrachten passagiersdienst tussen Sneek en Amsterdam via Staveren, zulks twee keer in de week.

18. De stoomboot "Sneek", alias "Groate Suup", op haar vaste ligplaats in de Kolk omstreeks het jaar 1900. Er is een flink aanbod van passagiers omdat de boot goedkoper was dan de trein. De boot voer uiterst stipt en werd achttien jaar aaneen vertroeteld door machinist Auke van der Zee uit Hlst. Deze maakte er een prachtig metalen model van dat thans in het Fries Scheepvaart Museum te bewonderen valt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek